Vol. 28/2019 Nr 56
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Czy padaczka jest chorobą chronozależną?


Is epilepsy chronodependent ?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Chair and Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences

Neurol Dziec 2019; 28, 56: 11-15
Pełen tekst artykułu PDF Czy padaczka jest chorobą chronozależną?STRESZCZENIE
Napady padaczkowe występują w sposób nawrotowy, w niektórych padaczkach i zespołach padaczkowych nawet cykliczny, uwzględniając rytm okołodobowy, tygodniowy a nawet miesięczny. Celem pracy była analiza danych z piśmiennictwa dotyczącego tzw. chronozależności padaczki i napadów padaczkowych. W dostępnym piśmiennictwie dyskutowany jest problem chronobiologii padaczek oraz jest wiele obserwacji potwierdzających cykliczność napadów padaczkowych w różnych populacjach chorych. Wyodrębnienie tzw. chronotypów padaczek oraz założeń chronofarmakologii wymaga jednak dalszych obserwacji.

Słowa kluczowe: padaczka, rytmy okołodobowe, chronotypy


ABSTRACT
Seizures occur recurrently, in some epilepsies and epileptic syndromes even cyclically, including circadian, weekly and even monthly rhythms. The aim of the study was to analyse literature data on the, socalled, relationship between epilepsy and seizures. The available literature discusses the problem of epilepsy chronobiology and there are many observations confirming the cyclical nature of epileptic seizures in various patient populations. However, differentiation of the, so-called, epilepsy chronotypes and chronopharmacology guidelines requires further observation.

Key words: epilepsy, circadiam rhytms, chronotypes


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Malendowicz-Major B

PubMed
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Malendowicz-Major B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych