Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowoniedokrwiennych u noworodków


Magnetic resonance imaging for diagnosis of hypoxicischemic lesions in newborns
Klinika Neonatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M.B. Czeszyńska


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 7-12
Pełen tekst artykułu PDF Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego
głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowonieSTRESZCZENIE
Zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne są najczęstszą przyczyną uszkodzenia mózgu w okresie okołoporodowym i mogą prowadzić do późniejszych zaburzeń neurologicznych, takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka czy upośledzenie umysłowe. Wczesna diagnostyka następstw niedotlenienia okołoporodowego stanowi ważne wyzwanie współczesnej medycyny. Postęp, jaki dokonał się w zakresie diagnostyki neuroobrazowej, a w szczególności zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego głowy u noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym, budzi wielkie nadzieje. Liczne publikacje wykazują, że zastosowanie rezonansu magnetycznego ma szczególną wartość w diagnostyce uszkodzenia mózgu zarówno u noworodków donoszonych, jak i wcześniaków. Określenie lokalizacji, rozległości oraz dalszej ewolucji zmian niedotlenieniowo- niedokrwiennych u noworodków w dużym stopniu umożliwia ustalenie rokowania co do przyszłego rozwoju dziecka. Szczególne znaczenie ma możliwość wczesnego przewidywania najcięższego powikłania niedotlenienia okołoporodowego, jakim jest mózgowe porażenie dziecięce.

Słowa kluczowe: noworodek, niedotlenienie okołoporodowe, tomografia rezonansu magnetycznego


ABSTRACT
Hypoxic–ischemic lesions are the most important reason for brain injury in perinatal period. Brain damage caused by perinatal asphyxia may progresses to neurological sequele including cerebral palsy, epilepsy, mental retardation. Early diagnosis of poor outcome in asphyxiated newborns still remains a challenge in contemporary medicine. Progress in neuroimaging and the recent application of magnetic resonance imaging in newborn for detection of perinatal asphyxia has given new hope.There is growing consensus that this technique is of exceptional value for the detection of brain injury in term and preterm neonates. By studying the distribution, extent, and evolution of ischemic injury, conventional magnetic resonance imaing makes it largely possible to establish the prognosis for the infant with particular reference to cerebral palsy as the single most important neurological disorder directly associated with perinatal asphyxia.

Key words: newborn, asphyxia, magnetic resonance imaging


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Hnatyszyn G

PubMed
Artykuły aut.:Hnatyszyn G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych