Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome


Cytokiny prozapalne w surowicy pacjentów z zespołem Downa
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 19-25
Pełen tekst artykułu PDF Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndromeABSTRACT
Introduction. Despite a growing interest in the contribution of the immune system in Down syndrome (DS), the role of cytokines in DS is still unclear. Most studies were conducted in adults with DS. Aim of the study. In this study we determined the levels of the selected proinflammatory cytokines: interleukin-1α (IL-1α), interleukin-2 (IL-2), interleukin-6 (IL-6), human soluble tumor necrosis factor receptor1 (sTNFR1) and human tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in plasma of children and adults with DS. Material and methods. The study included 84 children and adolescents, including 45 with DS (20 boys and 25 girls; mean age 10.44 ± 4.66 years). The control group consisted of 39 children without DS (21 boys and 18 girls; mean age 11.03 ± 4.72). We recruited 81 adults, including 41 with DS (19 males and 22 females; mean age 41.34 ± 8.52). The control group consisted of 40 adults without DS (20 males and 20 females; mean age 40.4 ± 10.29). Immunoassay kits of eBioscience (eBioscience Campus Vienna Biocenter 2, 1030 Vienna, Austria) were used. Results. Compared with the control group, the DS group (children and adults) had statistically significant increases in mean serum IL-1α, IL-2, IL-6 and sTNFR1 levels. The TNF-α levels were also increased in the DS children, but the difference was not statistically significant. A positive correlation was found between IL-2 levels and age and sTNFR1 levels and age in the DS group but only in the case of IL-2 these differences were statistically significant.

Key words: human interleukin-1α, human interleukin-2, human interleukin-6, human soluble tumor necrosis factor receptor 1, human tumor necrosis factor α, Down syndrome


STRESZCZENIE
Wstęp. Pomimo rosnącego zainteresowania udziałem układu immunologicznego w zespole Downa (ZD), rola cytokin w tym zespole jest wciąż niejasna. Większość dotychczasowych doniesień dotyczyła osób dorosłych. Cel pracy. Celem tego badania było oznaczenie stężeń wybranych cytokin prozapalnych: ludzkiej interleukiny 1α (IL-1α), ludzkiej interleukiny 2 (IL-2), ludzkiej interleukiny 6 (IL-6), rozpuszczalnego receptora dla czynnika martwicy nowotworu (sTNFR1) oraz czynnika martwicy nowotworu (TNF-α) w surowicy dzieci i dorosłych z ZD. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 84 dzieci i młodzieży, w tym 45 z ZD (20 chłopców i 25 dziewcząt, średnia wieku 10,44 ± 4,66). Grupę kontrolną stanowiło 39 dzieci bez ZD (21 chłopców i 18 dziewcząt, średnia wieku 11,03 ± 4,72). Do badania włączono również 81 osób dorosłych, w tym 41 z ZD (19 mężczyzn i 22 kobiety, średnia wieku 41,34 ± 8,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dorosłych bez ZD (20 mężczyzn i 20 kobiet, średnia wieku 40,4 ± 10,29). Do oznaczeń użyto zestawów testów immunologicznych z eBioscience (eBioscience Campus Wien Biocenter 2, 1030 Wiedeń, Austria). Wyniki. Uzyskano istotnie statystycznie wyższe stężenia IL-1, IL-2, IL-6, sTNFR1 w surowicy krwi dzieci i dorosłych z ZD w porównaniu z grupami kontrolnymi. Stężenie TNF-α w surowicy krwi dzieci z ZD było wyższe w porównaniu z grupą kontrolną, ale różnica nie była istotna statystycznie. W grupie pacjentów z ZD wykazano wzrost stężenia IL-2 i sTNFR1 wraz z wiekiem. W przypadku IL-2 różnice te były statystycznie istotne.

Słowa kluczowe: ludzka interleukina 1α, ludzka interleukina 2, ludzka interleukina 6, rozpuszczalny receptor dla czynnika martwicy nowotworu, czynnik martwicy nowotworu, zespół Downa


BIBLIOGRAPHY
[] 
Dinarello C.A.: The biological properties of interleukin-1. Eur Cytokine Netw 1994; 5: 517–531.
[] 
Heyser C.J., Masliah E., Samimi A., et al.: Progressive decline in avoidance learning paralleled by inflammatory neurodegeneration in transgenic mice expressing interleukin-6 in the brain. Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94: 1500–1505.
[] 
Kalman J., Juhasz A., Laird G., et al.: Serum interleukin-6 levels correlate with the severity of dementia in Down syndrome and in Alzheimer’s disease. Acta Neurol Scand 1997; 96: 236–240.
[] 
Park E., Alberti J., Mehta P., et al.: Partial impairment of immune functions in peripheral blood leukocytes from aged men with Down’s syndrome. Clin Immunol 2000; 95: 62–69.
[] 
Meguid N.A., Basheer H.H., Ismail E.A., et al.: Immune dysfunction in Egyptian children with Down syndrome. Int J Ch Neuropsychiatry 2004; 1: 65–74.
[] 
Trotta M.B.F., Azul J.B.S., Wajngarten M., et al.: Inflammatory and immunological parameters in adults with Down syndrome. Immunity and Ageing 2011; 8: 4–10.
[] 
Dogliotti G., Galliera E., Licastro F., Corsi MM. Age- related changes in plasma levels of BDNF in Down syndrome patients. Immunity and Ageing 2010; 7: 2–7.
[] 
Corsi M.M., Dogliotti G., Pedroni F., et al.: Plasma nerve growth factor (NGF) and inflammatory cytokines (IL-6 and mcp-1) in young and adults subjects with Down syndrome: An interesting pathway. Neuroendocrinology letters 2006; 27: 773–778.
[] 
Griffin W.S., Stanley L.C., Ling C., et al.: Brain interleukin 1 and S-100 immunoreactivity are elevated in Down syndrome and Alzheimer disease. Proc Natl Acad Sci USA 1989; 86: 7611–7615.
[] 
Licastro F., Mariani R.A., Faldella G., et al.: Immune-endocrine status and coeliac disease in children with Down’s syndrome: relationships with zinc and cognitive efficiency. Brain Res Bull 2001; 55: 313–317.
[] 
Castle S.C.: Clinical Relevance of Age-Related Immune Dysfunction. Clin Infect Dis. 2000; 31: 578–585.
[] 
Chandra R.K.: Effect of vitamin and trace-element supplementation on immune responses and infection in elderly subjects. Lancet 1992; 340: 1124–1127.
[] 
Miller R.A.: Aging and immune function. Int Rev Cytol 1991; 124: 187–215.
[] 
Burns E.A., Leventhal E.A.: Aging, Immunity, and Cancer. Cancer Control 2000; 7: 513– 522.
[] 
Licastro F., Chiappelli M., Ruscica M., et al.: Altered cytokine and acute phase response protein levels in the blood of children with Downs syndrome: relationship with dementia of Alzheimer’s type. Int J Immunopathol Pharmacol 2005; 18: 165–172.
[] 
Tartaglia L.A., Weber R.F., Figari I.S., et al.: The two different receptors for tumor necrosis factor mediate distinct cellular responses. Proc Natl Acad Sci USA 1991; 88: 9292–9296.
[] 
Godfried M.H., van der Poll T., Jansen J., et al.: Soluble receptors for tumor necrosis factor: a putative marker of disease progression in HIV infection. AIDS 1993; 7: 33–36.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Boćkowski L., Sobaniec W., et al.: Anti-inflammatory plasma cytokines in children and adolescents with Down syndrome. Folia Histochemica et Cytobiologica 2010; 48: 667–670.
[] 
Chistiakov D.: Down syndrome and coexistent autoimmune diseases. J. Appl Biomed 2007; 5: 71–76.
[] 
Marder E., Dennis J.: Medical management of children with Down’s syndrome. Current Pediatr 1997; 7: 1–7.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with Down syndrome. J Pediatr Neurol 2007; 5: 117–120.
[] 
Cholewa M., Śmigielska- Kuzia J., Sendrowski K., et al. Evaluation of antioxidant activity In the erythrocytes in patients with Down syndrome. Neurol. Dziec. 2011; 20: 43–47.
[] 
Stafstrom C.E., Patxot D.F., Gilmore H.E., et al.: Seizures in children with Down syndrome: etiology, characteristics and outcome. Dev Med Child Neurol 1991; 33: 191–200.
[] 
Ekstein S., Glick B., Weill M., et al.: Down Syndrome and Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD ). J Child Neurol 2011; 26: 1290– 1295.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Clinical and EEG Features of Epilepsy in children and adolescents in Down syndrome. J Child Neurol 2009; 24: 416–420.
[] 
Jakubiuk-Tomaszuk A., Śmigielska- Kuzia J., Wysocka J., et al.: Assessment of cellular immunity In children with Down syndrome by determining the ratio of subpopulations of T lymphocytes CD3+, CD4+ and CD8+ in peripheral blood using flow cytometric method. Neurol. Dziec. 2011; 20: 49–53.
[] 
Nespoli L., Burgio G.R., Ugazio A.G., et al.: Immunological features of Down syndrome: a review. J Intellect Disabil Res 1993; 37: 543–551.
[] 
Mark R.E., Griffin W.S.: Trisomy 21 and the brain. J Neuropathol Exp Neurol 2004; 63: 679–685.
[] 
Kinik S.T., Ozcay F., Varan B.: Type I diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis and celiac disease in an adolescent with Down syndrome. Pediatr Int 2006; 48: 433–435.
[] 
Weijerman M.E., de Winter J.P.: Clinical practice. The care of children with Down syndrome. Eur J Pediatr 2010; 169: 1445–1452.
[] 
Gibson P.A., Newton R.W., Selby K., et al.: Longitudinal study of thyroid function in Down’s syndrome in the first two decades. Arch Dis Child 2005; 09: 575–578.
[] 
Wouters J., Weijerman M.E., Furth A.M., et al.: Prospective HLA, EMA, and TGA testing celiac disease in children with Down syndrome. J Pediatrics 2009; 154: 239–242.
[] 
Zwaan M.C., Reinhardt D.R., Hizler J., et al.: Acute leukemias in children with Down syndrome. Pediatr Clin North Am 2008; 55: 53–70.
[] 
Kenis G., Teunissen Ch., De Jongh R., et al.: Stability of interleukin 6, soluble interleukin 6 receptor, interleukin 10, and CC16 in human serum. Cyctokine 2002; 19: 228–235.
[] 
Carta M.G., Serra P., Ghiani A., et al.: Chemokines and pro-inflammatory cytokines in Down’s syndrome: an early marker for Alzheimer-type dementia? Psychother Psychosom 2002; 71: 233–236.
[] 
Sutinen E.M., Pirttilä T., Anderson G., et al.: Pro-inflammatory interleukin-18 increases Alzheimer’s disease-associated amyloid-β production in human neuron-like cells. J Neuroinflammation 2012; 9: 199–212.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Żelazowska-Rutkowska B
Artykuły aut.:Stasiak-Barmuta A
Artykuły aut.:Żochowska M

PubMed
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Żelazowska-Rutkowska B
Artykuły aut.:Stasiak-Barmuta A
Artykuły aut.:Żochowska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych