Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 26/2017 Nr 52

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania
Spinal muscular atrophy – novel therapies, new challenges
Maria Jędrzejowska, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 11-17 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.400
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania

PRACE ORYGINALNE

Congenital myasthenic syndrome due to mutation in CHRNE gene
Wrodzony zespół miasteniczny spowodowany mutacją w genie CHRNE
Aleksandra Jastrzębska, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 19-20 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.401
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Congenital myasthenic syndrome due to mutation in CHRNE gene

Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą MRI u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa
Compression changes of lumbar disc inter vertebral discs in MRI studies in children and adolescents with low back pain
Katarzyna Czartoryska, Piotr Kułak, Anna Kalinowska, Elżbieta Gościk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 21-25 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.402
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego
w badaniach metodą MRI u

Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką
Physical activity and physical therapy in children with epilepsy
Marcin Łukasz Kasperkowicz, Roksana Ewa Malak, Anna Winczewska-Wiktor
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 27-37 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.390
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką

Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children – clinical presentation, differential diagnosis and prognostic factors
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz guzy śródrdzeniowe u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa, czynniki prognostyczne
Ilona Kopyta, Marek Mandera, Beata Wesolek-Kaminska, Joanna Sordyl, Ryszard Sordyl, Beata Sarecka-Hujar, Michal Skrzypek
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 39-45 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.391
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children
– clinical presen

Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera wykonany metodą druku 3D
Design of a thumb prosthesis for a child with Nager syndrome ma de by 3D printing
Patrycja Justyna Dytrych, Piotr Borkowski, Grażyna Elżbieta Dytrych
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 47-54 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.392
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera
wykonany metodą druku 3D

PRACE POGLĄDOWE

Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwości
Biomarkers of epileptogenesis – hopes and possibilities
Milena Franckiewicz, Jolanta Strzelecka, Paweł Dryżałowski, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 55-62 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.393
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwości

System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym
Eating and drinking ability classification system in cerebral palsy
Agata Michalska, Jolanta Panasiuk, Justyna Pogorzelska, Katarzyna Połatyńska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 63-67 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.394
Streszczenie  |  Cały tekstPDF System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu
dziecięcym

Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych
Congenital muscular torticollis – an over view of treatment methods
Agata Michalska, Małgorzata Szmurło, Justyna Pogorzelska, Maciej Szczukocki, Zofia Szwilling
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 69-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.395
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych

Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka następnej generacji
Epileptic encephalopathies – next generation diagnostics
Dorota Hoffman-Zacharska
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 75-83 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.396
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka <i>następnej generacji</i>

Afazja rozwojowa
Developmental aphasia
Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 85-87 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.397
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Afazja rozwojowa

Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego?
Should a child neurologist participate in the assessment of the nutritional status of children with chronic diseases of the ner vous system?
Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 89-91 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.398
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia
dzieci z przewlekłym

PRACE KAZUISTYCZNE

Przypadek dziecka z zespołem Nagera – diagnostyka i rehabilitacja
Case of a child with Nager ’s syndrome – diagnosis and rehabilitation
Grażyna Elżbieta Dytrych, Marzenna Radecka, Patrycja Justyna Dytrych
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 93-97 , https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.399
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przypadek dziecka z zespołem Nagera – diagnostyka i rehabilitacja

KONFERENCJIE - SPOTKANIA - ZJAZDY
(str. 99-100)
Cały tekstPDF

CO NOWEGO W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
(str. 101-107)
Cały tekstPDF

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych