Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Speech disturbances in children with cerebral palsy
Klinika Neurologii Dziecięcej AMB

Neurol Dziec 2002; 11, 22: 49-58STRESZCZENIE
Wstęp: Jedną z najczęstszych konsekwencji mózgowego porażenia dziecięcego (mpdz), po dysfunkcjach ruchowych, są zaburzenia mowy. Biologiczne podstawy mowy: W pracy omówiono lokalizację i funkcjonowanie najważniejszych dla mowy struktur ośrodkowego układu nerwowego, które mogą ulec uszkodzeniu w mpdz. Zaburzenia podstawowych czynności mowy: Przedstawiono zaburzenia wykonawczych ruchowych funkcji mowy (oddychania, fonacji i artykulacji) jako najczęstszych objawów zaburzeń mowy w tym zespole. Opisano również główne czynniki decydujące o ich powstawaniu. Czynniki etiologiczne zaburzeń mowy w mpdz: Dysfunkcje mowy w mpdz mają najczęściej charakter zaburzeń realizacyjnych o typie dyzartrii. Podsumowanie: Są następstwem uszkodzeń odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego, związanych z oddychaniem, fonacją i artykulacją. Jakość i nasilenie objawów zaburzeń mowy zależą od lokalizacji i stopnia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W przypadkach uszkodzeń obejmujących struktury funkcjonalnie wyspecjalizowane dla mowy mogą wystąpić zaburzenia językowe o typie afazji.

Słowa kluczowe: dziecięce porażenie mózgowe, zaburzenia mowy.


ABSTRACT
Introduction: Language disturbances after physical disabilities are more common in cerebral palsy. Biological basis of language: In this paper authors discussed localization, physiology of important brain structures which can be damaged in cerebral palsy. Disturbauces of speech: There was presented oromotor disturbances of speech (breathing, phonological processing, articulation) as more often impairments of the language in this syndrome. Speech disturbances and main etiological factors was described. Conclusion: Motor production disturbances (dysarthia) is more common in children with cerebral palsy. It is due motor dysfunction of speech (breathing, phonological processing, articulation). Quality and severity of the speech impairments are related with the localization of particular brain structures. In cases of the brain structures damages responsible for control of speech can be develop language disturbances - aphasia.

Key words: cerebral palsy, language disturbances.


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Sobaniec W

PubMed
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Kułak W
Artykuły aut.:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych