Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci


Cranial neuralgias in children
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznań, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 51-60
Pełen tekst artykułu PDF Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieciSTRESZCZENIE
W artykule omówiono epidemiologię, objawy kliniczne, kryteria diagnostyczne wg Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy wydanie 3 beta (ang. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition beta version – ICHD-3), przyczyny, diagnostykę różnicową, leczenie oraz dokonano przeglądu najnowszego piśmiennictwa dotyczącego neuralgii nerwów czaszkowych, które występują u dzieci. Przedstawiono ogólną charakterystykę neuralgii, a także różnice i podobieństwa w ich obrazie klinicznym u dzieci i dorosłych. Niektóre neuralgie jak: nerwoból nerwu trójdzielnego, nerwoból nerwu językowo-gardłowego, nerwoból nerwu pośredniego, nerwoból nerwu potylicznego, zespół Tolosa- -Hunta i zespół Raedera omówiono szczegółowo.

Słowa kluczowe: nerwoból nerwu trójdzielnego, nerwoból nerwu językowo-gardłowego, nerwoból nerwu pośredniego, nerwoból nerwu potylicznego, zespół Tolosa-Hunta, zespół Raedera


ABSTRACT
The following article discusses the epidemiology, clinical manifestations, diagnostic criteria of the The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition beta version - ICHD-3, causes, differential diagnosis, treatment and a review of recent literature on cranial neuralgia occurring in children. The general characteristic of neuralgias are presented as well as differences and similarities in the clinical picture in children and adults. Neuralgia such as trigeminal neuralgia, glossopharyngeal neuralgia, nervus intermedius neuralgia, occipital neuralgia, Tolosa- Hunt syndrome and Raeder’s syndrome are discussed in detail.

Key words: trigeminal neuralgia, glossopharyngeal neuralgia, nervus intermedius neuralgia, nummular headache, occipital neuralgia, Raedera syndrome, Tolosa-Hunt Syndrome


PIŚMIENNICTWO
[] 
Dugan M L.S., Gallagher R. : Occipital neuralgia in adolescents and young adults. The New England Journal of Medicine 1962; 267: 1166–1172.
[] 
Colnaghi S., Versino M., Marchioni E., et al.: ICHD-II diagnostic criteria for Tolosa-Hunt syndrome in idiopathic inflammatory syndromes of the orbit and/or the cavernous sinus. Cephalalgia 2008; 28: 577–584.
[] 
Pienczk-Reclawowicz K., Pilarska E., Lemka M., et al.: Paediatric Tolosa- Hunt syndrome: the need for treatment guidelines and renewed criteria. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 873–874.
[] 
Kline L.B., Hoyt W.F.: The Tolosa-Hunt syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 577–582.
[] 
Zanus C., Furlan C., Costa P., et al.: The Tolosa-Hunt syndrome in children: a case report. Cephalalgia 2009; 29: 1232–1237.
[] 
Iaconetta G., Stella L., Esposito M., et al.: Tolosa-Hunt syndrome extending in the cerebello-pontine angle. Cephalalgia 2005; 25: 746– 750.
[] 
Mourouzis C., Saranteas T., Rallis G., et al.: Occipital neuralgia secondary to respiratory tract infection. J Orofac Pain 2005; 19: 261–264.
[] 
Kapural L., Stillman M., Kapural M., et al.: Botulinum toxin occipital nerve block for the treatment of severe occipital neuralgia: a case series. Pain Pract 2007; 7: 337–340.
[] 
Kapural L., Sable J.: Peripheral nerve stimulation for occipital neuralgia: surgical leads. Prog Neurol Surg 2011; 24: 86–95.
[] 
Skaribas I., Calvillo O., Delikanaki-Skaribas E.: Occipital peripheral nerve stimulation in the management of chronic intractable occipital neuralgia in a patient with neurofibromatosis type 1: a case report. J Med Case Rep 2011; 5: 174.
[] 
Ashkenazi A., Levin M.: Greater occipital nerve block for migraine and other headaches: is it useful? Curr Pain Headache Rep 2007; 11: 231– 235.
[] 
Ward J.B.: Greater occipital nerve block. Seminars in Neurology 2003; 23: 59–62.
[] 
Tessitore E., Tessitore A.: Tolosa-Hunt syndrome preceded by facial palsy. Headache 2000; 40: 393–396.
[] 
Ashkenazi A., Levin M.: Three common neuralgias. How to manage trigeminal, occipital, and postherpetic pain. Postgrad Med 2004; 116: 16–32.
[] 
Bogduk N.: The neck and headaches. Neurol Clin 2004; 22: 151–171.
[] 
White J.B., Atkinson P.P., Cloft H.J., et al.: Vascular compression as a potential cause of occipital neuralgia: a case report. Cephalalgia 2008; 28: 78–82.
[] 
Elias W.J., Burchiel K.J.: Trigeminal neuralgia and other neuropathic pain syndromes of the head and face. Curr Pain Headache Rep 2002; 6: 115–124.
[] 
Kuhn W.F., Kuhn S.C., Gilberstadt H.: Occipital neuralgias: clinical recognition of a complicated headache. A case series and literature review. J Orofac Pain 1997; 11: 158–165.
[] 
Vanelderen P., Lataster A., Levy R., et al.: 8. Occipital neuralgia. Pain Pract 2010; 10: 137–144.
[] 
Hammond S.R., Danta G.: Occipital neuralgia. Clin Exp Neurol 1978; 15: 258–270.
[] 
da Silva H.M., Boullosa J.L., Arruda M.A.: Secondary intermedius neuralgia-like pain in a young child. Cephalalgia 2006; 26: 1483–1484.
[] 
Sharan R., Isser D.K., Narayan H.P.: Juvenile nervus intermedius otalgia. J Laryngol Otol 1980; 94: 1069–1073.
[] 
Saers S.J., Han K.S., de Ru J.A.: Microvascular decompression may be an effective treatment for nervus intermedius neuralgia. J Laryngol Otol 2011; 125: 520–522.
[] 
Castillo M., Kramer L.: Raeder syndrome: MR appearance. AJNR Am J Neuroradiol 1992; 13: 1121–1123.
[] 
Radford R., Haigh P.M., MacDermott N., et al.: A case of trigeminal schwannoma presenting as Raeder’s syndrome in a child. Eye (Lond) 1999; 13: 680–682.
[] 
Nagel M.A., Bert R.J., Gilden D.: Raeder syndrome produced by extension of chronic inflammation to the internal carotid artery. Neurology 2012; 79: 1296–1297.
[] 
Solomon S., Lustig J.P.: Benign Raeder’s syndrome is probably a manifestation of carotid artery disease. Cephalalgia 2001; 21: 1–11.
[] 
Hart R.G., Easton J.D.: Dissections of cervical and cerebral arteries. Neurol Clin 1983; 1: 155–182.
[] 
Biousse V., Touboul P.J., D’Anglejan-Chatillon J., et al.: Ophthalmologic manifestations of internal carotid artery dissection. Am J Ophthalmol 1998; 126: 565–577.
[] 
Epifanov Y., Back T.: Oculosympathetic paratrigeminal paralysis with isolated v2 involvement in carotid artery dissection. Arch Neurol 2007; 64: 448–449.
[] 
Selky A.K., Pascuzzi R.: Raeder’s paratrigeminal syndrome due to spontaneous dissection of the cervical and petrous internal carotid artery. Headache 1995; 35: 432–434.
[] 
Mokri B.: Traumatic and spontaneous extracranial internal carotid artery dissections. J Neurol 1990; 237: 356–361.
[] 
Bollen A.E., Krikke A.P., de Jager A.E.: Painful Horner syndrome due to arteritis of the internal carotid artery. Neurology 1998; 51: 1471–1472.
[] 
Vijayan N., Watson C.: Pericarotid syndrome. Headache 1978; 18: 244– 254.
[] 
Palacios E., Gomez J., Alvernia J.E., et al.: Aneurysm of the petrous portion of the internal carotid artery at the foramen lacerum: anatomic, imaging, and otologic findings. Ear Nose Throat J 2010; 89: 303–305.
[] 
Guinto G., Guinto Y.: Nervus Intermedius. World Neurosurg 2012.
[] 
Raeder J.G.: „Paratrigemid” paralysis of oculopupillary sympathetic. Brain 1924; 47: 149–158.
[] 
Foubert-Samier A., Sibon I., Maire J.P., et al.: Long-term cure of Tolosa- Hunt syndrome after low-dose focal radiotherapy. Headache 2005; 45: 389–391.
[] 
Mormont E., Laloux P., Vauthier J., et al.: Radiotherapy in a case of Tolosa-Hunt syndrome. Cephalalgia 2000; 20: 931–933.
[] 
G O.C., Hutchinson M.: Tolosa-Hunt syndrome responsive to infliximab therapy. J Neurol 2009; 256: 660–661.
[] 
Yeung M.C., Kwong K.L., Wong Y.C., et al.: Paediatric Tolosa-Hunt syndrome. J Paediatr Child Health 2004; 40: 410–413.
[] 
Smith J.L., Taxdal D.S.: Painful ophthalmoplegia. The Tolosa-Hunt syndrome. Am J Ophthalmol 1966; 61: 1466–1472.
[] 
Hunt W.E., Meagher J.N., Lefever H.E., et al.: Painful opthalmoplegia. Its relation to indolent inflammation of the carvernous sinus. Neurology 1961; 11: 56–62.
[] 
Keane J.R.: Cavernous sinus syndrome. Analysis of 151 cases. Arch Neurol 1996; 53: 967–971.
[] 
de Arcaya A.A., Cerezal L., Canga A., et al.: Neuroimaging diagnosis of Tolosa-Hunt syndrome: MRI contribution. Headache 1999; 39: 321–325.
[] 
Cakirer S.: MRI findings in Tolosa-Hunt syndrome before and after systemic corticosteroid therapy. Eur J Radiol 2003; 45: 83–90.
[] 
Pollack I.F., Jannetta P.J., Bissonette D.J.: Bilateral trigeminal neuralgia: a 14-year experience with microvascular decompression. J Neurosurg 1988; 68: 559–565.
[] 
Yglesias A., Narbona J., Vanaclocha V., et al.: Chiari type I malformation, glossopharyngeal neuralgia and central sleep apnoea in a child. Dev Med Child Neurol 1996; 38: 1126–1130.
[] 
Kandt R.S., Daniel F.L.: Glossopharyngeal neuralgia in a child. A diagnostic and therapeutic dilemma. Arch Neurol 1986; 43: 301–302.
[] 
Eide P.K., Stubhaug A.: Relief of glossopharyngeal neuralgia by ketamineinduced N-methyl-aspartate receptor blockade. Neurosurgery 1997; 41: 505–508.
[] 
Ferrante L., Artico M., Nardacci B., et al.: Glossopharyngeal neuralgia with cardiac syncope. Neurosurgery 1995; 36: 58–63.
[] 
Giza E., Kyriakou P., Liasides C., et al.: Glossopharyngeal neuralgia with cardiac syncope: an idiopathic case treated with carbamazepine and duloxetine. European Journal of Neurology 2008; 15: 38–39.
[] 
Rushton J.G., Stevens J.C., Miller R.H.: Glossopharyngeal (vagoglossopharyngeal) neuralgia: a study of 217 cases. Arch Neurol 1981; 38: 201–205.
[] 
Kondev L., Minster A.: Headache and facial pain in children and adolescents. Otolaryngol Clin North Am 2003; 36: 1153–1170.
[] 
Evans R.W., Torelli P., Manzoni G.C.: Glossopharyngeal neuralgia. Headache 2006; 46: 1200–1202.
[] 
Gronseth G., Cruccu G., Alksne J., et al.: Practice parameter: the diagnostic evaluation and treatment of trigeminal neuralgia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the European Federation of Neurological Societies. Neurology 2008; 71: 1183–1190.
[] 
Love S., Coakham H.B.: Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis. Brain 2001; 124: 2347–2360.
[] 
Bennetto L., Patel N.K., Fuller G.: Trigeminal neuralgia and its management. BMJ 2007; 334: 201–205.
[] 
Thomas J.A., Bank W.O., Myseros J.S.: Glossopharyngeal schwannoma in childhood. J Neurosurg Pediatr 2008; 2: 130–132.
[] 
Roski R.A., Horwitz S.J., Spetzler R.F.: Atypical trigeminal neuralgia in a 6-year-old boy. Case report. J Neurosurg 1982; 56: 424–425.
[] 
Marshall P.C., Rosman N.P.: Symptomatic trigeminal neuralgia in a 5-year-old child. Pediatrics 1977; 60: 331–333.
[] 
Lopes P.G., Castro E.S., Jr., Lopes L.H.: Trigeminal neuralgia in children: two case reports. Pediatr Neurol 2002; 26: 309–310.
[] 
Fleetwood I.G., Innes A.M., Hansen S.R., et al.: Familial trigeminal neuralgia. Case report and review of the literature. J Neurosurg 2001; 95: 513–517.
[] 
Childs A.M., Meaney J.F., Ferrie C.D., et al.: Neurovascular compression of the trigeminal and glossopharyngeal nerve: three case reports. Arch Dis Child 2000; 82: 311–315.
[] 
MacDonald B.K., Cockerell O.C., Sander J.W., et al.: The incidence and lifetime prevalence of neurological disorders in a prospective community-based study in the UK. Brain 2000; 123: 665–676.
[] 
Katusic S., Williams D.B., Beard C.M., et al.: Epidemiology and clinical features of idiopathic trigeminal neuralgia and glossopharyngeal neuralgia: similarities and differences, Rochester, Minnesota, 1945– 1984. Neuroepidemiology 1991; 10: 276– 281.
[] 
Grazzi L., Usai S., Rigamonti A.: Facial pain in children and adolescents. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 2: 101–103.
[] 
Koopman J.S., Dieleman J.P., Huygen F.J., et al.: Incidence of facial pain in the general population. Pain 2009; 147: 122–127.
[] 
Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, wydanie 3. (wersja beta). Medycyna Praktyczna Neurologia 2014; 1: 6–39.
[] 
Alfieri A., Strauss C., Prell J., et al.: History of the nervus intermedius of Wrisberg. Ann Anat 2010; 192: 139–144.
[] 
Frese A., Luttmann R.J., Husstedt I.W., et al.: Geniculate neuralgia as a manifestation of neuroborreliosis. Headache 2002; 42: 826–828.
[] 
Scheller C., Rachinger J., Prell J., et al.: Schwannoma of the intermediate nerve. J Neurosurg 2008; 109: 144–148.
[] 
Piccirillo E., De Stefano A., Dispenza F., et al.: Intermediate nerve schwannoma: a rare tumour. B-ENT 2011; 7: 219–223.
[] 
Cummins T.R., Dib-Hajj S.D., Waxman S.G.: Electrophysiological properties of mutant Nav1.7 sodium channels in a painful inherited neuropathy. J Neurosci 2004; 24: 8232–8236.
[] 
Dib-Hajj S.D., Black J.A., Waxman S.G.: Voltage-gated sodium channels: therapeutic targets for pain. Pain Med 2009; 10: 1260–1269.
[] 
Riederer F., Sandor P.S., Linnebank M., et al.: Familial occipital and nervus intermedius neuralgia in a Swiss family. J Headache Pain 2010; 11: 335–338.
[] 
Wang Y., Yu C.Y., Huang L., et al.: Familial neuralgia of occipital and intermedius nerves in a Chinese family. J Headache Pain 2011; 12: 497–500.
[] 
Sakas D.E., Panourias I.G., Stranjalis G., et al.: Paroxysmal otalgia due to compression of the intermediate nerve: a distinct syndrome of neurovascular conflict confirmed by neuroimaging. Case report. J Neurosurg 2007; 107: 1228–1230.
[] 
Yeh H.S., Tew J.M., Jr.: Tic convulsif, the combination of geniculate neuralgia and hemifacial spasm relieved by vascular decompression. Neurology 1984; 34: 682–683.
[] 
Tubbs R.S., Steck D.T., Mortazavi M.M., et al.: The Nervus Intermedius: A Review of Its Anatomy, Function, Pathology, and Role in Neurosurgery. World Neurosurg 2012.
[] 
Rhoton A.L., Jr., Kobayashi S., Hollinshead W.H.: Nervus intermedius. J Neurosurg 1968; 29: 609–618.
[] 
Headache Classification Committee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
[] 
Yentur E.A., Yegul I.: Nervus intermedius neuralgia: an uncommon pain syndrome with an uncommon etiology. J Pain Symptom Manage 2000; 19: 407–408.
[] 
Headache Classification Committee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 Suppl 1: 9–160.
[] 
Bruyn G.W.: Nervus intermedius neuralgia (Hunt). Cephalalgia 1984; 4: 71–78.
[] 
Patel A., Kassam A., Horowitz M., et al.: Microvascular decompression in the management of glossopharyngeal neuralgia: analysis of 217 cases. Neurosurgery 2002; 50: 705-710.
[] 
Lewis D.W., Gozzo Y.F., Avner M.T.: The „other” primary headaches in children and adolescents. Pediatr Neurol 2005; 33: 303–313.
[] 
Titlic M., Jukic I., Tonkic A., et al.: Use of lamotrigine in glossopharyngeal neuralgia: a case report. Headache 2006; 46: 167–169.
[] 
Moretti R., Torre P., Antonello R.M., et al.: Gabapentin treatment of glossopharyngeal neuralgia: a follow-up of four years of a single case. Eur J Pain 2002; 6: 403–407.
[] 
Katusic S., Williams D.B., Beard C.M., et al.: Incidence and clinical features of glossopharyngeal neuralgia, Rochester, Minnesota, 1945- 1984. Neuroepidemiology 1991; 10: 266–275.
[] 
Bruyn G.W.: Glossopharyngeal neuralgia. Cephalalgia 1983; 3: 143–157.
[] 
Soh K.B.: The glossopharyngeal nerve, glossopharyngeal neuralgia and the Eagle’s syndrome--current concepts and management. Singapore Med J 1999; 40: 659–665.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych