Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 29/2020 Nr 59

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej
COVID-19 - the neurological picture in the pediatric population
Julianna Szwancyber, Natalia Symela, Anna Szwinge, Justyna Paprocka
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 11-26 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.465
Streszczenie  |  Cały tekstPDF COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej

PRACE POGLĄDOWE

Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego
Floppy Child from the point of view of a pediatrician and child neurologist
Paulina Komasińska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 27-35 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.466
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego

Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review
Kortyzol u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - przegląd piśmiennictwa
Zuzanna Lewandowska, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 36-44 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.467
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review

Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system diseases in children
Stężenie cytokin w płynie mózgowo -rdzeniowym w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci
Karol Lubarski, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 45-50 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.468
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system
diseases in children

Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Satellite cells in patients with cerebral palsy - a systematic literature review
Aleksandra Popłonyk, Zofia Sajecka, Daria Siejka, Dominika K. Szymańska, Edyta Tekień, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 51-56 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.469
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym -
systematyczny przegląd

Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination u niemowląt w celu przewidywania lub potwierdzenia wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Using the Hammersmith Infant Neurological Examination Scale in infants to predict or confirm cerebral palsy - a systematic literature review
Klaudia Maćkowska, Marta Raźniewska, Gabriela Siwiec, Justyna Skrzypczak, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 57-65 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.470
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination
u niemowląt w celu przewidywan

Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?
Is it worth assessing the quality of life in children with head aches?
Jędrzej Fliciński, Dorota Talarska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 66-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.471
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?

Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia
Jeavons syndrome - from pathophysiology to treatment
Zuzanna Niwińska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 75-80 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.472
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia

General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych wg Prechtla - teoretyczny opis metody diagnostycznej dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych
General Movement Assessment - a theoretical description of a diagnostic approach to an at-risk infant
Michał Sokołów, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 81-87 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.473
Streszczenie  |  Cały tekstPDF General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców
Ruchowych wg Prechtla - teoretyczn

PRACE KAZUISTYCZNE

Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS) - case report and literature review
Udar niedokrwienny mózgu w przebiegu dziecięcego pierwotnego zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego (cPACNS) - opis przypadku i przegląd literatury
Anuszkiewicz Karolina, Stogowski Piotr, Zawadzka Marta, Ziołkowska Kinga, Pasierbska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 88-91 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.474
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS

Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii z jednoczesnym leczeniem lekiem Nusinersen - opis przypadku
Assessment of motor functions in a patient with SMA IIIb undergoing physiotherapy with simultaneous treatment with Nusinersen - a case study
Maciej R. Raczak , Lech Furmaniuk
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 92-96 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.475
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii
z jednoczesnym leczeniem l

Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku
Demyelinating syndrome with the presence of anti-MOG antibodies . A case report
Agnieszka Wencel-Warot, Paweł Kemnitz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 97-102 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.476
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku

Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku
The Case of epilepsy in a patient withmultiple cavernous hemangiomas
Anna Szyszko-Szwed
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 103-105 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.477
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych