Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży


Current recommendations in the treatment of epilepsy and epileptic syndromes in children and adolescents
Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 11-18
Pełen tekst artykułu PDF Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieżySTRESZCZENIE
Autorzy przedstawiają obowiązujące rekomendacje dotyczące leczenia padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci, wydane przez uznane gremia specjalistów: Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (ILAE), Amerykańską Akademię Neurologii (AAN), Brytyjski Narodowy Instytut Doskonalenia Klinicznego (NICE).Omawiają zasady jakimi kierowały się te instytucje wydając swoje rekomendacje. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że wysokie wymogi, jakie postawiły sobie te instytucje wydając rekomendacje, sprawiły że w wielu padaczkach i zespołach padaczkowych instytucje te nie były w stanie zarekomendować żadnego leku. W tej sytuacji powstałą lukę w rekomendacjach u dzieci znakomicie uzupełniają opinie grup europejskich i amerykańskich (European and American expert opinion) epileptologów-praktyków, oparte na własnym doświadczeniu klinicznym.

Słowa kluczowe: padaczka dziecięca, zespoły padaczkowe, rekomendacje.


ABSTRACT
In the presented paper are discussed the current treatment guidelines in epilepsy and epileptic syndromes in children given by prestigious groups of experts such as International Leage Against Epilepsy (ILAE), American Academy of Neurology (AAN) and British National Institute of Clinical Excellence (NICE). The authors explain the mechanisms of guidelines recognition. They stress that the high standards set by these institutions led to the situation that in many epilepsies and epileptic syndromes they were not able to recommend any medication. This lack of the recommendations in children is successfully covered by guidelines of European and American groups of practitioners-epileptologists (European and American expert opinion) given on the basis of their clinical experience.

Key words: childhood epilepsy, epileptic syndromes, recommendations.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Dunn D.W., Buelow J.M., Austin J.K. et al.: Development of syndrome severity scores for pediatric epilepsy. Epilepsia 2004; 45: 661-666.
[2] 
Kwan P., Brodie M.J.: Early identification of refractory epilepsy. N.Engl. J.Med., 2000; 342: 314-319.
[3] 
Guerreiro C.A.M.: Guidelines for drug treatment of epilepsy. Arq. Neuropsiquiatr., 2008; 66: 591-599.
[4] 
Shih J.J., Ochoa J.G.: A systematic review of antiepileptic drug initiation and withdrawal. Neurologist 2009; 15: 122-131.
[5] 
Aylward R.L.M.: Epilepsy: a review of reports, guidelines, recommendations and models for the provision of care for patients with epilepsy. Clin.Med. 2008; 8: 433-438.
[6] 
Azar N.J., Abou-Khalil B.W.: Considerations in the choice of an antiepileptic drug in the treatment of epilepsy. Semin Neurol., 2008; 28: 305-316.
[7] 
Glauser T., Ben-Menachem E., Bourgeois B. et al.: ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia, 2006; 47: 1094-1020.
[8] 
French J.A., Kanner A.M., Bautista J. et al.: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I. Treatment of new onset epilepsy. Neurology 2004; 62: 1252-1260.
[9] 
French J.A., Kanner A.M., Bautista J. et al.: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: Treatment of refractory epilepsy. Neurology 2004; 62: 1261-1273.
[10] 
Newer drugs for epilepsy in children. National Institute for Clinical Excellence, 2004; updated 30 March 2010. Address: http:// www.nice. org.uk/TA079guidance
[11] 
Wheless J.W., Clarke D.F., Carpenter D.: Treatment of pediatric epilepsy: expert opinion. J.Child Neurol., 2005; 20: S1-S56.
[12] 
Wheless J.W., Clarke D.F., Arzimanoglou A. et al.: Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion. Epileptic Disord., 2007; 9: 353-412.
[13] 
Guerreiro M.M., Vigonius U., Pohlmann H. et al.: A double blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy Res., 1997; 27: 205-213.
[14] 
Stein M.A., Kanner A.M.: Management of newly diagnosed epilepsy: a practical guide to monotherapy. Drugs 2009; 69: 199-222.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Jóźwiak S
Artykuły aut.:Kotulska K

PubMed
Artykuły aut.:Jóźwiak S
Artykuły aut.:Kotulska K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych