Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA


Cerebral developmental venous anomalies – DVA
1Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Zakład Radiologii
2 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Oddział Neurochirurgii

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 27-32
Pełen tekst artykułu PDF Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVASTRESZCZENIE
Anomalia żylne mózgowia (DVA Developmental Venous Anomaly) to najczęściej spotykane mózgowe malformacje naczyniowe. W związku ze zwiększającą się dostępnością i jakością badań obrazowych TK i MR, a w konsekwencji zwiększoną wykrywalnością bezobjawowych DVA u dzieci, pojawił się problem dalszego postępowania w tych przypadkach. Podjęliśmy próbę wypracowania i przedstawienia stanowiska dotyczącego pacjentów z przypadkowo wykrytym DVA u dzieci w oparciu o najnowszą dostępną wiedzę oraz na podstawie doświadczeń własnych autorów. DVA są przykładem anomalii angioarchitektury naczyń żylnych w mózgowiu oraz przykładem różnego postępowania klinicznego, polegającego jednak najczęściej na obserwacji klinicznej w przypadkach asymptomatycznych. U żadnego z analizowanych pacjentów z wykrytym DVA w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – w chwili badania ani w okresie prowadzenia obserwacji – nie wystąpiły cechy świeżego krwawienia w obrębie CSN. Za przypadki przebiegające z krwawieniem w obrębie CSN odpowiedzialne były inne niż DVA rodzaje malformacji naczyniowych, co wydaje się potwierdzać słuszność teorii, że w typowych DVA nie jest konieczne poszerzanie diagnostyki ani bardzo ścisła kontrola w dalszym okresie obserwacji.

Słowa kluczowe: rozwojowe anomalia żylne mózgowia, DVA, samoistne krwawienie śródczaszkowe.


ABSTRACT
Cerebral developmental venous anomalies (DVA) are the most frequent ones among cerebral vascular malformations. Due to increasing availability and quality of radiological imaging such as CT and MRI, and consequently, the increased detection of asymptomatic DVA in children, the problem of further investigation or follow up has occurred. This article reviews our current understanding of developmental venous anomalies and attempts to work out a new approach towards children and young patients with incidentally detected DVA based on the latest available knowledge and the authors’ own experience. DVA represent variations of the normal cerebral venous angioarchitecture and represent examples of varied clinical management consisting mostly of clinical follow-up in asymptomatic cases. None of the analyzed patients diagnosed with DVA at Children University Hospital in Cracow, Poland – at the time of the study and observation – had features of intracerebral hemorrhage. Other than DVA vascular malformations were responsible for cases with hemorrhage which seems to confirm the validity of the theory that in asymptomatic cases of DVAs, extend diagnosis or a very strict follow-up are not needed.

Key words: cerebral developmental venous anomalies, DVA, spontaneous intracranial hemorrhage.


PIŚMIENNICTWO
[] 
McCormick W. F., Schochet S.S.: Atlas of Cerebrovascular Disease. Saunders, Philadelphia 1976.
[] 
Osborn A. G., Salzman K. L., Barkowich A. J.: Diagnostic Imaging Brain. Amirsys, Altona 2010.
[] 
San Millan Ruiz D., Gailloud Ph.: Cerebral developmental venous anomalies. Child’s Nervous System 2010; 26: 1395–1406.
[] 
Sarwar M., McCormick W. F.: Intracerebral venous angioma. Case report and review. Arch Neurol 1978; 35: 323–325.
[] 
Awad I. A., Robinson J. R. Jr., Mohanty S. et al.: Mixed vascular malformations of the brain: clinical and pathogenetic considerations. Neurosurgery 1993; 33: 179–188.
[] 
Barkowich A. J., et al: Diagnostic Imaging Pediatric Neuroradiology, Amirsys, Salt Lake City 2007.
[] 
Kwiatkowski S.: Rozwój naczyń mózgu – aspekty neurochirurgiczne [w:] Wybrane zagadnienia diagnostyki i leczenia malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Czepko R. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
[] 
San Millan Ruiz D., Delavelle J., Yilmaz H., et al.: Parenchymal abnormalities associated with developmental venous anomalies. Neuroradiology 2007; 49: 987–995.
[] 
Lee C., Pennington M. A., Kenney C. M.: MR evaluation of developmental venous anomalies: medullary venous anatomy of venous angiomas. AJNR Am J Neuroradiol 1996; 17: 61–70.
[] 
Uchino A., Hasuo K., Matsumoto S., et al.: Double cerebral venous angiomas: MRI. Neuroradiology 1995; 37: 25–28.
[] 
San Millan Ruiz D., Gandhi D., Levrier O.: Venous anomaly. J Neurosurg 2010; 112: 213–214.
[] 
Rigamonti D., Spetzler R. F., Drayer B. P., et al.: Appearance of venous malformations on magnetic resonance imaging. J Neurosurg 1988; 69: 535–539.
[] 
Truwit C. L.: Venous angioma of the brain: history, significance and imaging findings. AJR Am J Roentgenol 1992; 159: 1299–1307.
[] 
Wilms G., Demaerel P., Marchal G., et al.: Gadolinium-enhanced MR imaging of cerebral venous angiomas with emphasis on their drainage. J Comput Assist Tomogr 1991; 15: 199–206.
[] 
Sehgal V., Delproposto Z., Haacke E. M., et al.: Clinical applications of neuroimaging with susceptibility weighted imaging. J Magn Reson Imaging 2005; 22: 439–450.
[] 
Huber G., Henkes H., Hermes M., et al.: Regional association of developmental venous anomalies with angiographically occult vascular malformations. Eur Radiol 1996; 6:30–37.
[] 
McLaughlin M. R., Kondziolka D., Flickinger J. C., et al.: The prospective natural history of cerebral venous malformations. Neurosurgery 1998; 43:195–200.
[] 
Rigamonti D., Spetzler R. F.: The association of venous and cavernous malformations. Report of four cases and discussion of the pathophysiological, diagnostic, and therapeutic implications. Acta Neurochir (Wien) 1988; 92: 100–105.
[] 
Dillon W. P.: Cryptic vascular malformations: controversies in terminology, diagnosis, pathophysiology, and treatment. AJNR Am J Neuroradiol 1997; 18: 1839–1846.
[] 
Maeder P., Gudinchet F., Meuli R., et al.: Development of a cavernous malformation of the brain. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19: 1141– 1143.
[] 
San Millan Ruiz D., Yilmaz H., Gailloud P.: Cerebral developmental venous anomalies: current concepts. Ann Neurol 2009; 66: 271–283.
[] 
Enjolras O., Wassef M., Chapot R.: Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations. Cambridge University Press, New York 2007.
[] 
Gabikian P., Clatterbuck R. E., Gailloud P., et al: Developmental venous anomalies and sinus pericranii in the blue rubber-bleb nevus syndrome. Case report. J Neurosurg 2003; 99: 409–411.
[] 
Lasjaunias P., Burrows P., Planet C.: Developmental venous anomalies (DVA): the so-called venous angioma. Neurosurg Rev 1986; 9: 233–242.
[] 
Hirata Y., Matsukado Y., Nagahiro S., et al.: Intracerebral venous angioma with arterial blood supply: a mixed angioma. Surg Neurol 1986; 25: 227– 232.
[] 
Im S. H., Han M. H., Kwon B. J., et al.: Venous-predominant parenchymal arteriovenous malformation: a rare subtype with a venous drainage pattern mimicking developmental venous anomaly. J Neurosurg 2008; 108: 1142–1147.
[] 
Nussbaum E. S., Heros R. C., Madison M. T., et al.: The pathogenesis of arteriovenous malformations: insights provided by a case of multiple arteriovenous malformations developing in relation to a developmental venous anomaly. Neurosurgery 1998; 43: 347–351, discussion 351– 342.
[] 
Oran I., Kiroglu Y., Yurt A., et al.: Developmental venous anomaly (DVA) with arterial component: a rare cause of intracranial haemorrhage. Neuroradiology 2008; 51: 25–32.
[] 
Saito Y., Kobayashi N.: Cerebral venous angiomas: clinical evaluation and possible etiology. Radiology 1981; 139: 87–94.
[] 
Wendling L. R., Moore J. S. Jr., Kieffer S. A., et al.: Intracerebral venous angioma. Radiology 1976; 119: 141–147.
[] 
Aksoy F. G., Gomori J. M., Tuchner Z.: Association of intracerebral venous angioma and true arteriovenous malformation: a rare, distinct entity. Neuroradiology 2000; 42: 455–457.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Banach A
Artykuły aut.:Hałabuda A
Artykuły aut.:Klasa
Artykuły aut.:Kwiatkowski S
Artykuły aut.:Wyrobek

PubMed
Artykuły aut.:Banach A
Artykuły aut.:Hałabuda A
Artykuły aut.:Klasa
Artykuły aut.:Kwiatkowski S
Artykuły aut.:Wyrobek


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych