Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 21/2012〈=en Issue 43


EDITORIAL
Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej noworodków
Therapeutic hypothermia in hypoxic-ischemic encepalopathy of neonates
Monika Nowacka-Gotowiec, Dorota Dunin-Wąsowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 11-17
Abstract  |  Full textPDF Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej
noworodków

ORIGINAL ARTICLES
Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome
Cytokiny prozapalne w surowicy pacjentów z zespołem Downa
Joanna Śmigielska-Kuzia, Krzysztof Sendrowski, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Beata Olchowik, Magdalena Cholewa, Wojciech Sobaniec, Beata Żelazowska-Rutkowska, Anna Stasiak-Barmuta, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 19-25
Abstract  |  Full textPDF Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome

Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA
Cerebral developmental venous anomalies – DVA
Agata Banach, Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 27-32
Abstract  |  Full textPDF Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA

Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw leczonego w dzieciństwie zespołu Guillain-Barre
Neurophysiological studies of the median nerve in the assessment of the consequences of being treated in childhood Guillain-Barre syndrome
Sławomir Kroczka, Małgorzata Steczkowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 33-38
Abstract  |  Full textPDF Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw
leczonego w dzieciństwie ze

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Selected clinical conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 39-48
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Socio-demographic family conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 49-58
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

REVIEW PAPERS
Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową
Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele
Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna Oksiuta, Ewa Dzienis-Koronkiewicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 59-63
Abstract  |  Full textPDF Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną
oponowo-rdzeniową

Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa
Neurophysiological basis of muscle hypotonia in Down syndrome
Beata Olchowik, Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 65-69
Abstract  |  Full textPDF Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa

Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice
Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej przebiegające z utratą przytomności
Magdalena Cholewa, Stefan Sobaniec, Piotr Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 71-78
Abstract  |  Full textPDF Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice

Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
Strabismus in children with cerebral palsy
Małgorzata Mrugacz, Krzysztof Bandzul
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 79-83
Abstract  |  Full textPDF Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

CASE REPORTS
Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku
Movement disorders during sleep in children – a case report
Monika Cieślik, Małgorzata Drzewiecka, Agnieszka Piasna, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 85-89
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA (p. 91-92)
Full textPDF

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 93-95)
Full textPDF

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych