Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 22/2013 Issue 44

ORIGINAL ARTICLES

Ocena histologiczna kory hipokampa szczura po długotrwałej ekspozycji na walproinian
Histological study of hippocampal cortex after long-term valproate admininistration to rats
Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 11-16
Abstract  |  Full textPDF Ocena histologiczna kory hipokampa szczura po długotrwałej ekspozycji
na walproinian

Effects of classical and heavy metal music on the cardiovascula r system and brain activity in healthy students. Preliminary report
Wpływ muzyki klasycznej i heavy metal na czynność układu krążen ia i mózgu u zdrowych studentów. Doniesienie wstępne
Anna Kalinowska, Alina Kułakowska, Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 17-22
Abstract  |  Full textPDF Effects of classical and heavy metal music on the cardiovascula r system
and brain activity in

Spinal cord tethering in children with myelomeningocele
Zakotwiczenie rdzenia u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
Bożena Okurowska-Zawada, Elżbieta Gościk, Wojciech Kułak, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 23-27
Abstract  |  Full textPDF Spinal cord tethering in children with myelomeningocele

Immunomodulatory therapy of multiple sclerosis in adolescents: single-center experience
Terapia immunomodulująca u młodzieży z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym: doświadczenia własne
Karolina Kupczyk, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 29-33
Abstract  |  Full textPDF Immunomodulatory therapy of multiple sclerosis in adolescents:
single-center experience

REVIEW PAPERS

Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwa
Magnesium preparations in the treatment of migraine – review of selected literature
Marta Zawadzka, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 35-39
Abstract  |  Full textPDF Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwa

CASE REPORTS

Kiedy znika pół twarzy… – zespół Parry’ego-Romberga, opis przypadku
When half of the face is gone... – Parry-Romberg Syndrome, a case report
Ilona Kopyta, Beata Wesołek-Kamińska, Olga Wołek, Olga Kula
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 41-46
Abstract  |  Full textPDF Kiedy znika pół twarzy… – zespół Parry’ego-Romberga, opis przypadku

Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X. Objawy, diagnostyka i leczenie oraz opis przypadku
X linked adrenoleukodystrophy. Clinical presentation, diagnosis , therapy and case report
Jacek Morski
Neurol Dziec 2013; 22, 44: 47-54
Abstract  |  Full textPDF Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X. Objawy, diagnostyka
i leczenie oraz opis przyp

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 55-56)
Full textPDF

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 57-59)
Full textPDF

(p. 61-86)
Full textPDF STRESZCZENIA Z VIII OGÓLNOPOLSKICH DNI NEUROLOGII DZIECIĘCEJ.
POLAŃCZYK, 5-7 WRZEŚNIA 2013

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych