Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej – przykład współpracy interdyscyplinarnej


Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation – an example of interdisciplinary cooperation
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 159-162
Pełen tekst artykułu PDF Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej – przykład współpracy
interdyscyplinarnSTRESZCZENIE
W strukturach Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku znajdują swoje miejsce przedstawiciele różnych dziedzin medycyny. W pracy przedstawiono szczegóły tej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania neurologa dziecięcego ze specjalistami rehabilitacji medycznej, genetyki, elektrofizjologii, psychologiem i logopedą. Ta kooperacja umożliwia wieloaspektowe podejście do procesu diagnostycznego i terapeutycznego pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego w wieku rozwojowym.

Słowa kluczowe:


ABSTRACT
Within the structures of the Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation in Białystok, different fields of medicine are represented. This paper presents the details of this cooperation with particular emphasis on the interaction of the pediatric neurologist with specialists in medical rehabilitation, genetics, electrophysiology, a psychologist and a speech therapist. This cooperation enables a multifaceted approach to the diagnosis and treatment of patients with disorders of the nervous system occurring in developmental age.

Key words:


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Karwat I.D., Skwarcz A.: Rehabilitacja medyczna – jej cele, założenia i znaczenie praktyczne. Post Nauk Med 2000; 3: 61-69.
[2] 
Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
[3] 
Kułak W., Sobaniec W.: Mózgowe porażenie dziecięce – standardy postępowania. Standardy Medyczne 2004; 1: 96–99.
[4] 
Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewajacego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji, Wyd. FOLIUM, Lublin 2003.
[5] 
Korniszewski, L.: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004.
[6] 
Mazurczak T. (red): Genetyka medyczna. Notatki z wykładów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
[7] 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/GeneTests
[8] 
Stolarska U., Kaciński M.: Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci. Przeg Lek 2007; 64: 978–985.
[9] 
Sęk H.: Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. [w:] Psychologia kliniczna. T. 1. H. Sęk [red.], WN PWN, Warszawa 2005.
[10] 
Maryniak A.: Miejsce psychologa w szpitalu pediatrycznym. Zeszyty Psychologii Klinicznej Dziecka, Maryniak A., Święcicka M. (red.), Wydawnictwo Emu, Warszawa 2006.
[11] 
Iskra L., Szuchnik J.: Diagnoza logopedyczna. [w:] Podstawy neurologopedii. T. Gałkowski, E. Szeląg (red.).
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Waś A
Artykuły aut.:Niewińska Z
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Dzienis J
Artykuły aut.:Sendrowski K

PubMed
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Waś A
Artykuły aut.:Niewińska Z
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Dzienis J
Artykuły aut.:Sendrowski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych