Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Agatha Christie i... tajemnicze zniknięcie


Agatha Christie and... her mysterious disappearance
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 149-151
Pełen tekst artykułu PDF Agatha Christie i... tajemnicze zniknięcieSTRESZCZENIE
Padaczka jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych występującym w populacji światowej. Wiele znanych osobistości cierpiało z jej powodu. Do grona tych osób zalicza się także wybitną pisarkę, najbardziej znaną autorkę powieści kryminalnych – Agathe Christie. I chociaż nigdy nie znaleziono, żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej tę diagnozę, to właśnie padaczka została wzięta pod uwagę, jako najbardziej prawdopodobna przyczyna tajemniczego zdarzenia, jakie miało miejsce w życiu Agathy Christie.

Słowa kluczowe: padaczka, Agatha Christie, historia padaczki.


ABSTRACT
Epilepsy is the most common neurological disease occurring in the world’s population. Many well- known people suffered from it. Agatha Christie – the outstanding detective story writer is also mentioned among them. And although no medical history confirming the diagnosis has ever been found, the epilepsy was taken into consideration as the most likely cause of the mysterious incident, that took place in Christie`s life.

Key words: epilepsy, Agatha Christie, history of epilepsy.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Czapiński P., Niedzielska K.: Padaczka [w.] Choroby wewnętrzne Szczeklik A. [red.],Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, 1913-1920.
[2] 
Toffler A.: Szok przyszłości. Zysk i S- ka, Poznań 1998
[3] 
Arts N.: Epilepsy through the ages. An anthology of classic writings on epilepsy. Van Zuiden Communications, 2001
[4] 
Gronau J.: Wędrówki po bibliografii – Agatha Christie, Kraków 2005
[5] 
Thompson L.: Agatha Christie : An English Mystery. London: Headline Review, 2007
[6] 
Barnard R.: A Talent to Deceive–An Appreciation of Agatha Christie. London: Collins,1980
[7] 
Wolańczyk T.: Epitafia. Szkice dziejów epileptologii. Wydawnictwo KR, Warszawa 2007.
[8] 
Kokoszka A.: Zaburzenia nerwicowe; Medycyna Praktyczna. Kraków 1998.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kulikowska A
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Pawelska B

PubMed
Artykuły aut.:Kulikowska A
Artykuły aut.:Cholewa M
Artykuły aut.:Sobaniec P
Artykuły aut.:Pawelska B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych