Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej


COVID-19 - the neurological picture in the pediatric population
*Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
** Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Neurol Dziec 2020; 29, 59: 11-26
Pełen tekst artykułu PDF COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznejSTRESZCZENIE
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) wywołujący COVID-19 (corona virus disease 2019) rozprzestrzenił się po świecie w błyskawicznym tempie, prowadząc do ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) stanu pandemii. COVID-19 najczęściej kojarzony jest z objawami ze strony układu oddechowego. Dotychczasowe doniesienia w piśmiennictwie z zakresu nauk medycznych informują również o występowaniu objawów pochodzących z innych układów m.in. sercowo-naczyniowego, pokarmowego oraz nerwowego. Objawy neurologiczne powszechnie kojarzone z COVID-19 to ból głowy oraz utrata węchu i smaku. Nie są to jednak jedyne symptomy ze strony układu nerwowego, które mogą wystąpić w przebiegu COVID-19. Choć najbardziej narażone na zachorowanie są osoby starsze, obciążone chorobami przewlekłymi, to wirus dotyka również dzieci. Większość z nich przechodzi zakażenie łagodnie lub bezobjawowo. Zdarzają się jednak przypadki, gdy w przebiegu choroby występują objawy neurologiczne, nierzadko prowadzące do stanu zagrożenia życia. Celem pracy jest podsumowanie informacji na temat dotychczas opublikowanych objawów neurologicznych COVID-19 w populacji pediatrycznej, ocena możliwych patomechanizmów ich powstawania oraz porównanie z objawami występującymi u dorosłych.

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, objawy neurologiczne


ABSTRACT
The SARS-CoV-2 causing COVID-19 has spread around the world at a rapid pace leading the WHO to declare a pandemic. COVID-19 is most often associated with respiratory symptoms. Unfortunately, on the basis of previous reports, symptoms from other systems were also observed including cardiovascular, digestive and nervous. Neurological symptoms commonly associated with COVID-19 are headache and loss of smell and taste. However, these are not the only symptoms from the nervous system that may occur in the course of COVID-19. Although the elderly with chronic diseases are most at risk, the virus also affects children. Most of them are infected mildly or asymptomatically. However, there are cases when neurological symptoms occur in the course of the disease, not infrequently leading to a life-threatening condition. The aim of the study is to summarize the information on the previously described neurological symptoms of COVID-19 in the pediatric population, to evaluate possible pathomechanisms of their formation and to compare them with the symptoms occurring in adults.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, neurological symptoms, children


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szwancyber J
Artykuły aut.:Symela N
Artykuły aut.:Szwinge A
Artykuły aut.:Paprocka J

PubMed
Artykuły aut.:Szwancyber J
Artykuły aut.:Symela N
Artykuły aut.:Szwinge A
Artykuły aut.:Paprocka J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych