Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice


Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej przebiegające z utratą przytomności
1Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, University Children’s Hospital, Białystok, Poland
2 Department of Periodontal and Oral Mucosa Diseases, Medical University of Białystok, Białystok, Poland

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 71-78
Pełen tekst artykułu PDF Sudden episodes of loss of consciousness in dental practiceABSTRACT
A visit to the dentist is a highly stressful event for many people. Emotions that accompany dental treatment often lead to loss of consciousness. About 2% of all patients undergoing dental procedures suffer from syncope. Pain and fear are most often the causative factor. When the cause of syncope is trivial, the patient returns to full health after a temporary loss of consciousness, and the procedure can be continued. The problem is when loss of consciousness is the first sign of exacerbation of systemic diseases such as: epileptic seizure, myocardial infarction, hyper- or hypoglycemia. Therefore, the dentist should pay specific attention to the benefit that comes from a properly conducted subjective examination and have the expertise to facilitate the diagnosis, differentiation and treatment of the patient experiencing syncope.

Key words: syncope, epileptic seizure, subjective examination/ medical history, procedure


STRESZCZENIE
Wizyta w gabinecie stomatologicznym jest czynnikiem silnie stresogennym dla wielu osób. Emocje, jakie towarzyszą leczeniu niejednokrotnie doprowadzają do utraty przytomności. Około 2% wszystkich pacjentów poddawanych zabiegom w gabinecie stomatologicznym ulega omdleniom. Czynnikiem go wywołującym jest najczęściej ból i strach. Gdy przyczyna omdlenia jest błaha, pacjent po krótkotrwałej utracie przytomności wraca do pełni zdrowia, a rozpoczęty zabieg można kontynuować. Problem pojawia się wówczas, gdy utrata przytomności jest pierwszym objawem zaostrzenia chorób ogólnoustrojowych, takich jak: napad padaczki, zawał mięśnia sercowego, hiper- lub hipoglikemia. Dlatego też lekarz stomatolog powinien zwrócić szczególną uwagę na korzyść, jaka płynie z odpowiednio przeprowadzonego badania podmiotowego oraz posiadać wiedzę ułatwiającą rozpoznanie, różnicowanie oraz postępowanie z chorym, który uległ omdleniu.

Słowa kluczowe: omdlenie, napad padaczki, badanie podmiotowe, postępowanie


BIBLIOGRAPHY
[] 
Wieling W., Ganzeboom K.S., Saul J.P.: Reflex syncope in children and adolescents. Heart 2004; 90: 1094–1100.
[] 
Driscoll D.J., Jacobsen S.J., Porter C.J., et al.: Syncope in children and adolescents. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 1039–1045.
[] 
Ganzeboom K.S., Colman N., Reitsma J.B., et al.: Prevalence and triggers for syncope in medical students. Am J Cardiol 2003; 91: 1006–1008.
[] 
Findler M., Elad S., Garfunkel A., et al.: Syncope in the dental environment. Refuat Hapeh Vehashinayim 2002; 19: 27–33, 99.
[] 
Shneker B.F., Fountain N.B.: Epilepsy. Dis Mon 2003; 49: 426–478.
[] 
Prusiński A.: Napady padaczkowe (padaczka). Neurologia Praktyczna, PZWL Warszawa 1998, 269–296.
[] 
Schwartz S.: Management of Pediatric Medical Emergencies in the Dental Office. Crest® Oral-B® at dentalcare.com Continuing Education Course 2012; May 11: 1–21.
[] 
Krasny K., Wanyura H., Mayzner-Zawadzka E., et al.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Omdlenie. Czas. Stomat. 2005; 4: 279– 283.
[] 
Plantz S.H.: Medycyna ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.
[] 
Krasny K., Wanyura H., Mayzner-Zawadzka E., et al.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat. 2005; 1: 66–70.
[] 
Kołacz M., Mayzner-Zawadzka E., Wanyura H., et al.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat. 2004; 7: 475–482.
[] 
Krasny K., Wanyura H., Mayzner-Zawadzka E., et al.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Padaczka. Czas. Stomat. 2005; 5: 370– 374.
[] 
Kamiński B., Dziak A.: Doraźna pomoc lekarska. PZWL, Warszawa 1994.
[] 
Mehmet Y., Senem Ö , Sülün T, Hümeyera K.: Management of epileptic patients in dentistry. Surgical Science 2012; 3: 47–52.
[] 
Turner M.D., Glickman R.S.: Epilepsy in the oral and maxillofacial patient: current therapy. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2005; 63: 996–1005.
[] 
Chapman P.J.: Medical emergencies in dental practice and choice of emergency drugs and equipment: a survey of australien dentists. Australian Dental Journal 1997; 42: 103–108.
[] 
Friedlander A.H., Cummings J.L.: Temporar lobe epilepsy: its association with psychiatric impairment and appropriate dental management. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1989; 68: 288–292.
[] 
Busschots G.V., Mizman B.I.: Dental patients with neurologic and psychiatric concerns. Dental Clinics of North America 1999; 43: 471– 483.
[] 
Jacobsen P.L., Eden O.: Epilepsy and dental management of the epileptic patient. The Journal of Contemporary Dental Practice 2008; 9: 1–14.
[] 
http://www.epilepsy.com/epilepsy/testing_medhistory. Healthwise Staff, Ocober 25, 2011.
[] 
Panayitopoulos C.P.: The Epilepsies: Seizures, Syndromes and Management. Bladon Med. Publish, Oxforhire 2005.
[] 
Aragon C.E., Burneo J.G.: Understanding the patient with epilepsy and seizures in dental practice. J Can Dent Assoc 2007; 73: 71–76.
[] 
Chadwick D.: How do You diagnose epilepsy?, in: A practical approach to epilepsy. Mogens Dam, Pergamon Press INC, Chichester 1991.
[] 
Piątkowska A., Zastawna I., Koźluk E., et al.: Neurologiczne przyczyny utraty przytomności – co powinien wiedzieć kardiolog? Kardiologia w praktyce. 2004; 1: 22–25.
[] 
Kowalski K.: Stan zagrożenie życia w gabinecie stomatologicznym. Twój Przegląd Stomatologiczny 2011; 7–8: 76–79.
[] 
Chroma S., Iwanicka-Grzegorek E.: Leczenie stomatologiczne pacjentów z autyzmem na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatologia 2009; 1–2: 32–35.
[] 
Ross-Russell M., Sloan P.: Autoextraction in a child with autistic spectrum disorder. Br Dent J 2005; 23: 473–474.
[] 
Montes G., Halterman J.S.: Bullying among children with autism and the influence of comorbidity with ADHD: a population – based study. Ambul Pediatr 2007; 7: 523.
[] 
Martin M.D., Woods J.S.: The safety of dental amalgam in children. Expert Opinion 2006; 5: 773–781.
[] 
Del Machuca Portillo M.C., et al.: General anesthesia: as a challenge and treatment need opinion in pediatric dentistry. P, R Health Sci J 2005; 24: 291–296.
[] 
Keselyak N.T., et al.: Evaluation of an academic service – learning course on special needs patients for dental hygiene students: a qualitative study. J Dent Educ 2007; 71: 378–80.
[] 
Fiske J., Boyke C.: Epilepsy and oral care. Dental Update 2002; 29: 180– 187.
[] 
Malamed S.F.: Handbook of local anesthesia. 4th Edition, Mosby, St Louis, 1997: 121.
[] 
Kowalski J.: Sedacja wziewna N2O/O2 w stomatologii – fakty i mity. Poradnik Stomatologiczny 2009; 10: 378–381.
[] 
„On requirements of facilities, equipment and medical devices used in individual medical practices, specialist individual medical practices and group medical practices” – Ordinance of the Minister of Health of March 9, 2000 – Journal of Laws No. 20, item 254.
[] 
„On technical and sanitary requirements of facilities and equipment in health care institutions” – Ordinance of the Minister of Health of June 22, 2005 – Journal of Laws No. 116, item 985.
[] 
Sobaniec H.: Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym. Mag. Stomat. 1995; 4: 44–45.
[] 
Pełczewska K., Kopczyński A.: Postępowanie protetyczne u chorych na padaczkę. Prot. Stomat. 1963; 15: 58–62.
[] 
Panek H., Sobolewska A., Kleczyk M., et al.: Pacjent z epilepsją w gabinecie stomatologicznym. Prot. Stomat. 2007; 3: 171–175.
[] 
Sobaniec H., Sobaniec W.: Stan jamy ustnej u chorych na padaczkę. Prot. Stomat. 1996; 5: 289–292.
[] 
Sobaniec H., Sobaniec W.: Przerost dziąseł u chorych na padaczkę. Mag. Stomat. 1996; 2: 45–47.
[] 
Majola M.P., McFayden M.L., Connolly C., et al.: Factors influencing phenytoin-induced gingival enlargement. Journal of Clinical Periodontology 2000; 27: 506–512.
[] 
Marakoglu I., Gursoy U.K., Cakmak H., Marakoglu K.: Phenytoin-induced gingival overgrowth in uncooperated epilepsy patients. Yoisei Medical Journal 2004; 45: 337–340.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec S
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Żochowska M

PubMed
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec S
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Żochowska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych