Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Kliniczne aspekty stosowania fizykoterapii u dzieci


Clinical aspects of application of physical therapy modalities in children
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 79-88
Pełen tekst artykułu PDF Kliniczne aspekty stosowania fizykoterapii u dzieciSTRESZCZENIE
Stosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu różnych schorzeń znane jest od wielu lat. Znaczący postęp technologiczny w tym zakresie wpływa na ich skuteczność kliniczną. Autorzy dokonali podsumowania wiedzy na temat zastosowania różnych metod fizycznych. Podjęli próbę opisania specyfiki ich zastosowania u pacjentów w wieku rozwojowym. Dokonali też przeglądu najnowszego piśmiennictwa na temat możliwości skutecznego zastosowania różnych form fizykoterapii u dzieci.

Słowa kluczowe: fizykoterapia, rehabilitacja, rozwój dziecka.


ABSTRACT
Physical therapy modalities in the treatment of diseases have been used for many years. Current advances in the techniques have improved their clinical efficiency. In this paper the authors summarize the current state of knowledge in the use of many physical modalities as therapeutic approaches. The proposed approach follows its specific application in patients in developmental age. We review the current publications concerned with the potentially effective use of the physical modalities in children.

Key words: physical therapy modalities, rehabilitation, child development.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Górnicki B., Dębiec B., Baszczyński J. red.: Pediatria. Tom 1. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1995.
[2] 
Straburzyński, G., Straburzyńska-Lupa, A.: Medycyna fizykalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
[3] 
Mika, T., Kasprzak, W.: Fizykoterapia. Wydawnictwo lekarskie PZWL. Wydanie IV uzupełnione, Warszawa 2004.
[4] 
Placek W.: Rozwój, budowa i fizjologia skóry oraz podstawy symptomatologii dermatologicznej. [w:] Dermatologia pediatryczna. Miklaszewska M., Wąsik F. [red.], Volumed, t. I, Wrocław 1999.
[5] 
Serafin, M., Rosińska-Borkowska, D.: Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci. Nowa Pediatria 2002; 1: 22-25.
[6] 
Saijo S., Tagami H.: Dry skin of newborn infants: functional analysis of the stratum corneum. Pediatr Dermatol 1991; 8: 155-159.
[7] 
Cohen B.A.: Trądzik. [w:] Dermatologia dziecięca. Lecewicz-Toruń B. [red.], Wydawnictwo Czelej, Lublin 1999.
[8] 
Berliner M.N., Maurer A.L.: Effect of different methods of thermotherapy on skin microcirculation. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 292-297.
[9] 
Schmidt K.L.: Zur Wirkung einer Ganzkörperhyperthermie auf Entzündungen und Immunreaktionen: experimentelle Grundlagen. Phys Med Rehab Kuror 2004; 14: 227-235.
[10] 
Chapman B.L., Liebert R.B., Lininger M.R., et al.: An introduction to physical therapy modalities. Adolesc Med State Art Rev 2007; 18: 11- 23.
[11] 
Nadler S.F., Weingand K., Kruse R.J.: The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician 2004; 7(3): 395-399.
[12] 
Hecht P.J., Backmann S., Booth R.E., et al.: Effects of Thermal Therapy on Rehabilitation after Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Study. Clin Orthop Relat Res 1983; 178: 198-201.
[13] 
Robertson V.J., Ward A.R., Jung P.: The effect of heat on tissue extensibility: a comparison of deep and superficial heating. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: 819-825.
[14] 
Lane E, Latham T.: Managing pain using heat and cold therapy. Paediatr Nurs 2009; 21: 14-18.
[15] 
Lee G.P., Ng G.Y.: Effects of stretching and heat treatment on hamstring extensibility in children with severe mental retardation and hypertonia. Clin Rehabil 2008; 22: 771-779.
[16] 
Barden W., Brooks D., Ayling-Campos A.: Physical therapy management of the subluxated wrist in children with arthritis. Phys Ther 1995; 75: 879-885.
[17] 
Preisler B., Falkenbach A., Klüber B., et al.: The effect of the Finnish dry sauna on bronchial asthma in childhood. Pneumologie 1990; 44: 1185- 1187.
[18] 
Kukkonen-Harjula K., Kauppinen K.: Health effects and risks of sauna bathing. Int J Circumpolar Health 2006; 65: 195-205.
[19] 
Pashkov V.K., Ogorodova L.M., Gontarskaia V.M., et al.: The sauna in the treatment of children with atopic dermatitis. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2000; 4: 37-39.
[20] 
Zagrobelny Z.: Lecznicze zastosowanie zimna. Acta Biooptica Inf Med 1996; 2: 83-87.
[21] 
Zagrobelny Z.: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Urban & Partner 2003.
[22] 
Mraz M., Stręk W., Zagrobelny Z.: Korzyści terapeutyczne w przebiegu kriorehabilitacji u chorych neurologicznych. Fizjoter Pol 2005; 5: 33-34.
[23] 
Stanek A., Cieślar G., Matyszkiewicz B.: Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Baln Pol 2005; 47: 24- 32.
[24] 
http://www.alkon.pl/sprz/KRIO/kr.htm
[25] 
Nemet D., Meckel Y., Bar-Sela S., et al.: Effect of local cold-pack application on systemic anabolic and inflammatory response to sprintinterval training: a prospective comparative trial. Eur J Appl Physiol 2009; 107: 411-417.
[26] 
McLean D.A.: The use of cold and superficial heat in the treatment of soft tissue injuries. Br J Sports Med 1989; 23: 53-54.
[27] 
Jonderko, G., Rozmus-Kuczia I., Gałaszek Z. et al.: Wpływ krioterapii na wybrane odczyny ostrej fazy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1988; 26: 111-116.
[28] 
Gieremek K.: Przegląd metod kriostymulacyjnych stosowanych w zwalczaniu spastyczności. Fizjoterapia 1994; 2: 30-32.
[29] 
Księżopolska-Pietrzak K.: Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narządu ruchu – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania. Acta Bio- Opt Inform Med 1996; 2, 3-4: 157-160.
[30] 
Śliwiński, Z; Zagrobelny, Z.: Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji tylko jednej ręki. Acta Bio-Opt Inform Med 2000; 6, 3-4: 97-103.
[31] 
Semenova K.A., Bubnova V.A., Vinogradova L.I., et al.: Cryotherapy in the complex restorative treatment of children with infantile cerebral palsy. Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova 1986; 86: 1459-1463.
[32] 
Singh RK, Martinez A, Baxter P.: Head cooling for exercise-induced headache. J Child Neurol 2006; 21: 1067-1068.
[33] 
Ebner C.A.: Cold therapy and its effect on procedural pain in children. Issues Compr Pediatr Nurs 1996; 19: 197-208.
[34] 
Cordes J.: Die thermische Hautreaktion in der Hydrotherapie. Z Physiother 1972; 24: 241–245.
[35] 
Cordes J.C.: Indikationen der Hydrotherapie - ein Praxiskonzept Weiterund Fortbildung. Phys Med Rehab Kuror 1998; 08: 60-64.
[36] 
Olchowik B., Sobaniec W.; Sołowiej E.; et al.: Aspekty kliniczne zwalczania spastyczności. Neurol Dziec 2009; 18: 47-57.
[37] 
Barczyk K., Skolimowski T., Zawadzka D.: Changes in body posture in children with first-degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortop Traumatol Rehabil 2005; 7: 180-6.
[38] 
Epps H., Ginnelly L., Utley M., et al.: Is hydrotherapy cost-effective? A randomised controlled trial of combined hydrotherapy programmes compared with physiotherapy land techniques in children with juvenile idiopathic arthritis. Health Technol Assess 2005; 9: iii-iv, ix-x, 1-59.
[39] 
Fragala-Pinkham M.A., Dumas H.M., Barlow C.A., et al.: An aquatic physical therapy program at a pediatric rehabilitation hospital: a case series. Pediatr Phys Ther 2009; 21: 68-78.
[40] 
Getz M., Hutzler Y., Vermeer A.: Effects of aquatic interventions in children with neuromotor impairments: a systematic review of the literature. Clin Rehabil 2006; 20: 927-936.
[41] 
Hoffman H.G., Patterson D.R., Seibel E., et al.: Virtual reality pain control during burn wound debridement in the hydrotank. Clin J Pain 2008; 24: 299-304
[42] 
Kochański, J.W.: Balneologia i hydroterapia. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002
[43] 
Grüber C., Riesberg A., Mansmann U., et al.: The effect of hydrotherapy on the incidence of common cold episodes in children: a randomised clinical trial. Eur J Pediatr 2003; 162: 168-176.
[44] 
Kahn J.: Elektroterapia. Zasady i zastosowanie. Wydawnictwo PZWL 2005.
[45] 
Konarska I.: Medycyna fizykalna, PZWL, Warszawa, 1968.
[46] 
Lazarou L., Kitsios A., Lazarou I., et al.: Effects of intensity of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on pressure pain threshold and blood pressure in healthy humans: A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. Clin J Pain 2009; 25: 773-780.
[47] 
Peters E.J., Lavery L.A., Armstrong D.G., et al.: Electric stimulation as an adjunct to heal diabetic foot ulcers: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: 721-725.
[48] 
Watson T.: Current concepts in electrotherapy. Haemophilia. 2002; 8: 413-418.
[49] 
Kabir S.M., Rajaraman C., Rittey C.,et al.: Vagus nerve stimulation in children with intractable epilepsy: indications, complications and outcome. Childs Nerv Syst 2009; 25: 1097-1100.
[50] 
Anderson C.T., Davis K., Baltuch G.: An update on brain stimulation for epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2009; 9: 327-332.
[51] 
Bauer A., Wiecheć M.: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Markmed, Ostrowiec Świętokrzyski 2008.
[52] 
Cirović D., Petronić I., Nikolić D., et al.: Effects of electrotherapy in treatment of neurogenic bladder in children with occult spinal dysraphism. Srp Arh Celok Lek 2009; 137: 502-505.
[53] 
Lordęlo P., Soares P.V., Maciel I.,et al.: Prospective study of transcutaneous parasacral electrical stimulation for overactive bladder in children: longterm results. J Urol 2009; 182: 2900-2904.
[54] 
Chase J., Robertson V.J., Southwell B., et al.: Pilot study using transcutaneous electrical stimulation (interferential current) to treat chronic treatment-resistant constipation and soiling in children. J Gastroenterol Hepatol 2005; 20: 1054-1056
[55] 
Zarzycki D., Zarzycka M., Nowak R., et al.: Electrostimulation in treatment of scoliosis. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 1991; 56: 9-12.
[56] 
Merkel S.I., Gutstein H.B., Malviya S.: Use of transcutaneous electrical nerve stimulation in a young child with pain from open perineal lesions. J Pain Symptom Manage. 1999; 18: 376-381.
[57] 
Dachy B., Dan B.: Electrophysiological assessment of the effect of intrathecal baclofen in spastic children. Clin Neurophysiol 2002; 113: 336-340.
[58] 
Al-Abdulwahab S.S., Al-Khatrawi W.M.: Neuromuscular electrical stimulation of the gluteus medius improves the gait of children with cerebral palsy. Neuro Rehabilitation 2009; 24: 209-17.
[59] 
Dziedzic S., Straburzyńska-Lupa A.: Możliwości zabiegów fizykalnych w leczeniu spastyczności. Fizjoter Pol 2004; 4: 250-253.
[60] 
Zempsky W.T., Sullivan J., Paulson D.M., et al.: Evaluation of a lowdose lidocaine iontophoresis system for topical anesthesia in adults and children: a randomized, controlled trial. Clin Ther 2004; 26: 1110-1119.
[61] 
Kabra S.K., Kabra M., Shastri S., et al.: Diagnosing and managing cystic fibrosis in the developing world. Paediatr Respir Rev 2006; 7 Suppl 1: 147-150.
[62] 
Ben-Zeev B., Watemberg N., Augarten A., et al.: Oligohydrosis and hyperthermia: pilot study of a novel topiramate adverse effect. J Child Neurol 2003; 18: 254-257
[63] 
Khan F., Elhadd T.A., Greene S.A., et al.: Impaired skin microvascular function in children, adolescents, and young adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2000; 23: 215-220.
[64] 
Taradaj J.: Światłolecznictwo praktyczne. TECHNOMEX, Gliwice 2002
[65] 
Welsh O., Herz-Ruelas M.E., Gómez M., et al.: Therapeutic evaluation of UVB-targeted phototherapy in vitiligo that affects less than 10% of the body surface area. Int J Dermatol 2009; 48: 529-534.
[66] 
Clayton T.H., Clark S.M., Turner D., Goulden V.: The treatment of severe atopic dermatitis in childhood with narrowband ultraviolet B phototherapy. Clin Exp Dermatol 2007; 32: 28-33.
[67] 
Neumann N.J., Mahnke N., Korpusik D., et al.: Treatment of palmoplantar psoriasis with monochromatic excimer light (308-nm) versus cream PUVA. Acta Derm Venereol 2006; 86: 22-24.
[68] 
Niedobór witaminy D u dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie. Aktualne (2008) zalecenia American Academy of Pediatrics i Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society – W: Medycyna Praktyczna Pediatria 2009/01.
[69] 
Kurkus B., Kuliński W.: Laseroterapia w medycynie fizykalnej. Baln Pol 2005; 27; 3-4: 76-83.
[70] 
Goraj-Szczypiorkowska B.: Wybrane zagadnienia zabiegów fizykoterapeutycznych w rehabilitacji. W: Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1.
[71] 
Verhagen A.P., Schellingerhout J.M.: Low-level laser therapy for neck pain. Lancet 2010, 27; 37: 721.
[72] 
Carrasco T.G., Guerisoli L.D., Guerisoli D.M., et al.: Evaluation of low intensity laser therapy in myofascial pain syndrome. Cranio 2009; 27: 243-247.
[73] 
Yagci I., Elmas O., Akcan E., et al.: Comparison of splinting and splinting plus low-level laser therapy in idiopathic carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol 2009; 28: 1059-1065.
[74] 
Rochkind S., El-Ani D., Nevo Z., et al.: Increase of neuronal sprouting and migration using 780 nm laser phototherapy as procedure for cell therapy. Lasers Surg Med 2009; 41: 277-281.
[75] 
Ezzati A., Bayat M., Taheri S., et al.: Low-level laser therapy with pulsed infrared laser accelerates third-degree burn healing process in rats. J Rehabil Res Dev 2009; 46: 543-554.
[76] 
Tierney E., Hanke C.W.: Randomized controlled trial: Comparative efficacy for the treatment of facial telangiectasias with 532 nm versus 940 nm diode laser. Lasers Surg Med 2009; 41: 555-562.
[77] 
Al-Mutairi N.: 308-nm excimer laser for the treatment of alopecia areata in children. Pediatr Dermatol 2009; 26: 547-550.
[78] 
Cruz L.B, Ribeiro A.S., Rech A., et al.: Influence of low-energy laser in the prevention of oral mucositis in children with cancer receiving chemotherapy. Pediatr Blood Cancer 2007; 48: 435-440.
[79] 
Gottschling S., Meyer S., Gribova I., et al.: Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain 2008, 15; 137: 405-412
[80] 
Jaroszyk F.: Biologiczne oddziaływanie stałych pól magnetycznych. Katedra Biofizyki, Akademia Medyczna w Poznaniu., Monografia, Wyd. Akademii Medycznej w Poznaniu. Poznań 1992.
[81] 
Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Magnetoterapia i laseroterapia. Śląska Akademia Medyczna, 1994.
[82] 
Sieroń A. [red.]: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydawnictwo α-Medica Press, Bielsko-Biała 2002
[83] 
Shupak N.M., Prato F.S., Thomas A.W.: Therapeutic uses of pulsed magnetic field exposure: A review. Radio Sci Bull 2003; 307: 9–32.
[84] 
de Haas W.G., Beaupré A., Cameron H.,et al.: The Canadian experience with pulsed magnetic fields in the treatment of ununited tibial fractures. Clin Orthop Relat Res 1986; 208: 55-58.
[85] 
Harrison M.H., Bassett C.A.: The results of a double-blind trial of pulsed electromagnetic frequency in the treatment of Perthes’ disease. J Pediatr Orthop 1997; 17: 264-265.
[86] 
ter Haar, G.: Therapeutic ultrasound. Eur J Ultrasound 1999; 9: 3-9.
[87] 
Lai J., Pittelkow M.R.: Physiological effects of ultrasound mist on fibroblasts. Int J Dermatol 2007; 46: 587-593.
[88] 
Demir H., Menku P., Kirnap M., et al.: Comparison of the effects of laser, ultrasound, and combined laser + ultrasound treatments in experimental tendon healing. Lasers Surg Med 2004; 35: 84-89.
[89] 
Warden S.J.: A new direction for ultrasound therapy in sports medicine. Sports Med 2003; 33: 95-107.
[90] 
Lazar D.A., Curra F.P, Mohr B., et al.: Acceleration of recovery after injury to the peripheral nervous system using ultrasound and other therapeutic modalities. Neurosurg Clin N Am 2001; 12: 353-357.
[91] 
Mourad P.D., Lazar D.A., Curra F.P., et al.: Ultrasound accelerates functional recovery after peripheral nerve damage. Neurosurgery. 2001; 48: 1136-40
[92] 
Warden S.J., Bennell K.L., McMeeken J.M., et al.: Acceleration of fresh fracture repair using the sonic accelerated fracture healing system (SAFHS): a review. Calcif Tissue Int 2000; 66: 157-163.
[93] 
Mitragotri S.: Healing sound: the use of ultrasound in drug delivery and other therapeutic applications. Nat Rev Drug Discov 2005; 4: 255-260.
[94] 
Rao R., Nanda S.J.: Sonophoresis: recent advancements and future trends. Pharm Pharmacol 2009; 61: 689-705.
[95] 
Świst-Chmielewska D., Franek A.; Brzezińska-Wcisło L., et al.: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Pol Merkuriusz Lek 2002; 12, 72: 500-505.
[96] 
Kristiansen T.K., Ryaby J.P., McCabe J., et al.: Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specific, low-intensity ultrasound. A multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Bone Joint Surg Am 1997; 79: 961-973.
[97] 
Kosseim M., Rein R., McShane C.: Implementing evidence-based physiotherapy practice for treating children with low back pain: are we there yet? Pediatr Phys Ther 2008; 20: 179-184.
[98] 
Caswell D., McNulty B.M.: Low-frequency, therapeutic ultrasound treatment for congenital ectodermal dysplasia in toddlers. Ostomy Wound Manage 2008; 54: 58-61.
[99] 
Lyon R., Liu X.C., Meier J.: The effects of therapeutic vs. high-intensity ultrasound on the rabbit growth plate. J Orthop Res 2003; 21: 865-871.
[100] 
Fréz A.R., Ariza D., Ferreira J.R.L., et al.: Effect of continuous therapeutic ultrasound in rabbit growth plates. Rev Bras Med Esporte 2006; 12: 150- 152.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Sobaniec P

PubMed
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Sobaniec W
Artykuły aut.:Sobaniec P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych