Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy


The place of childhood periodic syndromes in the new International Classification of Headache Disorders
1Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Neurol Dziec 2013; 22, 45: 11-18
Pełen tekst artykułu PDF Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej
Klasyfikacji Bólów GłowySTRESZCZENIE
W wydaniu drugim Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy zespoły okresowe, będące ekwiwalentem migreny, nazywane były dziecięcymi zespołami okresowymi. W nowej propozycji Klasyfikacji Bólów Głowy z 2013 roku, wydaniu III, wersji beta, zmianie uległa nazwa grupy. Zrezygnowano z określenia "dziecięce", dopuszczając w ten sposób stosowanie tego rozpoznania w populacji pacjentów dorosłych. Wśród zespołów epizodycznych znalazły się kolki niemowlęce, poszerzając grupę potencjalnych pacjentów o noworodki. Inne nowe zespoły epizodyczne uwzględnione w klasyfikacji to nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz przedstawiona w tzw. Dodatku migrena przedsionkowa. Wątpliwości budzi umieszczenie tzw. złośliwej postaci naprzemiennego dziecięcego porażenia połowiczego wśród zespołów epizodycznych opisanych w Dodatku klasyfikacji.

Słowa kluczowe: dziecięce zespoły okresowe, zespoły epizodyczne, migrena


ABSTRACT
In the II edition of the International C lassification of Headache Disorders periodic syndromes, that are the equivalent of a migraine, were called childhood periodic syndromes. In the latest proposals for the International Classification of Headaches Disorders with 2013 release III edition, beta version, the name was changed to episodic syndromes. The term "childhood" was abandoned allowing diagnosis of this condition in the adult population. Placing the infantile colic among the episodic syndromes expanded the group of potential patients to newborns. Vestibular migraine and the group of recurrent gastrointestinal disorders were added to the new classification. The paper presents changes in the diagnosis, definition and division of episodic syndromes. Doubts are expressed regarding the inclusion of so-called malignant form of alternating hemiplegia of children in the classification of episodic syndromes.

Key words: childhood periodic syndromes, episodic syndromes, migraine


PIŚMIENNICTWO
[] 
Cuvellier J.C., Lepine A.: Childhood periodic syndromes. Pediatr Neurol. 2010; 42: 1–11.
[] 
Cullen K.J., Ma Cdonald W.B.: The periodic syndrome: its nature and prevalence. Med J Aust 1963; 50: 167–173.
[] 
Winner P.: Childhood periodic syndromes and migraine. Curr Pain Headache Rep 2005; 9: 197–201.
[] 
Lanzi, G., Zambrino CA., Balottin U., et al.: Periodic syndrome and migraine in children and adolescents. Ital J Neurol Sci 1997; 18: 283– 288.
[] 
The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
[] 
The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia, 2004; 24 Suppl 1: 9–160.
[] 
Nauhauser H.K, Leopold M., von Brevern M. et al.: The interrelations of migraine, vertigo and migrainous vertigo. Neurology 2001, 56: 430–441.
[] 
Andermann E., Andermann F., Silver K. et al.: Benign familial nocturnal alternating hemiplegia of childhood. Neurology 1994; 44: 1812–1814.
[] 
Villega F., Picard F., Espil-Taris C., et al.: Benign nocturnal alternating hemiplegia of childhood: two cases with positive evolution. Brain Dev. 2011; 33: 525–529.
[] 
Mikati M.A., Kramer U., Zupanc ML.: et al.: Alternating hemiplegia of childhood: clinical manifestations and long-term outcome. Pediatr Neurol 2000; 23: 134–141.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Winczewska-Wiktor A
Artykuły aut.:Pilarska E
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Winczewska-Wiktor A
Artykuły aut.:Pilarska E
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych