Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 21/2012 Nr 42

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii zaburzeń układu nerwowego u dzieci
The role of homocysteine in the physiological development and pathophysiology of disorders of the nervous system in children
Anna Winczewska-Wiktor, Bogna Malendowicz-Major, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 11-21
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii
zaburzeń układu nerwowego u dziec

PRACE ORYGINALNE

Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego
Awareness of the presence of health and learning problems of students with epilepsy among teachers in the area of the Swietokrzyskie Voivodeship
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Alicja Stradomska, Jolanta Sabat, Marzena Biskupska-Kostecka, Ewa Boksa
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 23-34
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów
z padaczką wśród nau

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne
Quality of life of children and adolescents with cerebral palsy and intellectual disability. Selected social and demographic conditionings
Agata Michalska, Ewa Boksa, Janusz Wendorff, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 35-44
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży
Fluency task utility in differential diagnosis of neurological disorders in children and adolescence
Daria Biechowska, Izabela Kaczmarek, Marta Witkowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 45-51
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń
neurologicznych u dzie

PRACE POGLĄDOWE

Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka
Vertigo in children - classification, causes, symptoms and diagnostics
Ewa Pilarska, Seweryna Konieczna, Małgorzata Lemka
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 53-58
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka

Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci
Therapeutic robots in neurorehabilitation of children
Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 59-64
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci

Briveracetam and Seletracetam – two new third-generation antiepileptic drugs
Briweracetam i Seletracetam – dwa nowe leki przeciwpadaczkowe trzeciej generacji
Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Mirosław Jasiński
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 65-68
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Briveracetam and Seletracetam – two new third-generation antiepileptic drugs

PRACE KAZUISTYCZNE

Opis przypadku 15-letniej dziewczynki z zespołem Aperta
Apert syndrome – a case of the 15-year old girl
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 69-72
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Opis przypadku 15-letniej dziewczynki z zespołem Aperta

Padaczka w zespole Aperta – opis przypadku
Epilepsy in Apert syndrome – case report
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 73-77
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Padaczka w zespole Aperta – opis przypadku

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – opis przypadku
Monika Służewska-Niedźwiedź, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Paweł Urbanowski, Bogusław Paradowski, Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Hanna Maksymowicz, Lech Kipiński
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 79-84
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Anti-NMDA receptor encephalitis – case report

CO NOWEGO W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
(str. 85-89)
Cały tekstPDF

KONFERENCJIE - SPOTKANIA - ZJAZDY
(str. 91-93)
Cały tekstPDF

DONIESIENIA I INFORMACJE
(str. 95-98)
Cały tekstPDF Ewa Emich-Widera, Streszczenie pracy habilitacyjnej

LISTY DO REDAKCJI
(str. 99-101)
Cały tekstPDF

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych