Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 29/2020 Issue 58

EDITORIAL

Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku dziecięcego
Gene and genetic therapies in neuromuscular diseases of childhood
Małgorzata Jączak-Goździak, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 11-18 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.453
Abstract  |  Full textPDF Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo- mięśniowych wieku
dziecięcego

ORIGINAL ARTICLES

Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - report on one-year postoperative results in the Polish population
Zastosowanie selektywnej rizotomii grzbietowej w leczeniu spastyczności związanej z mózgowym porażeniem dziecięcym - ocena wyników leczenia w populacji polskiej rok po operacji
Leszek Sagan, Jarosław Ogłodziński, Łukasz Madany, Monika Jarosz, Marek Lickendorf, Paweł Małasiak, Konrad Jarosz, Ernest Tyburski
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 19-26 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.454
Abstract  |  Full textPDF Effect of selective dorsal rhizotomy for treatment of spasticity related to cerebral palsy - rep

Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their combinations in the group of children with arterial ischemic stroke
Polimorficzne warianty genów MTHFR C667T oraz PAI-1 5G/4G oraz ich kombinacje w grupie dzieci z udarem niedokrwiennym mózgu
Nataliya Smulska, Zoia Rossokha, Liliya Fishchuk, Nataliya Gorovenko, Alla Nechai, Iryna Nicolaenko, Viktotiia Rysliaieva, Iryna Krasilenko
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 27-32 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.455
Abstract  |  Full textPDF Polymorphisms variants of the MTHFR C677T and PAI-1 5G/4G genes and their
combinations in the g

REVIEW PAPERS

Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce neurologicznej -przegląd kliniczno-radiologiczny wybranych jednostek neurologicznych związanych z asymetrią budowy mózgu
Hemispheric asymmetry as a radiological symptom helpful in further neurological diagnostics-clinico-radiological review of selected neurological units related to the asymmetry of the brain structure
Małgorzata Jączak-Goździak, Marek Stajgis, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 33-44 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.456
Abstract  |  Full textPDF Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce
neurologicznej -przegl

Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci
Vestibular Disorders in Children
Przemysław Śpiewak, Ewa Zamysłowska-Szmytke, Michalina Śpiewak
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 45-56 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.457
Abstract  |  Full textPDF Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci

Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania wygórowanego napięcia mięśniowego u pacjentów pediatrycznych
Hypertonia Assessment Tool – useful tool for assessing muscle tone in pediatric patien ts
Maria Ferenstein, Tomasz A. Piotrowski, Małgorzata J. Stańczyk, Edyta Tekień, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 57-63 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.458
Abstract  |  Full textPDF Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania
wygórowanego napięcia

Choroby imitujące obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego
Conditions that manifest a clinical syndrome consistent with ce rebral palsy
Barbara Słowińska-Jarząbek, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 64-70 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.459
Abstract  |  Full textPDF Choroby imitujące obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego

Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieży
Selected rare causes of stroke in children and adolescents
Ewa Pilarska, Ilona Kopyta
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 71-75 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.460
Abstract  |  Full textPDF Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieży

Nawracająca hipersomnia
Recurrent hipersomnia
Marcin Żarowski, Anna Szczerba, Bogna Malendowicz-Major, Anna Jankowska
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 76-78 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.461
Abstract  |  Full textPDF Nawracająca hipersomnia

Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką - przegląd piśmiennictwa
The influence of Mozart’s music on the condition of pediatric patients with epilepsy - a literature review
Klaudia Osowska, Marta Makowska, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 79-85 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.462
Abstract  |  Full textPDF Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką -
przegląd piśmiennictwa

CASE REPORTS

Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boy
Zespół Guillain-Barre jako zespół paranowotworowy u 17-letniego chłopca
Paweł Dryżałowski, Elżbieta Sołowiej, Damian Okruciński, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 86-88 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.463
Abstract  |  Full textPDF Guillain-Barre syndrome as a paraneoplastic syndrome in a 17-year- old boy

Why should a neuropaediatrician always measure head circumference - a case report of Glucose transporter 1 deficiency syndrome (Glut1-DS)
Dlaczego neurolog dziecięcy MUSI zawsze mierzyć obwód głowy - opis przypadku deficytu transportera glukozy typu 1 (Glut1-DS)
Barbara Oleksy, Hanna Mierzewska, Agata Lipiec, Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 89-91 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.464
Abstract  |  Full textPDF Why should a neuropaediatrician always measure head circumference
- a case report of Glucose tr

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych