Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zespół Melkerssona Rosenthala


Melkersson Rosenthal Syndrome


Neurol Dziec 2003; 12, 24: 41-44STRESZCZENIE
Wstęp: Zespół Melkerssona Rosenthala (Melkersson Rosenthal Syndrome - MRS) jest rzadką chorobą o nieustalonej dotychczas etologii, na którą składa się triada objawów: nawracające obwodowe porażenie nerwu twarzowego, obrzęk tkanek miękkich twarzoczaszki oraz pofałdowanie języka. Opis przypadku: Przedstawiamy chorą z pełnoobjawowym MRS, u której badaniem ENG stwierdzono obustronne uszkodzenie nerwu twarzowego, a badaniem histopatologicznym - wczesny etap procesu nieserowaciejącego zapalenia tkanek miękkich. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego MRS u dzieci.

Słowa kluczowe: zespół Melkerssona Rosenthala, porażenie nerwu twarzowego, pofałdowanie języka, obrzęk twarzoczaszki


ABSTRACT
Background: Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS) is a rare disease with unknown up till now etiology which consists of the triad of symptoms- relapsing facial palsy, recurrent orofacial swelling and a fissured tongue. Case report: In this case report we present a patient with full symptomatic MRS. The ENG is consistent with bilateral nerve VII destruction. In histologic findings noncaseating granulomas are present. A review of literature pertaining to child’s MRS is included.

Key words: Melkersson Rosenthal Syndrome, facial nerve palsy, orofacial swelling, fissured tongue


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Klimek B
Artykuły aut.:Stanek KW
Artykuły aut.:Kajor M

PubMed
Artykuły aut.:Klimek B
Artykuły aut.:Stanek KW
Artykuły aut.:Kajor M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych