Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?


New antiepileptic drugs in pediatric epilepsy – did they fulfill the expectation?
Klinika Neurologii Rozwojowej

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Pełen tekst artykułu PDF Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nichSTRESZCZENIE

Leczenie padaczki stanowi duże wyzwanie terapeutyczne, do osiągnięcia sukcesu potrzebne są zarówno prawidłowo ustalone rozpoznanie, jak i skuteczne leki przeciwpadaczkowe. W przedstawionej pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone w ostatnich latach nowe leki przeciwpadaczkowe, które uzyskały rejestrację do stosowania w padaczce dziecięcej w sposób istotny poprawiły opiekę nad chorym dzieckiem z padaczką. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie przeglądu piśmiennictwa i przedstawienia wyników badań własnych. Konwencjonalne „stare” leki przeciwpadaczkowe nadal odgrywają dominującą rolę w terapii padaczki i wciąż pozostają lekami pierwszego rzutu. Nowe leki przeciwpadaczkowe niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia odsetka pacjentów wolnych od napadów oraz tych ze znaczną poprawą, jednak w ocenie długoterminowej nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje. Jest to jeden z niewielu przykładów w medycynie, gdzie „stare” leki mimo wielu wad nie zostały wyparte z leczenia na korzyść leków nowych. Oczywiście poszukiwania nowych cząsteczek będą kontynuowane, bo nadal puste jest miejsce idealnego leku przeciwpadaczkowego.

Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, dzieci


ABSTRACT

Management of epilepsy poses a great challenge for a neurologist. Correct diagnosis, as well as effective treatment, is crucial to achieve success. In the presented study an attempt was made to assess whether newer antiepileptic drugs, which have been introduced in recent years and received authorities’ approval to be applied in childhood epilepsy, significantly improved the health care of children with epilepsy. The review of literature and presentation of own data was included in this study. Conventional “old” antiepileptic drugs still play a dominant role in epilepsy therapy and still remain the first line drugs. New antiepileptic agents have contributed undoubtedly to increase the percentage of seizure free patients or, at least, with marked improvement. However, new antiepileptic drugs have not fulfilled all expectations in long term outcome. For this reason old antiepileptic drugs still have not been replaced by the new ones, nowadays a rare instance in medicine. Nevertheless, the research on new molecules will be continued as the ideal antiepileptic drug still has not been discovered.

Key words: antiepileptic drugs, children


Powrót
Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych