Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 26/2017 Nr 53

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania współczesnej epileptologii
History of advances in the diagnosis and treatment of epilepsy and ne w challenges of modern epileptology
Monika Słowińska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 11-17 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.405
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania
współczesnej epile

PRACE ORYGINALNE

Lyme Neuroborreliosis (LNB) – Clinical and Diagnostic Difficulties
Lyme Neuroborrelioza (LNB) – trudności kliniczne i diagnostyczne
Dorota Dunin-Wąsowicz, Beata Kasztelewicz, Katarzyna Tomaszek, Alicja Pawińska, Janusz Książyk, Anna Wieteska-Klimczak, Elżbieta Jurkiewicz, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 19-24 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.406
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Lyme Neuroborreliosis (LNB) – Clinical and Diagnostic Difficulties

Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
Analysis of factors determining mental development of children and youth with meningomyelocele
Wojciech Kułak, Dorota Sienkiewicz, Bożena Okurowska-Zawada, Janusz Wojtkowski, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 25-29 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.407
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
z przepukliną o

Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children with autism. Results of the "Supporting the development of children with autism" project using the ATEC form
Wpływ multidyscyplinarnej terapii na funkcjonowanie dzieci z au tyzmem. Wyniki projektu "Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem" z wykor zystaniem formularza ATEC
Piotr Sobaniec, Barbara Szukiel, Ewelina Batruch, Urszula Kruk, Joanna Łotowska
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 31-37 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.408
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children
with autism. Results of the

PRACE POGLĄDOWE

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna u dzieci
Childhood chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Małgorzata Łukawska, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 39-46 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.409
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna u dzieci

Ogniskowa dysplazja korowa – aktualny stan wiedzy z uwzględnieniem populacji pediatrycznej
Focal cortical dysplasia – current knowledge including pediatric population
Agnieszka Cebula, Ilona Kopyta
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 47-53 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.410
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Ogniskowa dysplazja korowa – aktualny stan wiedzy z uwzględnieniem
populacji pediatrycznej

Rabdomioliza – przyczyny, obraz kliniczny i postępowanie
Rhabdomyolysis in clinical practice
Justyna Prygiel, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 55-61 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.411
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rabdomioliza – przyczyny, obraz kliniczny i postępowanie

PRACE KAZUISTYCZNE

Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature review
Niedowład czterokończynowy o nagłym początku u nastolatka: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Agata Lipiec, Sławomir Barszcz, Monika Bekiesińska-Figatowska, Alicja Goszczańska-Ciuchta, Elżbieta Szczepanik1
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 63-66 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.412
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Sudden quadriparesis in a teenager: a case study and literature review

An early infantile epileptic encephalopathy 19 with dyskinesias due to a new GABRA1 gene mutation – identification of the first case in the Polish population
Wczesnoniemowlęca encefalopatia padaczkowa 19 z dyskinezami uwarunkowana nową mutacją w genie GABRA1 – pierwszy przypadek w polskiej populacji
Agnieszka Oknińska, Hanna Mierzewska, Robert Śmigiel, Małgorzata Rydzanicz, Anna Walczak, Iwona Terczyńska, Jolanta Tryfon, Rafał Płoski, Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 67-70 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.413
Streszczenie  |  Cały tekstPDF An early infantile epileptic encephalopathy 19 with dyskinesias due
to a new GABRA1 gene mutati

Leczenie przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej u dzieci
Treatment of childhood chronic inflammator y demyelinating polyneuropathy
Małgorzata Łukawska, Anna Potulska-Chromik, Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 71-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.414
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Leczenie przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej u dzieci

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych