Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną do leczenia neurochirurgicznego


The Role of FDG PET/CT in qualification for neurosurgical treat ment children with refractory epilepsy
1Oddział Neurologii Dziecięcej, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. E Hankego, Chorzów
2Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
3Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. E Hankego, Chorzów
4Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. E Hankego, Chorzów

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.362
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 19-26
Pełen tekst artykułu PDF Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną
do leczenia neurochirurgicSTRESZCZENIE
Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności badania FDG-PET/CT w korelacji z MRI i EEG w kwalifikacji do leczenia operacyjnego dzieci z padaczką oporną na farmakoterapię. Materiał i metody. Analizowano przypadki 24 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 16 lat i 11 miesięcy z rozpoznaną padaczką lekooporną, hospitalizowanych na Oddziale Neurologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie analizy morfologii napadów, wyników badań MRI (nie starszych niż 6 miesięcy), zapisów wideo EEG i/lub EEG oraz konsultacji neurochirurgicznej dzieci zostały zakwalifikowane do badania PET/CT. U wszystkich pacjentów wykonano badanie PET/CT z wykorzystaniem 18-FDG (znakowanej 18-F-deoksyglukozy) aparatem BIOGRAPH mCT-S (64) 3R firmy Siemens. Wyniki. W badaniu PET/CT nieprawidłową dystrybucję radioznacznika stwierdzono u 21/24 pacjentów (87,50%). W przypadku 8/24 (33,33%) pacjentów zaburzenia miały charakter ogniskowego hipometabolizmu. 6 na 24 (25%) dzieci, u których stwierdzono zgodność lokalizacji zmian patologicznych w badaniach MRI, EEG i FDG-PET/CT zostało zakwalifikowanych do leczenia neurochirurgicznego. Połowę z nich stanowiły dzieci z FCD, 2 ze stwardnieniem guzowatym i 1 ze zmianą rozrostową. Wnioski. Badanie FDG PET/CT jest wartościową metodą neuroobrazowania w procesie kwalifikacji do leczenia neurochirurgicznego. Pozwala w wielu przypadkach zdefiniować ognisko padaczkowe oraz, w znacznie lepszym stopniu niż powszechnie stosowane badania neuroobrazowe, określić jego ewentualną rozległość. 18-FDG PET/CT powinien być stałym elementem diagnostyki dzieci z padaczką lekooporną kwalifikowanych do leczenia neurochirurgicznego

Słowa kluczowe: FDG-PET/CT; padaczka lekooporna, dzieci


ABSTRACT
Purpose of the study. The purpose of the study was to evaluate the utility of FDG PET/CT scans in correlation with MR and EEGs in qualifying children with pharmacotherapy resistant epilepsy for neurosurgical treatment. Material and methods. The analysed group consisted of 24 patients diagnosed with refractory epilepsy with the age range from 2 months to 16 years and 11 months. They were admitted at the neurology ward of the Chorzow Centre of Paediatrics and Oncology between 1st January 2012 and 31st December 2013. On the basis of seizure type analyses, MR scan results (not older than 6 months), video EEG recordings and/or EEG transcripts, as well as neurosurgical consultations, the patients were qualified for PET/CT examination. The PET/CT was performed in all patients with the 18-FDG (18F-deoxyglucose), using BIOGRAPH mCT-S (64) 3R Siemens equipment. Results. The PET/CT examinations revealed an incorrect distribution of the radioactive tracer in 21 out of 24 patients (87.5%). In 8 out of 24 patients (33.33%), the disorders consisted of focal hypometabolism. 6 out of 24 children (25%) with the compatibility of location of pathologic lesions in MRI, EEG and FDG-PET/CT examinations wer qualified for neurosurgical treatment. Out of these patients, half suffered from FCD, 2 had tuberous sclerosis and 1 neoplastic lesions. Conclusions. FDG PET/CT examinations are a valuable neuroimaging method during the process to ascertain whether neurosurgical treatment is needed. In numerous cases, it makes possible to identify the epileptic focus and determine its potential extent more precisely than the commonly used neuroimaging techniques. 18-FDG PET/CT should be a constant component in diagnosing children with refractory epileps in qualifying thos in need for neurosurgical treatment.

Key words: FDG-PET/CT; refractory epilepsy, children


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bell G. S., Sander J. W.: The epidemiology of epilepsy: the size of the problem. Seizures 2001; 10: 306–314.
[2] 
Steinborn B., Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Winczewska-Wiktor A.: Padaczka wieku rozwojowego. [w:] Steinborn B (red.): Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Lublin 2013.
[3] 
Michałowicz R., Jóźwiak S.: Padaczka i niepadaczkowe napady drgawkowe u dzieci. [w:] Michałowicz R., Jóźwiak S.: Neurologia dziecięca. Wrocław 2000.
[4] 
Alavi A., Yakir S., Newberg A. B.: Positron emission tomography in seizure disorders. Ann N Y Acad Sci 2011; 1228(1): E1–E12.
[5] 
Lee B. I., Heo K., Kim J. S., et al.: Syndromic diagnosis at the epilepsy clinic: role of MRI In lobar epilepsies. Epilepsia 2002; 43: 261–269.
[6] 
Siemianowski C., Królicki L.: Znaczenie metod neuroobrazowania w diagnostyce padaczek. Polski Przegląd Neurologiczny 2005, 2: 76.
[7] 
Daghistani R., Widjaja E.: Role of MRI in patient selection for surgical treatment of intractable epilepsy in infancy. Brain Dev. 2013; 35(8): 816–820.
[8] 
Brigo F.: An evidence-based approach to proper diagnostic use of the electroencephalogram for suspected seizures. Epilepsy Behav 2011 Jul; 21(3): 219–222.
[9] 
Werner P., Barthel H., Drzezga A., et al.: Current status and future role of brain PET/MRI in clinical and research settings. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015; 42: 512–526.
[10] 
Haneef Z., Chen D. K.: Functional neuro-imaging as a pre-surgical tool in epilepsy. Ann Indian Acad Neurol 2014; 17 (Suppl 1): 56–64.
[11] 
Pittau F., Grouiller F., Spinelli L., et al.: The Role of Neuroimaging in Pre- Surgical Epilepsy Evaluation. Front Neurol 2014; 5: 31.
[12] 
Ferrie C. D., Maisey M., Cox T., et al.: Focal abnormalities detected by 18-FDG PET in epileptic encephalopathies. Arch Dis Child 1996; 75: 102–107.
[13] 
Alavi A., Yakir S., Newberg A. B.: Positron emission tomography in seizure disorders. Ann N Y Acad Sci 2011; 1228(1): E1–E12.
[14] 
Paciorek A., Urbanik A., Paciorek J., et al.: Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce padaczki skroniowej. Przegląd Lekarski 2007; 11: 956–959.
[15] 
Pittau F., Grouiller F., Spinelli L., et al.: The Role of Functional Neuroimaging In Pre-Surgical Epilepsy Evaluation. Front Neur 2014; 5: 31. Adres: http:// journal.frontiersin.org/article/10.3389/fneur.2014.00031/full).
[16] 
Haneef Z., Chen D.: Functional neuro-imaging as a pre-surgical tool in epilepsy. Ann Indian Acad Neurol 2014; 17: 56–64. Adres: http://www. annalsofian.org/article.asp?issn=0972-2327;year=2014;volume=17;i ssue=5;spage=56;epage=64;aulast=Haneef).
[17] 
Ramantani G., Kadish N. E., Strobl K., et al.: Seizure and cognitive outcomes of epilepsy surgery in infancy and early childhood. Eur J Paediatr Neurol. 2013; 17(5): 498–506.
[18] 
Yum M. S., Ko T. S., Lee J. K., et al.: Surgical treatment for localizationrelated infantile spasms: excellent long-term outcomes. Clin Neurol Neurosurg 2011; 113(3): 213–217.
[19] 
Kwan P., Arzimanoglou A., Berg A. T., et al.: Definition of drug resistent epilepsy: Consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Comission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010; 51 (6): 1069– 1077.
[20] 
Mathern G. W.: Challenges In the surgical treatment of epilepsy patients with cortical dysplasia. Epilepsia 2009; 50 (Suppl.9): 45–50.
[21] 
Krsek P., Maton B., Jayakar P., et al.: Incomplete resection of focal cortical dysplasia is the main predictor of poor postsurgical outcome. Neurology 2009; 72: 217–223.
[22] 
Ji Hoon Phi, Jin Chul Paeng, Hyo Sang Lee, et al.: Evaluation of focal Cortical dysplasia and mixed neuronal and glial tumors in pediatric epilepsy patients using 18FDG and 11C-Methionine PET. J Nucl Med 2010; 5 (51): 728–734.
[23] 
Rubi S., Setoain X., Donaire A., et al.: Validation of FDG-PET/MRI coregistration in nonlesional refractory childhood epilepsy, Epilepsia 2011; 52 (12): 2216–2224.
[24] 
Wu J.Y., Salamon N., Kirsch H.E., et al.: Noninvasive testing, early surgery, and seizure freedom in tuberous sclerosis complex. Neurology 2010; 74: 392–398.
[25] 
Ollenberger G. P., Byme A. J., Berlangieri S. U., et al.: Assessment of the role of FDG PET in the diagnosis and management of children with refractory epilepsy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 11 (32): 1311– 1316.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Chyra M
Artykuły aut.:Mandera M
Artykuły aut.:Dudzińska M
Artykuły aut.:Mikanik-Klemens M

PubMed
Artykuły aut.:Chyra M
Artykuły aut.:Mandera M
Artykuły aut.:Dudzińska M
Artykuły aut.:Mikanik-Klemens M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych