Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących na padaczkę


Affective and anxiety disorders in children and adolescents with epilepsy
Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.387
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 9-16
Pełen tekst artykułu PDF Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących
na padaczkęSTRESZCZENIE
Dzieci chorujące na padaczkę częściej od swoich rówieśników borykają się z chorobami afektywnymi. Rozpowszechnienie tego zjawiska nie jest do końca znane, głównie ze względu na trudności metodologiczne związane z prowadzeniem badań i porównywaniem ich wyników. Wczesne rozpoznanie i leczenie zaburzeń psychicznych współtowarzyszących padaczce zmniejsza negatywny wpływ na jakość życia. Zaburzenia afektywne i lękowe u dzieci często współwystępują z padaczką, ale ich częstość oraz czynniki ryzyka są trudne do określenia. Opublikowane dane często są sprzeczne, głównie z powodu różnych metod badawczych i nakładających się na obraz kliniczny różnych patomechanizmów powstania określonych zaburzeń. Każde dziecko z padaczką powinno zostać objęte opieką wielodyscyplinarnego zespołu złożonego z neurologa, psychologa, psychiatry i pracownika socjalnego. Taka opieka pozwoli na szybszą diagnozę zaburzeń, które mogą towarzyszyć padaczce.

Słowa kluczowe: padaczka, dzieci, młodzież, choroby afektywne, depresja, lęk


ABSTRACT
Children with epilepsy struggle with affective disorders more often than their peers. The epidemiology of such co-occurrence is not fully known due to methodological difficulties of collecting and comparing the data. However, it is clear that early diagnosis and treatment of the mental comorbidities in epilepsy improves the quality of life. Affective disorders and anxiety disorders in children frequently co-occur with epilepsy and at this point it is not possible to unequivocally determine their incidence, risk factors or to describe their clinical picture. The data published on this subject is often contradictory due to the challenges of study design and overlapping multi-factorial pathomechanisms. Every child with epilepsy should be under the care of a multidisciplinary team consisting of a neurologist, psychologist, psychiatrist and a social worker. This approach allows faster diagnosis of mental disorders co-occurring with epilepsy.

Key words: epilepsy, children, adolescence, affective disorders, depression, anxiety


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Reilly C., Agnew R., Neville B.G.: Depression and anxiety in childhood epilepsy: a review. Seizure 2011; 20: 589–597.
[2] 
Stevanovic D., Jancic J., Lakic A.: The impact of depression and anxiety disorder symptoms on the health-related quality of life of children and adolescents with epilepsy. Epilepsia 2011; 52: e75–78.
[3] 
Thomson L., Fayed N., Sedarous F., et al.: Life quality and health in adolescents and emerging adults with epilepsy during the years of transition: a scoping review. Dev Med Child Neurol 2014; 56: 421–433.
[4] 
Ott D., Siddarth P., Gurbani S., et al.: Behavioral disorders in pediatric epilepsy: unmet psychiatric need. Epilepsia 2003; 44: 591–597.
[5] 
Seethalakshmi R., Krishnamoorthy E.S.: Depression in epilepsy: phenomenology, diagnosis and management. Epileptic disorders 2007; 9: 1–10.
[6] 
Radziwiłłowicz W.: Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
[7] 
Lewinsohn P.M., Rohde P., Seeley J.R.: Major depressive disorder in older adolescents: Prevalence, risk factors, and clinical implications. Clin Psychol Revi 1998; 18: 765–794.
[8] 
Bosak M., Dudek D., Siwek M.: Depression in patients with epilepsy. Psychiatr Pol. 2012; 46: 891–902.
[9] 
Fiest K.M., Dykeman J., Patten S.B., et al.: Depression in epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Neurology. 2013; 80: 590–599.
[10] 
Kanner A.M., Schachter S.C., Barry J.J., et al.: Depression and epilepsy: epidemiologic and neurobiologic perspectives that may explain their high comorbid occurrence. Epilepsy Behav. 2012; 24: 156–168.
[11] 
Khairkar P., Pathak C., Lakhkar B., et al.: A 5-year hospital prevalence of child and adolescent psychiatric disorders from central India. Indian J Pediatr. 2013; 80: 826–831.
[12] 
Maryam S., Parviz B.: Depression in children and adolescents with epilepsy: a 15 year research review of prevalence, and demographic and seizure related correlates. Iran J Pediatr. 2013; 23: 1–7.
[13] 
Hermann B., Whitman S.: Psychopathology in epilepsy: The role of psychology in altering paradigms of research, treatment, and prevention. Am Psychol. 1992; 47: 1134–1138.
[14] 
Caplan R., Siddarth P., Gurbani S., et al.: Depression and Anxiety Disorders in Pediatric Epilepsy. Epilepsia. 2005; 46: 720–730.
[15] 
Zamani G., Mehdizadeh M., Sadeghi P.: Attempt to suicide in young ages with epilepsy. Iran J Pediatr. 2012; 22: 404–407.
[16] 
Caplan R., Siddarth P., Levitt J., et al.: Suicidality and brain volumes in pediatric epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2010; 18: 286–290.
[17] 
Hecimovic H., Salpekar J., Kanner A.M., et al.: Suicidality and epilepsy: a neuropsychobiological perspective. Epilepsy Behav. 2011; 22: 77– 84.
[18] 
Hamed S.A., Elserogy Y.B., Abdou M.A., et al.: Risks of suicidality in adult patients with epilepsy. World J Psychiatry. 2012; 2: 33–42.
[19] 
Fazel S., Wolf A., Långström N., et al.: Premature mortality in epilepsy and the role of psychiatric comorbidity: a total population study. Lancet. 2013; 382(9905): 1646–1654.
[20] 
Mula M., Kanner A.M., Schmitz B., et al.: Antiepileptic drugs and suicidality: an expert consensus statement from the Task Force on Therapeutic Strategies of the ILAE Commission on Neuropsychobiology. Epilepsia. 2013; 54: 199–203.
[21] 
Oguz A., Kurul S., Dirik E.: Relationship of epilepsy-related factors to anxiety and depression scores in epileptic children. J Child Neurol. 2002; 17: 37–40.
[22] 
Ettinger A.B., Weisbrot D.M., Nolan E.E., et al.: Symptoms of depression and anxiety in pediatric epilepsy patients. Epilepsia. 1998; 39: 595–599.
[23] 
Roeder R., Roeder K., Asano E., et al.: Depression and mental health help-seeking behaviors in a predominantly African American population of children and adolescents with epilepsy. Epilepsia. 2009; 50: 1943– 1952.
[24] 
Attarian H., Vahle V, Carter J., et al.: Relationship between depression and intractability of seizures. Epilepsy Behav. 2003; 4: 298–301.
[25] 
Beletsky V., Mirsattari S.M.: Epilepsy, mental health disorder, or both? Epilepsy Res Treat. 2012; 2012: 163–731.
[26] 
Giovagnoli A.R., Parente A., Villani F., et al.: Theory of mind and epilepsy: what clinical implications? Epilepsia 2013; 54: 1639–1646.
[27] 
Grabowska-Grzyb A., Jedrzejczak J., Nagańska E., et al.: Risk factors for depression in patients with epilepsy. Epilepsy Behav. 2006; 8: 411–417.
[28] 
Thome-Souza S., Kuczynski E., Assumpcao F., et al:. Which factors may play a pivotal role on determining the type of psychiatric disorder in children and adolescents with epilepsy? Epilepsy Behav. 2004; 5: 988–994.
[29] 
Salpekar J.A., Berl M.M., Havens K., et al.: Psychiatric symptoms in children prior to epilepsy surgery differ according to suspected seizure focus. Epilepsia 2013; 54: 1074–1082.
[30] 
Vega C., Guo J., Killory B., et al.: Symptoms of anxiety and depression in childhood absence epilepsy. Epilepsia 2011; 52: 70–74.
[31] 
Davies S., Heyman I., Goodman R.: A population survey of mental health problems in children with epilepsy. Dev Med Child Neurol. 2003; 45: 292–295.
[32] 
Dunn D.W., Austin J.K., Huster G.A.: Symptoms of depression in adolescents with epilepsy. J Am Acad Child and Adolesc Psychiatry 1999; 38: 1132–1138.
[33] 
Hessen E., Lossius M.I., Gjerstad L.: Behavioural adjustment in seizurefree epilepsy patients on monotherapy. Seizure. 2008; 17: 422–430.
[34] 
Ekinci O., Titus J.B., Rodopman A.A., et al.: Depression and anxiety in children and adolescents with epilepsy: prevalence, risk factors, and treatment. Epilepsy Behav. 2009; 14: 8–18.
[35] 
de Lima C., de Lira C.A., Arida R.M., et al.: Association between leisure time, physical activity, and mood disorder levels in individuals with epilepsy. Epilepsy Behav. 2013; 28: 47–51.
[36] 
Buelow J.M., Austin J.K., Dunn D.W., et al.: Behavior and mental health problems in children with epilepsy and low IQ. Developmental Medicine & Child Neurology. 2003; 45: 683–692.
[37] 
Steinhoff B.J., Bacher M., Bast T., et al.: First clinical experiences with perampanel – the Kork experience in 74 patients. Epilepsia 2014; 55 Suppl 1: 16–18.
[38] 
Landowski J., Cubala W.J.: Psychotropic drugs in epilepsy: effect on seizure threshold. A clinical perspective. Epileptologia 2007; 15: 49–56.
[39] 
Pellock J.: Understanding co-morbidities affecting children with epilepsy. Neurology. 2004; 62: 17–23.
[40] 
Park S.P.: Depression in patients with newly diagnosed epilepsy predicts lamotrigine-induced rash: a short-term observational study. Epilepsy Behav. 2013; 28: 88–90.
[41] 
Jonsson P., Jonsson B., Eeg-Olofsson O.: Psychological and social outcome of epilepsy in well-functioning children and adolescents. A 10- year follow-up study. Eur J Paediatr Neurol. 2014; 18: 381–390.
[42] 
Austin J.K., Shafer P.O., Deering J.B.: Epilepsy familiarity, knowledge, and perceptions of stigma: report from a survey of adolescents in the general population. Epilepsy & Behavior 2002; 3: 368–375.
[43] 
Meador K.J.: Research use of the new quality-of-life in epilepsy inventory. Epilepsia 1993; 34 Suppl 4: 34–38.
[44] 
Plioplys S.: Depression in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy & Behavior 4: 39–45.
[45] 
Barry J., Ettinger A., Friel P., et al.: Consensus statement: The evaluation and treatment of people with epilepsy and affective disorders. Epilepsy & Behavior. 2008; 1 3: 1–29.
[46] 
Wiglusz M.S., Cubała W.J., Gałuszko-Węgielnik M., et al.: Mood disorders in epilepsy – diagnostic and methodological considerations. Psychiatr Danub. 2012; 24 Suppl 1: 44–50.
[47] 
Krishnamoorthy E.S., Trimble M.R., Blumer D.: The classification of neuropsychiatric disorders in epilepsy: a proposal by the ILAE Commission on Psychobiology of Epilepsy. Epilepsy Behav. 2007; 10: 349–353.
[48] 
Landowski J.: Międzynapadowe zespoły depresyjne i ich leczenie farmakologiczne. Epileptologia; 2003; t. 11(2): 161–169.
[49] 
Kanner A.M., Dunn D.W.: Diagnosis and management of depression and psychosis in children and adolescents with epilepsy. J Child Neurol. 2004; 19 Suppl 1: 65–72.
[50] 
Zyss T.: Similarities and differences between depression and epilepsy – a comparison trial. Psychiatr Pol. 2009; 43: 513–527.
[51] 
Munger Clary H.M.: Anxiety and epilepsy: what neurologists and epileptologists should know. Curr Neurol Neurosci Rep. 2014; 14: 445.
[52] 
Hesdorffer D.C., Ishihara L., Mynepalli L., et al.: Epilepsy, suicidality, and psychiatric disorders: a bidirectional association. Ann Neurol. 2012; 72: 184–191.
[53] 
Jones J.E.: Treating anxiety disorders in children and adolescents with epilepsy: What do we know? Epilepsy Behav. 2014: 137–142.
[54] 
Loney J.C., Wirrell E.C., Sherman E.M., et al.: Anxiety and depressive symptoms in children presenting with a first seizure. Pediatric neurology. 2008; 39: 236–240.
[55] 
Williams J., Steel C., Sharp G.B., et al.: Anxiety in children with epilepsy. Epilepsy Behav. 2003; 4: 729–732.
[56] 
Jones J.E., Watson R., Sheth R., et al.: Psychiatric comorbidity in children with new onset epilepsy. Dev Med Child Neurol. 2007; 49: 493–497.
[57] 
Alwash R.H., Hussein M.J., Matloub F.F.: Symptoms of anxiety and depression among adolescents with seizures in Irbid, Northern Jordan. Seizure. 2000; 9: 412-416.
[58] 
Adewuya A.O., Ola B.A.: Prevalence of and risk factors for anxiety and depressive disorders in Nigerian adolescents with epilepsy. Epilepsy Behav. 2005; 6: 342–347.
[59] 
Dunn D.W., Austin J.K., Perkins S.M.: Prevalence of psychopathology in childhood epilepsy: categorical and dimensional measures. Dev Med Child Neurol. 2009; 51: 364–372.
[60] 
Margrove K.L, Thapar A.K., Mensah S.A., et al.: Help-seeking and treatment preferences for depression in epilepsy. Epilepsy Behav. 2011; 22: 740–744.
[61] 
Kondziella D., Asztely F.: Don’t be afraid to treat depression in patients with epilepsy! Acta Neurol Scand. 2009; 119: 75–80.
[62] 
Mehndiratta P., Sajatovic M.: Treatments for patients with comorbid epilepsy and depression: a systematic literature review. Epilepsy Behav. 2013; 28: 36–40.
[63] 
Pal A., Nayak S., Sahu P.K., et al.: Piperine protects epilepsy associated depression: a study on role of monoamines. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011; 15: 1288–1295.
[64] 
Cheung A.H., Kozloff N., Sacks D.: Pediatric depression: an evidence-based update on treatment interventions. Curr Psychiatry Rep. 2013; 15: 381.
[65] 
Oberlander T.F., Miller A.R.: Antidepressant use in children and adolescents: Practice touch points to guide paediatricians. Paediatr Child Health. 2011; 16: 549–553.
[66] 
Lewandowski R.E., Acri M.C.: Hoagwood K.E., et al.: Evidence for the management of adolescent depression. Pediatrics. 2013; 132: 996–1009.
[67] 
Kerr M.P., Mensah S., Besag F., et al.: International consensus clinical practice statements for the treatment of neuropsychiatric conditions associated with epilepsy. Epilepsia 2011; 52: 2133–2138.
[68] 
Hamiwka L., Jones J.E., Salpekar J., et al.: Child psychiatry. Epilepsy Behav. 2011; 22: 38–46.
[69] 
Blocher J.B., Fujikawa M., Sung C., et al.: Computer-assisted cognitive behavioral therapy for children with epilepsy and anxiety: a pilot study. Epilepsy Behav. 2013; 27: 70–76.
[70] 
Kanner A.M.: The treatment of depressive disorders in epilepsy: what all neurologists should know. Epilepsia. 2013; 54 Suppl 1: 3–12.
[71] 
Carandang C., Jabbal R., MacBride A., et al.: A Review of Escitalopram and Citalopram in Child and Adolescent Depression. Journal of the Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2011; 20: 315–324.
[72] 
Shatla R., Sayyah Hl.S., Azzam H., et al.: Correlates of parental stress and psychopathology in pediatric epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2011; 14: 252–256.
[73] 
Devinsky O.: Psychiatric comorbidity in patients with epilepsy: implications for diagnosis and treatment. Epilepsy Behav. 2003; 4 Suppl 4: 2–10.
[74] 
Scheffer R., Linden S.: Concurrent medical conditions with pediatric bipolar disorder. Current Opinion in Psychiatry. 2007; 20: 398–401.
[75] 
Berg A.T., Caplan R., Hesdorffer D.C.: Psychiatric and neurodevelopmental disorders in childhood-onset epilepsy. Epilepsy Behav. 2011; 20: 550–555.
[76] 
Jerrell J., McIntyre R., Tripathi A.: A Cohort Study of the Prevalence and Impact of Comorbid Medical Conditions in Pediatric Bipolar Disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2010; 71: 1518–1525.
[77] 
Salpekar J.A., Conry J.A., Doss W., et al.: Clinical experience with anticonvulsant medication in pediatric epilepsy and comorbid bipolar spectrum disorder. Epilepsy Behav. 2006; 9: 327–334.
[78] 
Cheng W., Lin X., Lu D.: Sodium valproate-induced enuresis in a pediatric bipolar patient. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2013; 9: 1671– 1672.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sieracka J
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Artykuły aut.:Sieracka J
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych