Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zastosowanie spektroskopii protonowej RM w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci


Application of proton MR spectroscopy in diagnosis of pediatric central nervous system diseases
Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. med. Lech Polis


Neurol Dziec 2004; 13, 26: 7-14STRESZCZENIE
Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego jest stosunkowo nową nieinwazyjną metodą obrazowania mózgowia. W pracy przedstawiona została krótka charakterystyka tej metody diagnostycznej oraz jej główne zastosowania kliniczne u dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Szerzej omówiono wykorzystanie spektroskopii protonowej RM w neuroonkologii, przede wszystkim do przedoperacyjnej diagnostyki różnicowej nowotworów mózgu wieku dziecięcego.

Słowa kluczowe: choroby OUN, dzieci, nowotwory mózgu, rezonans magnetyczny, spektroskopia fotonowa


ABSTRACT
Proton magnetic resonance spectroscopy is a relatively new diagnostic tool for non-invasive imaging of the brain. In this article a brief characteristic of this method and its clinical applications in children with central nervous system diseases are presented. The usefulness of proton MR spectroscopy in neurooncology, particularly for preoperative differential diagnosis of pediatric brain tumors is widely discussed.

Key words: brain tumors, children, CNS diseases, magnetic resonans imaging, proton spectroscopy


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Zakrzewski K

PubMed
Artykuły aut.:Zakrzewski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych