Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesion


Krwawienie do torbieli pajęczynówki. Rzadkie powikłania częstej zmiany OUN
1Zakład Radiologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
2Oddział Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.342
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 43-48
Pełen tekst artykułu PDF An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesionABSTRACT
The Sylvian arachnoid cyst is a common benign disease, however sometimes leads to subdural or intracystic hemorrhage without major trauma. The reason of easy bleeding of the arachnoid cyst is not fully understood. A decision to employ surgical treatment of arachnoid cysts complicated by coexisting subdural hematoma and/or bleeding to the lumen of the cyst should be reached in close correlation with clinical symptoms. Although surgical therapeutic modality is commonly recognized in such situations, yet due to the risk of postoperative complications, should be reserved for cases with repeated bleedings and intracranial hypertension. A surgical intervention in the case of mild bleeding without coexisting intracranial hypertension should be considered with extreme caution, since instances of spontaneous resolution of bleeding have been known. The presented here cases of arachnoid cysts complicated by bleeding required surgical interventions in view of clinical and radiological symptoms of intracranial hypertension.

Key words: arachnoid cyst, epilepsy, subdural hematoma


STRESZCZENIE
Torbiel szczeliny Sylwiusza jest łagodną zmianą, zazwyczaj rozpoznawaną przypadkowo. Bardzo rzadko może dojść do powikłań w postaci krwawienia do jej światła lub przestrzeni podtwardówkowej. Mechanizm tego zjawiska nie jest do końca poznany. Decyzja o leczeniu chirurgicznym torbieli pajęczynówki powikłanej krwiakiem podtwardówkowym lub krwawieniem do jej światła powinna być podejmowana w ścisłej korelacji z objawami klinicznymi. Jakkolwiek chirurgiczna metoda leczenia w takiej sytuacji jest powszechnie uznawana, to jednak ze względu na ryzyko pooperacyjnych powikłań powinna być zarezerwowana dla przypadków powtarzających się krwawień i przebiegających z objawami ciasnoty śródczaszkowej. Interwencja chirurgiczna przy niewielkim krwawieniu, bez objawów ciasnoty śródczaszkowej, powinna być rozważana bardzo ostrożnie, ponieważ znane są przypadki samoistnego ograniczenia krwawienia. Prezentowane w niniejszej pracy przypadki torbieli pajęczynówki powikłanych krwawieniem wymagały interwencji chirurgicznej ze względu na kliniczne i radiologiczne cechy ostrej ciasnoty śródczaszkowej.

Słowa kluczowe: torbiel pajęczynówki, padaczka, krwiak podtwardówkowy


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Lee C.H., Han I.S., Lee J.Y., et al.: Analysis of bleeding mechanism in patient with the sylvian arachnoid cys using a finite element model. Childs Nervous System 2014; 30: 1029-1036.
[2] 
Cress M., Kestle J.R.W., Holubkov R., et al.: Risk factors for Pediatric Arachnois Cyst Rupture/Hemorrhage A Case Control Study Neurosurgery 2013; 72: 716-722.
[3] 
Ali Z.S., Lang S.S., Baker D., et al.: Pediatric intracranial arachnoid cyst: comparative effectiveness of surgical treatment options. Childs Nervous System 2014; 30: 461-469.
[4] 
Winczewska-Wiktor A., Steinborn B., Młodzikowska-Albrecht J., et al.: Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczaszkowymi/The analysis of clinical symptoms of patients in developmental age with intracranial cysts. Neurologia Dziecięca/Child Neurology 2006; 29: 35-44.
[5] 
Adeeb N., Deep., Watanabe K., et al.: The intracranial arachnoid mater. A comprehensive review of its history, anatomy, imaging, and pathology. Childs Nerv Syst 2013; 29: 17-33.
[6] 
Moon K.S., Lee J.K., Kim J.H., et al.: Spontaneous disappearance of a suprasellar arachnoid cyst: case report and review of the literature. Child Nerv Syst. 2007; 23: 99-104.
[7] 
Page A., Paxtan R.M., Mohan D.: A reappraisal of the relationship between arachnoid cyst of the middle fossa and chronic subdural hematoma. Journal Neurolog Neurosurg Psychiatry 1987; 50: 1001-1007.
[8] 
Kwiatkowski S.: Powikłania w leczeniu zastawkowym. [w:] Zakrzewski K. (red.): Wodogłowie i inne zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, 67-79.
[9] 
Nasser M.F., El-Ghandour M.D.: Endoscopic treatment of middle cranial fossa arachnoid cyst in children. J Neorosurg Pediatrics 2012; 9: 231-238.
[10] 
Starzyk J., Kwiatkowski S., Urbanowicz W., et al.: Suprasellar Arachnoidal Cyst as a Cause of Precocious Puberty - Report of Three Patients and Literature Overview. Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 2003; 16: 447-455.
[11] 
Kwak Y.S., Hwang S.K., Park S.H., et al.: Chronic subdural hematoma associated with the middle fossa arachnoid cyst: pathogenesis and review of its managment. Childs Nervous System 2013; 29: 77-82.
[12] 
Mattei T.A.: Pediatric Arachnoid Cyst and Subdural Hygromas in Early Infancy: Challenging the Direction of the Causality Paradigm. Neurosurgery 2014.
[13] 
Wester K., Helland C.: How often do chronic extra-cerebral haematomas occur in patient with intracranial arachnoid cyst? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 72-75.
[14] 
Poirrier A., L., Ngosso-Tetanye I., Mouchamps M., et al.: Spontaneous arachnoid cyst rupturę in a previously asymptomatic child: a case report. European Journal of Pediatric Neurology 2004; 8:247-251.
[15] 
Kocaeli H., Korfali E.: Rupture of a small middle cerebral artery aneurysm into middle fossa arachnoid cyst presenting as a chronic subdural hematoma. Acta Neurochir (Wien) 2008; 150: 407-408.
[16] 
Iaconetta G., Exposito M., Maiuri F., et al.: Arachnoid cyst with intracystic haemorrhage and subdural haematoma: case report and literature review. Neurol Sci 2006; 26: 451-546.
[17] 
Puchalska-Niedbał L., Jeżewski D.: Nagłe zaniewidzenie jako następstwo dekompresji po usunięciu torbieli pajęczynówki okolicy skroniowej. Opis przypadku. /Sudden loss of vision as the result of the decompression after the removal of the arachnoid cyst of the temporal region. Case report. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie/Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007; 53, suppl. 1:80-84.
[18] 
Nowosławska E.: Torbiele pajęczynówki. [w:] Zakrzewski K. (red.): Wodogłowie i inne zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, 143-156.
[19] 
Donelly L.F., et al.: Schizencephalia. [w:] Diagnostic Imaging Pediatrics. Amirsys Inc 2005, rozdz. 7, 34-37.
[20] 
Osborn A.G.: Salzman K.L. Barkovich A.J.: Schizencephaly. [w:] Diagnostic Imaging Brain. Amirsys Inc 2010, rozdz. 1 77-80.
[21] 
Siegal Marylin J.: Ultrasonografia pediatryczna. MediPage, Warszawa 2012.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Hałabuda A
Artykuły aut.:Klasa
Artykuły aut.:Kwiatkowski S
Artykuły aut.:Wyrobek
Artykuły aut.:Milczarek O

PubMed
Artykuły aut.:Hałabuda A
Artykuły aut.:Klasa
Artykuły aut.:Kwiatkowski S
Artykuły aut.:Wyrobek
Artykuły aut.:Milczarek O


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych