Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zalecenia dotyczące pozarejestracyjnego stosowania rapamycyny (Rapamune) w stwardnieniu guzowatym


Recommendations for extralicence application of rapamycin in tu berous sclerosis
11Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
2Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.344
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 55-58
Pełen tekst artykułu PDF Zalecenia dotyczące pozarejestracyjnego stosowania rapamycyny
(Rapamune) w stwardnieniu guzowatSTRESZCZENIE
Stwardnienie guzowate jest genetycznie uwarunkowaną chorobą o częstości 1:6000 osób w populacji ogólnej. Do głównych objawów choroby należą padaczka oraz liczne nowotwory łagodne w nerek, mózgu, serca, wątroby oraz guzki siatkówki. Patomechanizm choroby polega na braku lub niedostatecznym hamowaniu szlaku mTOR, odgrywającego istotną rolę zarówno w nowotworzeniu, jak i w indukowaniu napadów padaczkowych. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o zastosowaniu inhibitorów szlaku mTOR- ewerolimusu oraz rapamycyny w leczeniu stwardnienia guzowatego. Oba leki mają podobną skuteczność oraz profil bezpieczeństwa. O ile jednak w przypadku ewerolimusu przeprowadzono zaślepione, randomizowane badania kliniczne prowadzące do rejestracji leku w leczeniu guzów angiomiolipoma nerek oraz podwyściółkowych gwiaździaków olbrzymiokomórkowych mózgu, o tyle rapamycyna takich badań nie posiada i jej stosowanie wymaga większej ostrożności. W niniejszych zaleceniach podjęto próbę przybliżenia tej problematyki lekarzom prowadzącym chorych na stwardnienie guzowate.

Słowa kluczowe: stwardnienie guzowate, szlak mTOR, rapamycyna


ABSTRACT
Tuberous sclerosis (TS) is a genetically determined condition appearing with incidence of 1 in 6000 in general population. Among the main clinical manifestations of TS are epilepsy and multiple benign neoplasms in kidneys, brain, heart, liver and retina. Pathogenesis of the disease is caused by lack or insufficient inhibition of the mTOR pathway, which leads to the development of the tumors and induction of epileptic seizures. Last years brought multiple reports on the use of mTOR inhibitors – everolimus and rapamycin as a potential treatment in TS. Both have similar efficacy and safety profile. However only everolimus had its double-blind, randomized clinical trials, which led to the registration of the drug in renal angiomyolipomas and subependymal giant-cell astrocytomas in the brain. Rapamycin has not had such studies and its application requires special attention. These recommendations are an attempt to enlight this issue to other specialists treating the patients with TS.

Key words: tuberous sclerosis, mTOR pathway, rapamycin


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Zeng LH, Xu L., Gutmann DH i wsp. Rapamycin prevents epilepsy in a mouse model of TSC. Ann.Neurol., 2008; 63(4): 444-53.
[2] 
Curatolo P. Bombardieri R., Jozwiak S., Tuberous sclerosis, Lancet, 2008; 372: 657-68.
[3] 
Wienecke R., Fackler I., Linsenmaier U., i wsp.. Antitumoral activity of rapamycin in renal angiomyolipoma associated with tuberous sclerosis complex. Am.J.Kidney Dis, 2006; 48(3): e27-29.
[4] 
Bissler JJ, McCormack FX, Young LR, i wsp. Sirolimus for angiomyolipoma in tuberous sclerosis complex or lymphangioleiomyomatosis. NEJM, 2008; 358(2): 140-151.
[5] 
Davies DM, deVries PJ, Johnson SR., i wsp. Sirolimus therapy for angiomyolipoma in tuberous sclerosis and sporadic lymphangioleiomyomatosis: a phase 2 trial. Clin.Cancer Res, 2011; 17(12): 4071-4081.
[6] 
Cabrera-Lopez C., Marti T, Catala V. i wsp. Assessing the effectiveness of rapamycin on angiomyolipoma in tuberous sclerosis; a two years trial. Orphanet J.Rare Dis., 2012; 7:87.
[7] 
Peng ZF., Yang L., Wang TT, i wsp. Efficacy and safety of sirolimus for renal angiomyolipoma in patients with tuberous sclerosis complex or sporadic lymphangioleiomyomatosis: a systematic review. J. Urol., 2014; 2014;192(5):1424-30.
[8] 
Franz D., Leonard J., Tudor C i wsp. Rapamycin causes regression of astrocytomas in tuberous sclerosis complex. Ann Neurol, 2006; 59(3): 490-493.
[9] 
Cardamone M., Flanagan D., Mowat D., i wsp. Mammalian target of rapamycin inhibitors for intractable epilepsy and subependymal giant cel astrocytomas in tuberous sclerosis complex. J.Pediatrics, 2014; 164: 1195-1200.
[10] 
Fu C., Cawthon B., Clinkscales W., i wsp. GABAergic interneuron development and function is modulated by the TSC1 gene. Cerebral Cortex 2012; 22: 2111-9.
[11] 
Taki MM, Harada M., Mori K., i wsp.., High gamma-aminobutyric acid level in cortical tubers in epileptic infants with tuberous sclerosis complex measured with the MEGA- editing J-difference method and a 3-Tesla clinical MRI instrument. NeuroImage 2009; 47: 1207-14.
[12] 
Krueger DA, Care MM, Holland K., i wsp. Ewerolimus for subependymal giant- cell astrocytomas in tuberous sclerosis. NEIJM, 2010; 363(19): 1801-11.
[13] 
Raffo E., Coppola A., Ono T., i wsp. A pulse rapamycin therapy for infantile spasms and associated cognitive decline. Neurobiol. Dis., 2011; 43(2): 322-29.
[14] 
Muncy J., Butler IJ, Koenig MK, Rapamycin reduces seizure frequency in tuberous sclerosis complex. J.Child Neurol, 2009; 24: 477.
[15] 
Kotulska K, Borkowska J., Jóź wiak S., Possible prevention of tuberous sclerosis complex. Pediatrics, 2013; 132(1): e 239-42.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Józwiak S
Artykuły aut.:Mandera M
Artykuły aut.:Młynarski W

PubMed
Artykuły aut.:Józwiak S
Artykuły aut.:Mandera M
Artykuły aut.:Młynarski W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych