Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wiedzy


Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES) –a current approach
1SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
2 Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.383
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 39-42
Pełen tekst artykułu PDF Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wieSTRESZCZENIE
Zespół FIRES jest to rzadki zespół padaczkowy o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się opornymi na leczenie napadami drgawkowymi u wcześniej zdrowych dzieci. Występuje on najczęściej u dzieci w wieku szkolnym po niespecyficznej chorobie przebiegającej z gorączką. Przebieg kliniczny jest poważny, często powikłany stanem padaczkowym, wymagający różnicowania z zapaleniem mózgu. Śmiertelność w ostrej fazie dochodzi do 30%. Ze względu na podostry przebieg kliniczny zespół FIRES stwarza duże trudności diagnostyczne. Według naszego rozeznania niniejsze opracowanie jest pierwszym na ten temat w polskim piśmiennictwie medycznym.

Słowa kluczowe: FIRES, stan padaczkowy, drgawki, gorączka, dieta ketogenna


ABSTRACT
FIRES is a rare epileptic syndrome of unknown etiology. It is characterized by refractory status epilepticus in previously healthy children. It occurs most often in school-aged children just after a nonspecific febrile illness. Clinical course is severe, often complicated by status epilepticus, requiring differential diagnosis with encephalitis. Mortality is high, reaching in acute phase 30%. Due to subacute clinical course the FIRES causes significant diagnostic difficulties. According to our knowledge, this study is the first one on this subject in Polish medical literature.

Key words: FIRES, status epilepticus, seizures, fever, ketogenic diet


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sahin M., Menache C.C., Holmes G.L., et.al.: Outcome of severe refractory status epilepticus in children. Epilepsia 2001; 42: 1461–1467.
[2] 
Baxter P., Clarke A., Cross H., et al.: Idiopathic catastrophic epileptic encephalopathy presenting with acute onset intractable status. Seizure 2003; 12: 379–387.
[3] 
Wilder-Smith E.P., Lim E.C., Teoh H.L., et al.: The NORSE (new-onset refractory status epilepticus) syndrome: defining a disease entity. Annals of the Academy of Medicine Singapore 2005; 34: 417–420.
[4] 
Mikaeloff Y., Jambaque´ I., Hertz-Pannier L., et al.: Devastating epileptic encephalopathy in school-aged children (DESC): a pseudo encephalitis. Epilepsy Research 2006; 69: 67–79.
[5] 
Sakuma H., Awaya Y., Shiomi M., et al.: Acute encephalitis with refractory, repetitive partial seizures (AERRPS): a peculiar form of childhood encephalitis. Acta Neurologica Scandinavica 2010; 121: 251– 256.
[6] 
van Baalen A., Häusler M., Boor R., et al.: Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES): a nonencephalitic encephalopathy in childhood. Epilepsia 2010; 51: 1323–1328.
[7] 
Kramer U., Chi C.S., Lin K.L., et al.: Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES): pathogenesis, treatment, and outcome: a multicenter study on 77 children. Epilepsia 2011; 52: 1956–1965.
[8] 
Varadkar S., Cross J.H.: Rasmussen Syndrome and Other Inflammatory Epilepsies. Semin Neurol 2015; 35: 259–268.
[9] 
Caraballo R.H., Reyes G., Avaria M.F., et al.: Febrile infection-related epilepsy syndrome: a study of 12 patients. Seizure 2013; 22: 553–559.
[10] 
Saitoh M., Kobaysahi K., Ohmori I., et al.: Cytokine-related and sodium channel polymorphism as candidate predisposing factors for childhood encephalopathy FIRES/AERRPS. Journal of the Neurological Sciences 2016; 368: 272–276.
[11] 
Nabbout R., Vezzani A., Dulac O., et al.: Acute encephalopathy with inflammation-mediated status epilepticus. Lancet Neurology 2011; 10: 99–108.
[12] 
Rivas-Coppola M., Shah N., Choudhri A., et al.: Chronological Evolution of Magnetic Resonance Imaging Findings in Children With Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome. Pediatric Neurology 2016; 55: 22–29.
[13] 
Ismail F.Y., Kossoff E.H., AERRPS, DESC, NORSE, FIRES: Multi-labeling or distinct epileptic entities? Epilepsia 2011; 52: 185–189.
[14] 
Agarwal A., Sabat S., Thamburaj K., et al.: Hippocampal Changes in Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome (FIRES). Pol J Radiol, 2015; 80: 391–394.
[15] 
Pardo C.A., Nabbout R., Galanopoulou A.S.: Mechanisms of epileptogenesis in pediatric epileptic syndromes: Rasmussen encephalitis, infantile spasms, and febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES). Neurotherapeutics. 2014; 11: 297–310.
[16] 
Nabbout R., Mazzuca M., Hubert P.: Efficacy of ketogenic diet in severe refractory status epilepticus initiating fever induced refractory epileptic encephalopathy in school age children (FIRES) Epilepsia 2010; 51: 2033–2037.
[17] 
Gofshteyn J.S., Wilfong A., Devinsky O., et al.: Cannabidiol as a Potential Treatment for Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome (FIRES) in the Acute and Chronic Phases. Journal of Child Neurology 2016 (in press).
[18] 
Kenney-Jung D. L., Vezzani A., Kahoud R.J., et al.: Febrile infectionrelated epilepsy syndrome treated with anakinra. Annals of Neurology 2016 (in press).
[19] 
Miras Veiga A., Conejo Moreno D., Gómez Menéndez A.I., et al.: Effectiveness of Electroconvulsive Therapy for Refractory Status Epilepticus in Febrile Infection–Related Epilepsy Syndrome. Neuropediatrics 2016 (in press).
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Danel-Leśkow E
Artykuły aut.:Jóźwiak S

PubMed
Artykuły aut.:Danel-Leśkow E
Artykuły aut.:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych