Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 26/2017〈=en Issue 52


EDITORIAL
Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania
Spinal muscular atrophy – novel therapies, new challenges
Maria Jędrzejowska, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 11-17 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.400
Abstract  |  Full textPDF Rdzeniowy zanik mięśni – nowe terapie, nowe wyzwania

ORIGINAL ARTICLES
Congenital myasthenic syndrome due to mutation in CHRNE gene
Wrodzony zespół miasteniczny spowodowany mutacją w genie CHRNE
Aleksandra Jastrzębska, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 19-20 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.401
Abstract  |  Full textPDF Congenital myasthenic syndrome due to mutation in CHRNE gene

Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą MRI u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa
Compression changes of lumbar disc inter vertebral discs in MRI studies in children and adolescents with low back pain
Katarzyna Czartoryska, Piotr Kułak, Anna Kalinowska, Elżbieta Gościk
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 21-25 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.402
Abstract  |  Full textPDF Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego
w badaniach metodą MRI u

Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką
Physical activity and physical therapy in children with epilepsy
Marcin Łukasz Kasperkowicz, Roksana Ewa Malak, Anna Winczewska-Wiktor
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 27-37 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.390
Abstract  |  Full textPDF Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką

Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children – clinical presentation, differential diagnosis and prognostic factors
Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz guzy śródrdzeniowe u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa, czynniki prognostyczne
Ilona Kopyta, Marek Mandera, Beata Wesolek-Kaminska, Joanna Sordyl, Ryszard Sordyl, Beata Sarecka-Hujar, Michal Skrzypek
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 39-45 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.391
Abstract  |  Full textPDF Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children
– clinical presen

Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera wykonany metodą druku 3D
Design of a thumb prosthesis for a child with Nager syndrome ma de by 3D printing
Patrycja Justyna Dytrych, Piotr Borkowski, Grażyna Elżbieta Dytrych
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 47-54 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.392
Abstract  |  Full textPDF Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera
wykonany metodą druku 3D

REVIEW PAPERS
Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwości
Biomarkers of epileptogenesis – hopes and possibilities
Milena Franckiewicz, Jolanta Strzelecka, Paweł Dryżałowski, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 55-62 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.393
Abstract  |  Full textPDF Biomarkery epileptogenezy – nadzieje i możliwości

System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym
Eating and drinking ability classification system in cerebral palsy
Agata Michalska, Jolanta Panasiuk, Justyna Pogorzelska, Katarzyna Połatyńska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 63-67 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.394
Abstract  |  Full textPDF System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu
dziecięcym

Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych
Congenital muscular torticollis – an over view of treatment methods
Agata Michalska, Małgorzata Szmurło, Justyna Pogorzelska, Maciej Szczukocki, Zofia Szwilling
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 69-74 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.395
Abstract  |  Full textPDF Wrodzony kręcz szyi – przegląd metod leczniczych

Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka następnej generacji
Epileptic encephalopathies – next generation diagnostics
Dorota Hoffman-Zacharska
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 75-83 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.396
Abstract  |  Full textPDF Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka <i>następnej generacji</i>

Afazja rozwojowa
Developmental aphasia
Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 85-87 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.397
Abstract  |  Full textPDF Afazja rozwojowa

Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego?
Should a child neurologist participate in the assessment of the nutritional status of children with chronic diseases of the ner vous system?
Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 89-91 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.398
Abstract  |  Full textPDF Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia
dzieci z przewlekłym

CASE REPORTS
Przypadek dziecka z zespołem Nagera – diagnostyka i rehabilitacja
Case of a child with Nager ’s syndrome – diagnosis and rehabilitation
Grażyna Elżbieta Dytrych, Marzenna Radecka, Patrycja Justyna Dytrych
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 93-97 , DOI: 10.20966/chn.2017.52.399
Abstract  |  Full textPDF Przypadek dziecka z zespołem Nagera – diagnostyka i rehabilitacja

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA (p. 99-100)
Full textPDF

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY (p. 101-107)
Full textPDF

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych