Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową


Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele
Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 59-63
Pełen tekst artykułu PDF Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną
oponowo-rdzeniowąSTRESZCZENIE
Autorzy omawiają metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, rehabilitacja, fizjoterapia, usprawnianie


ABSTRACT
Authors discuss methods of rehabilitation and physiotherapy of children with myelomenongocele

Key words: myelomeningocele, rehabilitation, phisycotherapy


PIŚMIENNICTWO
[] 
Mraz M., Jarmundowicz W.: Rehabilitacja w neurochirurgii, w: Rehabilitacja w chirurgii, [red.]: Woźniewski M., Kołodziej J.: PWZL, Warszawa 2006.
[] 
Kowalczyk B., Lejman T.: Podstawy metody Ponseti w leczeniu wrodzonych stóp końskoszpotawych. Ortop Trauma Rehab 2007; 9: 436–440.
[] 
Szendrowicz A.: Leczenie operacyjne wrodzonych stóp końskoszpotawych. Rocznik Medyczny 2004; 12: 45–49.
[] 
Borkowska M., Szwiling Z.: Metoda NDT Bobath. Poradnik dla rodziców, PZWL, Warszawa 2011.
[] 
Domagalska M.: Rozwój koncepcji usprawniania neurorozwojowego – NDT – Bobath, w: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, [red.]: L. Sadowska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
[] 
Banaszak G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2004.
[] 
Wisniewska M.: Wspomaganie rozwoju dziecka z niesprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2008
[] 
Kałużna A.: Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju integracji sensorycznej u dzieci, w: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, [red.]: Sadowska L., Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
[] 
Tecklin S.: Fizjoterpia Pediatryczna. PZWL, J. B. Lippincott Company, Warszawa 1996
[] 
Zamłyński J., Olejek A., Grettka K. et al.: Pierwotna profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie wad cewy nerwowej w okresie perinatalnym. Gin Pol 2007; 78: 63–69.
[] 
Rosińczuk-Tonderys J., Uchmanowicz J., Arendarczyk M.: Profilaktyka i leczenie odleżyn, Continuo, 2005
[] 
Mieszkowska-Żurawska E.: Usprawnianie ruchowe dzieci z wadami cewy nerwowej, w: Opieka pielęgniarki środowiskowej nad dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową i jego rodziną. Przewodnik dla pielęgniarek środowiskowych, [red.]: Orkiszewski W., Akademia Medyczna w Bygoszczy, Bydgoszcz 2002.
[] 
Okurowska-Zawada B., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji, Neurol Dziec 2008;17:31–38.
[] 
Matuszczak E., Lenkiewicz T., Dębek T.: Zaburzenia układu nerwowego, kostno-stawowego, moczowego i pokarmowego towarzyszące przepuklinom oponowo-rdzeniowych. Ped Pol 2007; 82: 802–809.
[] 
Marciniak W.: Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową, w: Ortopedia i rehabilitacja. Tom II, [red.]: Dega W., Sengera A., PZWL., Warszawa 1996.
[] 
Górska-Jankowska I., Radlińska J.: Postępowanie usprawniające w leczeniu dzieci z przepukliną oponowow–rdzeniową. Kwartalnik Ortop 2009; 1: 65–69.
[] 
Matuszczak E., Dębek W., Lenkiewicz T., et al.: Zasady postępowania z dzieckiem urodzonym z przepukliną oponowo–rdzeniową – doświadczenia własne. Ped Pol 2007;82:868–872.
[] 
Roszkowski M.: Leczenie chirurgiczne wad rozszczepowych OUN. Standardy Medyczne 2006; 3: 497–505.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Matuszczak E
Artykuły aut.:Dębek W
Artykuły aut.:Hermanowicz A
Artykuły aut.:Oksiuta M
Artykuły aut.:Dzienis-Koronkiewicz E

PubMed
Artykuły aut.:Matuszczak E
Artykuły aut.:Dębek W
Artykuły aut.:Hermanowicz A
Artykuły aut.:Oksiuta M
Artykuły aut.:Dzienis-Koronkiewicz E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych