Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Wpływ piracetamu na stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi u dzieci z padaczką


Effect of piracetam on valproic acid serum concentration in epileptic children
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 25-28
Pełen tekst artykułu PDF Wpływ piracetamu na stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi u dzieci z padaczkąSTRESZCZENIE
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu piracetamu (PIR) na stężenie całkowitego kwasu walproinowego (VPA) w surowicy krwi u dzieci z padaczką leczonych w monoterapii VPA. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 24 dzieci z rozpoznaną padaczką (11 dziewczynek i 13 chłopców) w wieku 7–18 lat leczonych w monoterapii VPA, podawanym co 12 godzin w średniej dawce 28,63 ± 4,5 mg/kg m.c./dobę. Do stosowanego VPA dołączono PIR w dawce 50 mg/kg m.c./dobę, który podawano przez 1 miesiąc. Oznaczenia stężenia całkowitego VPA w surowicy krwi wykonywano metodą immunofluorescencyjno- polaryzacyjną analizatorem TDX Abbott przed dodaniem PIR oraz po miesiącu terapii skojarzonej VPA + PIR. Analizy statystycznej uzyskanych wyników dokonano przy użyciu programu Analyse –it 1.62. Wyniki. Poziom VPA przed podaniem PIR u badanych pacjentów wahał się w granicach 40,31–70,52 μg/ml (śr. 56,67 ± 9,51 μg/ml). Po miesiącu stosowania PIR średnie stężenie VPA wzrosło znamiennie statystycznie do 64,12 ± 9,62 μg/ml (p < 0,05). Wnioski. Stężenie całkowitego VPA w surowicy krwi u dzieci z padaczką wzrasta znamiennie po dodaniu PIR. Korzystna interakcja dobrze tolerowanego przez pacjentów PIR z VPA wskazuje na celowość rozważenia tego typu terapii łączonej w padaczce lekoopornej, przed decyzją o zwiększeniu dawki stosowanego VPA lub dodaniu do VPA kolejnego leku przeciwpadaczkowego.

Słowa kluczowe: kwas walproinowy, piracetam, padaczka, terapia monitorowana


ABSTRACT
Aim. To evaluate the effect of piracetam (PIR) on concentration of total valproic acid (VPA) in the blood serum of children with epilepsy treated with VPA monotherapy. Materials and methods. The study group consisted of 24 children with diagnosed epilepsy (11 females and 13 males) aged 7–18 years treated with VPA in monotherapy. VPA was administered every 12 hours with a mean dose of 28.63 ± 4.5 mg/kg of body mass/24 h. PIR was added to VPA for 1 month at a dose of 50 mg/kg of body mass/24 h. Total serum concentration was determined by immunofluorescence polarization method using TDX Abbott analyzer before adding PIR and after a month of VPA+PIR therapy. Statistical analysis of the obtained results was performed using Analyse –it 1.62 software. Results. Total VPA concentration before PIR administration in the studied patients ranged from 40.31 to 70.52 μg/ml (mean 56.67 ± 9.51 μg/ml). After a month of PIR administration, mean VPA concentration statistically significantly increased to 64.12 ± 9.62 μg/ml (p < 0.05). Conclusions. Total concentration of VPA in blood serum of epileptic children significantly increased after addition of PIR to VPA. The favorable interaction of well-tolerated PIR with VPA makes it advisable to use them in a combination therapy for drug-resistant epilepsy before deciding to increase a VPA-dose or to add another antiepileptic drug to VPA.

Key words: valproic acid, piracetam, epilepsy, therapeutic drug monitoring


PIŚMIENNICTWO
[] 
Hawkins C.A., Mellanby J.H.: Piracetam potentiates the antiepileptic action of carbamazepine in chronic experimental limbic epilepsy. Acta Neurol Scand 1986; 74 (Suppl. 109): 117–121.
[] 
Majkowski J.: Piracetam – ponowne spojrzenie. Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne. Epileptologia 2006; 14: 101–122.
[] 
Steinborn B., Galas-Zgorzalewicz B.: Studies on the pharmacokinetics of total and free valproate in mono- and bitherapy with carbamazepine in epileptic children and adolescents. Folia Neuropathol 2002; 40: 97–100.
[] 
Calliauw L., Marchau M.: Clinical trials of piracetam in disorders of consciousness due to head injury. Acta Anaesthesiol Belg 1975; 26: 51–60.
[] 
Gobert J.G.: Genese d’un medicament: le piracetam, metabolisation et recherche biochimique. J Pharm Belg 1972; 27: 281–304.
[] 
Gidal B.E., Baltés E., Otoul C., et al.: Effect of levetiracetam on the pharmacokinetics of adjunctive antiepileptic drugs: a pooled analysis of data from randomized clinical trials. Epilepsy Res 2005; 64: 1–11.
[] 
Patsalos P.N.: Drug Interactions with the Newer Antiepileptic Drugs (AEDs)-Part 1: Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Interactions Between AEDs. Clin Pharmacokinet 2013; Jun 20.
[] 
Tolou-Ghamari Z.: Antiepileptic drugs (AEDs) polypharmacy could lead to buried pharmacokinetic interactions due to CYP450. Drug Metab Lett 2012; 6: 207–212.
[] 
Steinborn B.: Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży. Neurologia Dziecięca 2006; 15: 7–15.
[] 
Sobaniec W., Sobaniec H., Sobaniec-Łotowska M.: Monitorowane leczenie padaczki u dzieci. [w:] Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Chorób Układu Nerwowego u Dzieci. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2000, t. 2, 34–44.
[] 
Johannessen Landmark C., Baftiu A., Tysse I., et al.: Pharmacokinetic variability of four newer antiepileptic drugs, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, and topiramate: a comparison of the impact of age and comedication. Ther Drug Monit 2012; 34: 440–445.
[] 
Mondadori C., Schmutz M., Balcer V.: Synergistic effects of oxiracetam and piracetam in combination with antiepileptic drugs. Acta Neurol Scand 1986; 74 (Suppl. 109): 113–116.
[] 
Claus J.J., Ludwig C., Mohr E., et al.: Nootropic drugs in Alzheimer’s disease: symptomatic treatment with pramiracetam. Neurology 1991; 41: 570–574.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W.: Evaluation of efficacy of piracetam in add-on treatment of partial epilepsy in children. 3rd Europ. Congr. Epilept., Edited by Majkowski J., Owczarek K., Zwoliński P., Monduzi Eitore, 1998, 427– 431.
[] 
Custer K.L., Austin N.S., Sullivan J.M., et al.: Synaptic vesicle protein 2 enhances release probability at quiescent synapses. J Neurosci 2006; 26: 1303–1313.
[] 
Sendrowski K., Sobaniec W.: New antiepileptic drugs – an overview. Rocz Akad Med Bialymst 2005; 50 (Suppl 1): 96–98.
[] 
Sendrowski K., Sobaniec W., Artemowicz B.: Rola kwasu gammaaminomasłowego w drgawkach i padaczce. Epileptologia 1999; 1: 23–38.
[] 
Ahmed A.H., Oswald R.E.: Piracetam defines a new binding site for allosteric modulators of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-isoxazolepropionic acid (ampa) receptors. J Med. Chem 2010; 53: 2197–2203.
[] 
Nickolson V.J., Wolthuis O.L.: Effect of the acquisition-enhancing drug piracetam on rat cerebral energy metabolism. Comparison with naftidrofuryl and methamphetamine. Biochem Pharmacol 1976; 25: 2241–2244.
[] 
Malykh A.G., Sadaie M.R.: Piracetam and piracetam-like drugs: from basic science to novel clinical applications to CNS disorders. Drugs 2010; 70: 287–312.
[] 
Müller W.E., Eckert G.P., Eckert A.: Piracetam: novelty in a unique mode of action. Pharmacopsychiatry 1999; 32 (Suppl 1): 2–9.
[] 
Winblad B.: Piracetam: a review of pharmacological properties and clinical uses. CNS Drug Rev. 2005; 11: 169–182.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Neurol Dziec 2002; 11: 45–58.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Paluszek E
Artykuły aut.:Sobaniec W

PubMed
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Paluszek E
Artykuły aut.:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych