Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów


Depictions of headache in literary fiction and poetry based on the chosen works
Katedra I Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.359
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Pełen tekst artykułu PDF Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych
utworówSTRESZCZENIE
Opisy chorób, chorowania i cierpienia są częstym tematem, po który sięga literatura. Pisanie o chorobach jest też sposobem pisarza, aby radzić sobie z bólem, schorzeniem, a także chęcią oswojenia i przyjęcia tego stanu za część codziennej egzystencji. Jest też próbą pokazania czytelnikowi, że choroba jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Cierpią wszyscy. Zwykli śmiertelnicy, poeci, pisarze. W bólu i cierpieniu wszyscy jesteśmy równi, ale tylko nieliczni potrafią pisać o tym z polotem i zacięciem literackim. Celem pracy jest przypomnienie znanych utworów literatury pięknej i ukazanie jak poeci i pisarze wykorzystują problemy zdrowotne dla osiągnięcia określonych efektów, budowania wielowymiarowych postaci, bliższych czytelnikowi, bo też borykających się z różnymi dolegliwościami – w tym przypadku bólami głowy.

Słowa kluczowe: ból głowy, migrena


ABSTRACT
Descriptions of diseases, ailments and sufferings are frequent topics chosen by writers and poets. Writing about the disease for the writers is a way to deal with their own pain, illness but also a desire to tame and accept it as a part of daily existence. It is also an attempt to show the reader that the disease is an integral part of human existence. Everyone is suffering. Mere mortals, poets, writers. In pain and suffering all people are equal, however only a few can write about it with flair and literary verve. The aim of the work was to recall some of the well-known and liked works of literature and show how writers and poets use health problems to achieve certain effects, build complex characters and bring them closer to the reader for they also struggle with various ailments - in this case with headaches.

Key words: headache, migraine


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Steinborn B.: Zespół Alicji w Krainie czarów – czy tylko aura migrenowa. Neurologia Dziecięca 2015; 49.
[2] 
Rasmussen B.K.: Epidemiology of headache. Cephalalgia 2001; 21: 774–777.
[3] 
Carroll L.: Alice`s Adventure in Wonderland. MacMillan &Co., London 1985.
[4] 
Encyclopaedia Britannica. [w:] Encyclopaedia Britannica. The University of Chicago, Chicago 1989,
[5] 
Cortázar J., Bestiario. Ediciones Alfaguara 2006.
[6] 
Bulgakov M.: The Master and Margarita. Penguin Books, London 2007.
[7] 
Bułhakow M., Bułhakow H.: Dziennik Mistrza i Małgorzaty. Muza, Warszawa 2013.
[8] 
Zanchin G., et al.: Osmophobia in primary headaches. The Journal of Headache and Pain 2005; 6(4): 213–215.
[9] 
Zayas V., et al.: Sympathy for Pontius Pilate. Hemicrania in M. A. Bulgakov’s The Master and Margarita. Cephalalgia 2007; 27(1): 63–67.
[10] 
Marquez G. G.: One Hundred Years of Solitude. Penguin Books, London 1996.
[11] 
Orzeszkowa E.: Nad Niemnem. Czytelnik, Warszawa 1984.
[12] 
Austen J.: Pride and Prejudice. Chancellor Press, London 1993.
[13] 
Austen J., Mansfield Park. Chancellor Press, London 1993.
[14] 
Alcott L. M.: Little Women. Penguin Books, London 1995.
[15] 
Rowling J. K.: Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Bloomsbury Raincoast, London 1997.
[16] 
Sheftell F., Steiner T. J., Thomas H.: Harry Potter and the Curse of Headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2007; 47(6): 911–916.
[17] 
ICHD-II Classification: Parts 1–3: Primary, Secondary and Other. Cephalalgia 2004; 24(suppl. 1): 23–136.
[18] 
Hagen K.: Harry Potter’s Headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2008; 48(1): 166–166.
[19] 
Lewis D., Hershey A.: Harry Potter’s Headaches. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2008; 48(1): 167–168.
[20] 
Woolf V.: O chorowaniu. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
[21] 
Woolf V.: Chwile wolności. Dziennik 1915–1941. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2007.
[22] 
Woolf V.” Pokrewne dusze. Wybór listów. Wydawnictwo MG, Warszawa 2014.
[23] 
Nabokov V.: Król, dama, walet. Muza, Warszawa 2013.
[24] 
Nabokov V.: Pamięci przemów. Autobiografia raz jeszcze. Muza, Warszawa 2004.
[25] 
Sienkiewicz H.: Bez dogmatu. PIW, Warszawa 1985.
[26] 
Prus B.: Lalka. PIW, Warszawa 1985.
[27] 
Zapolska G.: Moralność Pani Dulskiej. PIW, Warszawa 1965.
[28] 
Schulz B.: Sklepy cynamonowe. Wydawnictwo MG, Warszawa 2013.
[29] 
Gombrowicz W.: Ferdydurke. Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2012.
[30] 
Gałczyński K. I.: Poezje. Czytelnik, Warszawa 1980.
[31] 
Gordon L.: Lives Like Loaded Guns. Emily Dickinson and Her Family Feuds. Viking Penguin, London 2011.
[32] 
Dickinson E.: 100 wierszy. Wybór i przekład S. Barańczak. Znak, Kraków 1990.
[33] 
Dickinson P., Looper K.J.: Psychogenic nonepileptic seizures: A current overview. Epilepsia: p. no-no.
[34] 
Frank A.: Dzienniki. Znak, Kraków 2003.
[35] 
Burnett F. H.: Tajemniczy ogród. Nasza Księgarnia, Warszawa 1969.
[36] 
Dooley J. M., et al.: Alice in Wonderland and Other Migraine Associated Phenomena. Evolution Over 3 Years After Headache Diagnosis. Pediatric Neurology 2014; 51(3): 321–323.
[37] 
The international classification of headache disorders. Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Konieczna B
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Konieczna B
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych