Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Bóle głowy w wybranych chorobach ogólnoustrojowych u dzieci


Headaches in selected systemic diseases in children
1Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.341
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 37-42
Pełen tekst artykułu PDF Bóle głowy w wybranych chorobach ogólnoustrojowych u dzieciSTRESZCZENIE
Ból głowy jest najczęstszą przyczyną kierowania dzieci do neurologa dziecięcego. Występuje w każdej grupie wiekowej i może mieć rozmaite przyczyny. W artykule opisano wtórne bóle głowy związane z wybranymi problemami pediatrycznymi. Według najnowszej klasyfikacji bólów głowy omawiane zagadnienia są wyróżniane jako bóle głowy przypisywane działaniu substancji chemicznej lub reakcji po jej odstawieniu oraz bóle głowy przypisywane zakażeniom.

Słowa kluczowe: bóle głowy, dzieci, nastolatki, ICHD-3


ABSTRACT
Headache is the most common reason that children are referred to child neurology practices. It occurs in all age groups and can have various causes. This article describes secondary headaches associated with selected pediatric problems. According to the current international classification of headache disorders, the discussed issues are highlighted as headaches attributed to a chemical substance or reaction to its withdrawal and headaches attributed to infection.

Key words: headaches, children, adolescents, ICHD-3


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Dilling-Ostrowska E. (red.): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
[2] 
Kaciński M.: Objawowe bóle głowy. [w:] Kaciński M. (red.): Neuropediatria. PZWL, Warszawa 2007.
[3] 
Lewis D.W.: Headaches in Infants and Children. [w:] Swaiman K.F., Ashwal S., Ferriero D. M., Schor N.F.: Swaiman’s Pediatric Neurology Fifth Edition - Principles and Practice. Elsevier Saunders, 2012.
[4] 
Koszyk K., Hampel-Osipowicz E., Kochanowska I. i wsp.: Przyczyny bólów głowy i przydatność badań diagnostycznych w ich różnicowaniu u dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii II i Neurologii Wieku Rozwojowego w Szczecinie. Pediatr Pol 2011; 86(6): 600-606.
[5] 
Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy. Wydanie 3. (wersja beta). Med Prakt Neurol 2014; 1-6.
[6] 
Dreisbach R.H., Robertson W.O.: Vademecum zatruć. PZWL, Warszawa 1995.
[7] 
Stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Postępowanie w ostrych zatruciach tlenkiem węgla”. Gdańsk 2012, Address: http://www.pctox.pl/e107_files/downloads/Zalecenia%20STK%20PTL-CO.pdf.
[8] 
Kaciński M.: Uszkodzenie układu nerwowego w zatruciach. [w:] Kaciński M. (red.): Neuropediatria. PZWL, Warszawa 2007.
[9] 
Kamińska H., Zachurzok-Buczyńska A., Gawlik A., Małecka-Tendera E.: Zatrucia alkoholem etylowym wśród dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w latach 2000-2010 - doniesienie wstępne. Przegl Lek 2012; 10: 777-780.
[10] 
Abend N.S., Younkin D., Lewis D.W.: Secondary headaches in children and adolescents. Semin Pediatr Neurol 2010; 17: 123-133.
[11] 
Piazza F., Chiappedi M., Maffioletti E., et al.: Medication Overuse Headache in School-Aged Children: More Common Than Expected? Headache 2012; 52: 1506--510.
[12] 
Chiappedi M., Balottin U.: Medication Overuse Headache in Children and Adolescents. Curr Pain Headache Rep 2014; 18: 404.
[13] 
Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria. PZWL, Warszawa 2010.
[14] 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Zakład Epidemiologii „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku”. Warszawa 2014, Address: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2013/Ch_2013.pdf.
[15] 
Dobrzańska A., Ryżko J. (red.): Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004.
[16] 
Lewis D.W., Qureshi F.: Acute headache in children and adolescents presenting to the Emergency Department. Headache 2000; 40: 200-203.
[17] 
Schobitz E., Qureshi F., Lewis D.: Pediatric headaches in the Emergency Department. Curr Pain Headache Rep 2006; 10: 391-396.
[18] 
Conicella E., Raucci U., Vanacore N., et al.: The child with headache in a Pediatric Emergency Department. Headache 2008; 48: 1005-1011.
[19] 
Redlberger-Fritz M., Hirk S., Buchinger D., et al.: Distinct differences in clinical manifestation and viral laboratory parameters between children and adults with Influenza A (H1N1) pdm09 infection - A retrospective comparative analysis. J Med Virol 2014; 86: 1048-1055.
[20] 
Wilking A., Elliott E., Garcia M., et al.: Central Nervous System manifestations in pediatric patients with Influenza A H1N1 infection during the 2009 pandemic. Pediatr Neurol 2014; 51: 370-376.
[21] 
Ołdak E.: Borelioza w wieku dziecięcym. Pediatr Dypl. 2013; 17(3): 34-40.
[22] 
Żarowski M., Młodzikowska-Albrecht J., Steinborn B.: Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu. Neurol. Dziec. 2006; 30: 21-26.
[23] 
Gerber M.A., Shapiro E.D., Burke G.S., et al.: Lyme disease in children in southeastern Connecticut. Pediatric Lyme Disease Study Group. N Engl J Med 1996; 335: 1270-1274.
[24] 
Kaciński M. (red.): Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
[25] 
Pilarska E., Lemka M., Pienczk-Ręcławowicz K.: Analiza bólów głowy w chorobach naczyniowych mózgu u dzieci. [w:] Zgorzalewicz-Stachowiak M. (red.): Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2009.
[26] 
Corcoran M.S., van Well G.T. J., van Loo I.H.M.: Diagnosis of viral gastroenteritis in children: interpretation of real-time PCR results and relation to clinical symptoms. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014; 33: 1663-1673.
[27] 
Nielsen H.L., Engberg J., Ejlertsen T., et al.: Clinical Manifestations of Campylobacter concisus Infection in Children. Pediatr Infect Dis J 2013; 32: 1194-1198.
[28] 
Arias C., Sala M. R., Dominguez A., et al.: Epidemiological and clinical features of norovirus gastroenteritis in outbreaks: a population-based study. Clin Microbiol Infect 2010; 16: 39-44.
[29] 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Zakład Epidemiologii „Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2014 roku”. Address: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm.
[30] 
Marchioni E., Tavazzi E., Bono G., et al.: Headache attributed to infection: observations on the IHS classification (ICHD-II). Cephalalgia 2006; 26: 1427-1433.
[31] 
Abu-Arafeh I., Razak S., Sivaraman B., et al.: Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population based studies. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 1088-1097.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Harat-Smętek P
Artykuły aut.:Pilarska E

PubMed
Artykuły aut.:Harat-Smętek P
Artykuły aut.:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych