Vol. 27/2018 Nr 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00Powrót

Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature review


Niedowład czterokończynowy o nagłym początku u nastolatka: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
1Clinic of Neurology of Children and Adolescents, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
2 Department of Neurosurgery with Division of Traumatology, Public Paediatric Teaching Hospital, Warsaw, Poland
3 Department of Diagnostic Imaging, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland

DOI: 10.20966/chn.2017.53.412
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 63-66
Pełen tekst artykułu PDF Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature reviewABSTRACT
Introduction: Syndrome of neurapraxia of the cervical spinal cord with transient quadriplegia was first described by Torg et al. in 1986. Cervical cord neurapraxia is defined as a transient neurological deficits following cervical cord trauma. Aim: In this paper we wanted to share our experience with a rare case of a sudden quadriparesis in paediatric population. Material and methods: The presented case involved a 17-year-old male intensively practicing strength and combat sports who suddenly suffered from quadriparesis with sensory disturbances. Symptoms developed 60 hours after a hyperextension head injury had taken place and subsided completely after 72 hours. Spinal magnetic resonance imaging demonstrated insidious disc changes with congenital cervical spinal stenosis without myelopathy. Disc changes within levels L4/L5 and L5/S1 with central disc protrusion L5/S1 with no central and foraminal stenosis were observed. Differential diagnosis of the case is also presented. Results: Taking into consideration the patient’s intense boxing and sparring practice with exposure to head and neck injuries and cervical spinal stenosis, sports-related cervical neurapraxia with transient quadriparesis was diagnosed. Conclusions: Cervical cord neurapraxia is a common consequence of sports-related injury, which should be considered in differential diagnosis, especially in athletes.

Key words: quadriparesis, cervical spinal stenosis (CSS), cervical cord neurapraxia (CCN), spinal cord injury (SCI), magnetic resonance imaging (MRI).


STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego z przemijającym porażeniem czterokończynowym została po raz pierwszy opisana przez Torga i in. w 1986 r. Zespół ten jest definiowany jako przemijające deficyty neurologiczne po przebytym urazie rdzenia. Cel: Podzielenie się doświadczeniami dotyczącymi przypadku niedowładu czterokończynowego o nagłym początku, rzadko obserwowanego w populacji dziecięcej. Materiał i metody: Przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca intensywnie uprawiającego sporty siłowe i walki, u którego nagle wystąpił niedowład czterokończynowy z zaburzeniami czucia. Objawy rozwinęły się około 60 godzin po urazie przeprostnym głowy i ustąpiły całkowicie po około 72 godzinach. Badaniem MR odcinka szyjnego kręgosłupa stwierdzono wąski wrodzony kanał kręgowy z rozpoczynającą się dyskopatią, bez cech mielopatii. Uwidoczniono dyskopatię L4/L5 i L5/S1 z centralną przepukliną dyskową L5/S1, bez istotnej stenozy centralnej i otworowej. Przedstawiono także diagnostykę różnicową przypadku. Wyniki: U pacjenta wzięliśmy pod uwagę intensywne uprawianie boksu i udział w sparingach oraz związaną z tym ekspozycję na urazy głowy i szyi. Kierując się kryteriami diagnostycznymi: związkiem czasowym z urazem oraz wąskim kanałem kręgowym w odcinku szyjnym, u pacjenta rozpoznaliśmy neurapraksję odcinka szyjnego rdzenia kręgowego jako przyczynę przejściowego niedowładu czterokończynowego. Wnioski: Neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego jest z reguły następstwem urazu związanym z uprawianiem sportów i powinna być brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej, zwłaszcza u sportowców. Słowa kluczowe: niedowład czterokończynowy, zwężenie

Słowa kluczowe: niedowład czterokończynowy, zwężenie odcinka szyjnego kanału kręgowego, neurapraksja odcinka szyjnego rdzenia kręgowego, uraz rdzenia kręgowego, rezonans magnetyczny.


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Torg J.S., Pavlov H., Genuario S.E., et al.: Neurapraxia of the cervical spinal cord with transient quadriplegia. The Journal of Bone and Joint Surgery 1986; 68 (9): 1354–1370.
[2] 
Torg J.S., Corcoran T.A., Thibault L.E., et al.: Cervical cord neurapraxia: classification, pathomechanics, morbidity, and management guidelines. Journal of Neurosurgery 1997; 87(6): 843–850.
[3] 
Torg J.S.: Cervical spine injuries and the return to football. Sports Health 2009; 1(5): 376–383.
[4] 
Clark A.J., Auguste K.I., Sun P.P.: Cervical spinal stenosis and sportsrelated cervical cord neurapraxia. Neurosurgery Focus 2011; 31(5): 1–4.
[5] 
Chang V., Ellingson B.M., Salamon N., et al.: The risk of acute spinal cord injury after minor trauma in patients with preexisting cervical stenosis. Neurosurgery 2015; 77(4): 561–565.
[6] 
Nakashima H., Yukawa Y., Suda K., et al.: Narrow cervical canal in 1211 asymptomatic health subjects: the relationship with spinal cord compression on MRI. European Spine Journal 2016; 25(7): 2149–2154.
[7] 
Rich V., McCaslin E.: Central cord syndrome in a high school wrestler: A Case Report. Journal of Athletic Training 2006; 41(3): 341–344.
[8] 
Easter J.S., Berkin R., Rosen C.L., et al.: Cervical spine injuries in children, part I: mechanism of injury, clinical presentation, and imaging. The Journal of Emergency Medicine 2011; 41(2): 142–150.
[9] 
Kreykes N.S., Letton R.W. Jr,: Current issues in the diagnosis of pediatric cervical spine injury. Seminars in Pediatric Surgery 2010; 19: 257–264.
[10] 
Nance J.R., Golomb M.R.: Ischemic spinal cord infarction in children without vertebral fracture Pediatric Neurology 2007; 36(4): 209–216.
[11] 
Zahir U., Ludwig S.C.: Sports-related cervical spine injuries: on-field assessment and management. Seminars in Spine Surgery 2010: 173–180.
[12] 
Torg J.S., Thibault L., Sennett B., et al.: The Nicolas Andry Award. The pathomechanics and pathophysiology of cervical spinal cord injury. Clinical Orthopaedics and Related Research 1995; (321): 259–269.
[13] 
Taneja A., Berry C.A., Rao R.D.: Initial management of the patient with cervical spine injury. Seminars in Spine Surgery 2013; 25: 2–13.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Lipiec A
Artykuły aut.:Barszcz S
Artykuły aut.:Bekiesińska-Figatowska M
Artykuły aut.:Goszczańska-Ciuchta A
Artykuły aut.:Szczepanik1 E

PubMed
Artykuły aut.:Lipiec A
Artykuły aut.:Barszcz S
Artykuły aut.:Bekiesińska-Figatowska M
Artykuły aut.:Goszczańska-Ciuchta A
Artykuły aut.:Szczepanik1 E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych