Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zespół Westa sprzężony z chromosomem X


X-Linked West syndrome
1Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: doc dr hab.med.E.Szczepanik

2Zakład Genetyki Medycznej
Kierownik prof. dr hab n.med.T.Mazurczak
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Dyrektor: dr S. Janus


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 29-34
Pełen tekst artykułu PDF Zespół Westa sprzężony z chromosomem XSTRESZCZENIE
Wprowadzenie: Zespół Westa jest związanym z wiekiem zespołem padaczkowym cechującym się współwystępowaniem napadów zgięciowych i hypsarytmii w zapisie EEG oraz towarzyszącym opóźnieniem w rozwoju psychomotorycznym. Ze względu na etiologię dzielony jest na przypadki objawowe oraz skrytopochodne. Podejrzewa się, że za część przypadków skrytopochodnego zespołu Westa może być odpowiedzialna mutacja w genie ARX. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była analiza molekularna w grupie chłopców ze skrytopochodną postacią zespołu Westa. Materiał: Badaniem objęto 6 chłopców hospitalizowanych w Klinice Neurologii w latach 2005–2006. Wyniki: U żadnego chorego nie wykryto obecności mutacji w genie ARX . Wnioski: W przedstawionej pracy autorzy omawiają wyniki badań w kontekście wskazań do diagnostyki molekularnej w świetle ostatnich odkryć genetyki.

Słowa kluczowe: napady zgięciowe, gen ARX


ABSTRACT
Introduction: West syndrome is an age-specific epilepsy syndrome characterized by infantile spasms, arrest of psychomotor development, and hypsarrhythmia on EEG. It has been divided into subgroups with known (symptomatic) or unknown (cryptogenic) etiology. It is suspected that mutations of ARX gene also cause sporadic cryptogenic West syndrome. Objective: The aim of the study was molecular study in boys with cryptogenic West syndrome. Material: Six boys who were admitted in Departent of Child Neurology over two years (2005–2006) with cryptgenic West syndrome were included. Results: No mutation was found in all patients. Conclusions: In this study we try attempted to characterize West syndrome with a special attention paid to the recent discoveries of molecular genetics.

Key words: infantile spasms, ARX gene


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szczepanik E
Artykuły aut.:Mazurczak T
Artykuły aut.:Hoffman-Zacharska D
Artykuły aut.:Nawara M

PubMed
Artykuły aut.:Szczepanik E
Artykuły aut.:Mazurczak T
Artykuły aut.:Hoffman-Zacharska D
Artykuły aut.:Nawara M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych