Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 24/2015〈=en Issue 48


EDITORIAL
Dysregulacja szlaku mTOR i rola rapamycyny i jej analogów w leczeniu chorób neurologicznych
mTOR pathway dysregulation and the role of rapamycin and its derivatives in management of neurological disorders
Agnieszka Elwira Dębkowska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 9-13 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.337
Abstract  |  Full textPDF Dysregulacja szlaku mTOR i rola rapamycyny i jej analogów w leczeniu chorób neurologicznych

ORIGINAL ARTICLES
Cognitive functions in children and adolescents with Multiple Sclerosis – preliminary studies
Funkcje poznawcze u dzieci i młodzieży ze stwardnieniem rozsianym – badania wstępne
Izabela Kaczmarek, Agnieszka Wencel-Warot, Karolina Kupczyk, Marcin Żarowski, Wojciech Gorczyński, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 15-22 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.338
Abstract  |  Full textPDF Cognitive functions in children and adolescents with Multiple Sclerosis – preliminary stud

Badania neurofizjologiczne w dysleksji rozwojowej
Neurophysiological studies in developmental dyslexia
Izabela Hładuńska, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 23-28 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.339
Abstract  |  Full textPDF Badania neurofizjologiczne w dysleksji rozwojowej

Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem Downa
Effectiveness of Vojta stimulation in psychomotor development of children with Down syndrome
Grażyna Elżbieta Dytrych
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 29-35 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.340
Abstract  |  Full textPDF Wpływ stymulacji metodą Vojty na rozwój psychoruchowy dzieci z zespołem Downa

REVIEW PAPERS
Bóle głowy w wybranych chorobach ogólnoustrojowych u dzieci
Headaches in selected systemic diseases in children
Patrycja Harat-Smętek, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 37-42 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.341
Abstract  |  Full textPDF Bóle głowy w wybranych chorobach ogólnoustrojowych u dzieci

CASE REPORTS
An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesion
Krwawienie do torbieli pajęczynówki. Rzadkie powikłania częstej zmiany OUN
Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek, Olga Milczarek
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 43-48 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.342
Abstract  |  Full textPDF An arachnoid cyst with intracystic hemorrhage. Rare complications of a common CNS lesion

Neurologiczne manifestacje niektórych wrodzonych zaburzeń metabolicznych – typowe sytuacje kliniczne
Neurological manifestations of certain inborn errors of metabol ism – typical case reports
Łukasz Kałużny, Paweł Kemnitz, Zofia Siwińska-Mrozek, Anna Mania, Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Małgorzata Pastusiak, Mariusz Szczepanik, Wojciech Służewski, Wojciech Cichy, Jarosław Walkowiak
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 49-53 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.343
Abstract  |  Full textPDF Neurologiczne manifestacje niektórych wrodzonych zaburzeń
metabolicznych – typowe sytuac

RECOMMENDATIONS
Zalecenia dotyczące pozarejestracyjnego stosowania rapamycyny (Rapamune) w stwardnieniu guzowatym
Recommendations for extralicence application of rapamycin in tu berous sclerosis
Sergiusz Józwiak, Marek Mandera, Wojciech Młynarski
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 55-58 , DOI: 10.20966/chn.2015.48.344
Abstract  |  Full textPDF Zalecenia dotyczące pozarejestracyjnego stosowania rapamycyny
(Rapamune) w stwardnieniu guzowat

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA (p. 59-60)
Full textPDF KONFERENCJE - SPOTKANIA - ZJAZDY

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY (p. 61-67)
Full textPDF CO NOWEGO W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych