Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 23/2014〈=en Issue 46


EDITORIAL
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
New antiepileptic drugs in pediatric epilepsy – did they fulfill the expectation?
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Abstract  |  Full textPDF Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich

ORIGINAL ARTICLES
Surgical treatment of pediatric moyamoya disease: own experience and review of the literature
Leczenie operacyjne choroby moyamoya u dzieci. Doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
Paweł Daszkiewicz, Marcin Roszkowski, Elżbieta Jurkiewicz
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 21-26
Abstract  |  Full textPDF Surgical treatment of pediatric moyamoya disease: own experience and
review of the literature

Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys of school age
Wady postawy ciała a średnie odchylenie X i średnie odchylenie Y u dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym
Jacek Wilczyński
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 27-33
Abstract  |  Full textPDF Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys
of school age

REVIEW PAPERS
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Functional classification systems in cerebral palsy – Communication Function Classification System
Agata Michalska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Abstract  |  Full textPDF Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym
– Communication Fu

Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2
The new classification of International Headache Society. The differences and similarities between the ICHD-3 beta and the ICHD-2
Jędrzej Fliciński, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 39-44
Abstract  |  Full textPDF Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice
i podobieństwa międ

CASE REPORTS
Udar móżdżku w populacji dziecięcej – opisy przypadków
Cerebellar stroke in children – cases reports
Ilona Kopyta, Sylwia Sałaj, Anna Januszewska, Anna Balcerzyk, Iwona Żak
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 45-49
Abstract  |  Full textPDF Udar móżdżku w populacji dziecięcej – opisy przypadków

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych