Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 24/2015〈=en Issue 49


EDITORIAL
Zespół Alicji w Krainie Czarów – czy tylko aura migrenowa u dzieci?
Alice in Wonderland Syndrome – or just migraneous aura in children?
Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 9-11 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.347
Abstract  |  Full textPDF Zespół Alicji w Krainie Czarów – czy tylko aura migrenowa u dzieci?

ORIGINAL ARTICLES
Zastosowanie wybranych testów korytarzowych w ocenie funkcji chodu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
The use of selected walk tests for gait assessment in children and adolescents with cerebral palsy
Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior, Marcin Bonikowski, Marek Dąbrowski
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 13-17 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.348
Abstract  |  Full textPDF Zastosowanie wybranych testów korytarzowych w ocenie funkcji chodu dzieci i młodzieży z mózg

Zaburzenia rytmu okołodobowego u młodzieży – przegląd literatury
Circadian Sleep Wake Cycle Disorders in adolescents – literature review
Magda Kaczor, Michał Skalski
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 19-24 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.349
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia rytmu okołodobowego u młodzieży – przegląd literatury

REVIEW PAPERS
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – charakterystyka czynników ryzyka, przebiegu klinicznego i leczenia
Cerebral sinovenous thrombosis in children- risk factors, clinical manifestation and treatment
Ewelina Głodek-Brzozowska, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 25-29 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.350
Abstract  |  Full textPDF Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – charakterystyka czynników ryzyka, przebieg

Bóle głowy u dzieci – co nowego 2015?
Headaches in Children: An Update 2015
Leszek Boćkowski
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 31-37 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.351
Abstract  |  Full textPDF Bóle głowy u dzieci – co nowego 2015?

Przyszłość terapii stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży
Future of multiple sclerosis therapy in children and adolescents
Mariusz Stasiołek, Katarzyna Połatyńska
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 39-46 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.352
Abstract  |  Full textPDF Przyszłość terapii stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży

Neurological manifestations of Proteus syndrome – review of the literature.
Objawy neurologiczne w zespole Proteusza – przegląd literatury
Magdalena Ogrodnik, Krzysztof Sadowski, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 47-53 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.353
Abstract  |  Full textPDF Neurological manifestations of Proteus syndrome – review of the literature.

CASE REPORTS
Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – analiza przypadków klinicznych 5 dzieci hospitalizowanych w Klinice Neurologii Dziecięcej w Rzeszowie
Cerebral sinovenous thrombosis in children – analysis of 5 CSVT cases from Child Neurology Clinic in Rzeszow
Ewelina Głodek-Brzozowska, Joanna Pelc, Elżbieta Czyżyk, Anna Orłowska
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 55-63 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.358
Abstract  |  Full textPDF Zakrzepica zatok żylnych mózgowia u dzieci – analiza przypadków klinicznych 5 dzieci ho

Zespół Bartha – opis przypadku
Barth syndrome (BTHS) – report case
Joanna Pelc, Elżbieta Czyżyk, Szymon Figurski
Neurol Dziec 2015; 24, 49: 65-68 , DOI: 10.20966/chn.2015.49.354
Abstract  |  Full textPDF Zespół Bartha – opis przypadku

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 69-72)
Full textPDF

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA (p. 73-74)
Full textPDF

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY (p. 75-78)
Full textPDF

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych