Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Nr 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Zespół Kożewnikowa u 12-letniego chłopca. Ewolucja obrazu i przebiegu klinicznego


Kozhevnikov syndrome. Presentation of 12 year -old boy. Evolution of image and clinical course
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 141-147
Pełen tekst artykułu PDF Zespół Kożewnikowa u 12-letniego chłopca. Ewolucja obrazu i przebiegu klinicznegoSTRESZCZENIE

Zespół Kożewnikowa, nazywany także padaczką częściową ciągłą (epilepsia partialis continua, EPC) jest jednostką chorobową charakteryzująca się ciągłymi, rytmicznymi skurczami mięśni, obejmującymi część ciała, trwającymi godziny, dni lub nawet lata. Około 60% pacjentów, poza napadami częściowymi prostymi, prezentuje także inne typy napadów, takie jak napady częściowe złożone lub napady wtórnie uogólnione. W diagnostyce zespołu Kożewnikowa opartej wyłącznie na obrazie klinicznym niemożliwe jest różnicowanie między etiologią korową i podkorową. Padaczka częściowa ciągła występuje w ponad 50% przypadków zapalenia mózgu Rasmussena (Rasmussen encephalitis, RE). Zapalenie mózgu Rasmussena jest rzadkim, postępującym schorzeniem z ciężkimi napadami, często z padaczką częściową ciągłą, postępującą degradacją intelektualną oraz ubytkami neurologicznymi – szczególnie hemiparezą. Udowodniono immunologiczną patofizjologię zespołu. Cel pracy. Autorzy przedstawiają przypadek 12-letniego chłopca z padaczką częściową ciągłą (Zespół Kożewnikowa) prawdopodobnie w przebiegu zespołu Rasmussena. Omówienie i wnioski. Opracowanie przedstawia problemy diagnostyczne i terapeutyczne przypadku.

Słowa kluczowe: zespół Kożewnikowa, padaczka częściowa ciągła, zapalenie mózgu Rasmussena


ABSTRACT

Kozhevnikov syndrome, or so-called epilepsia partialis continua (EPC), is a rare disease characterized by continous, rhythmic muscular contractions affecting a limited part of the body for a period of hours, days or even years. About 60% of patients exhibit, in addition to on epilepsia partialis continua, simple seizures and other types of seizures, such as secondary generalized seizures and complex partial seizures. If the diagnosis of Kozhevnikov syndrome is based on the clinical appearance alone, a differentiation between cortical and subcortical origin is not possible. Approximately over 50% of Rasmussen encephalitis patients exhibit epilepsia partialis continua. Rasmussen encephalitis (RE) is a rare progressive disease that causes intractable seizures, often epilepsia partialis continua (EPC), cognitive decline and neurological deficits, especially hemiparesis. There is evidence that the patophysiology is an immunemediated. Aim of study. Authors present a cause – study of the 12 year-old boy with epilepsia partialis continua (Kozhevnikov syndrome). The clinical course suggests the Rasmussen encephalitis. Results and conclusion. This study illustrates the problems of diagnostic and therapeutic options.

Key words: Kozhevnikov syndrome, epilepsia partialis continua, Rasmussen encephalitis


Powrót
Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Dąbrowska J
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Artemowicz B
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Kiryluk B

PubMed
Artykuły aut.:Dąbrowska J
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Artemowicz B
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Boćkowski L
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Kiryluk B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych