Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 20/2011 Issue 41

40-lecie pracy zawodowej i naukowej Profesora Wojciecha Sobańca
(p. I-XXIII)
Full textPDF

ORIGINAL ARTICLES

Survival of cultured hippocampal neurons upon hypoxia: neuroprotective effect of gabapentin
Przeżycie hodowli komórek nerwowych hipokampa w warunkach niedotlenienia: neuroprotekcyjny efekt gabapentyny
Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Piotr Sobaniec, Elżbieta Iłendo, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 25-28
Abstract  |  Full textPDF Survival of cultured hippocampal neurons upon hypoxia: neuroprotective effect of gabapentin

Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral palsy
Czynniki prognostyczne samodzielnego chodzenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Wojciech Kułak, Krzysztof Sendrowski, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 29-34
Abstract  |  Full textPDF Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral
palsy

Analysis of epidemiology of epilepsy in Podlaskie Province of Poland in the years 2002–2004
Analiza epidemiologii padaczki w województwie podlaskim w latac h 2002–2004
Barbara Artemowicz, Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Małgorzata Iwaniuk, Stefan Kuroczycki-Saniutycz
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 35-42
Abstract  |  Full textPDF Analysis of epidemiology of epilepsy in Podlaskie Province of Poland
in the years 2002–20

Evaluation of antioxidant activity in the erythrocytes in patients with Down syndrome
Ocena aktywności antyoksydacyjnej w erytocytach u pacjentów z zespołem Downa
Magdalena Cholewa, Joanna Śmigielska-Kuzia, Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Marta Nędzi
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 43-47
Abstract  |  Full textPDF Evaluation of antioxidant activity in the erythrocytes in patients
with Down syndrome

Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej
Assessment of cellular immunity in children with Down syndrome by determining the ratio of subpopulations of T lymphocytes CD3+, CD4+ and CD8+ in peripheral lood using flow cytometric method
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Joanna Śmigielska–Kuzia, Jolanta Wysocka, Janusz Żak, Magdalena Cholewa, Beata Olchowik, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 49-53
Abstract  |  Full textPDF Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez
określenie odsetka subp

Neuroborelioza jako częsta przyczyna porażenia nerwu twarzowego u dzieci. Analiza retrospektywna z lat 2004-2010
Neuroborreliosis as a frequent cause of peripheral facial nerve palsy in children. Retrospective analysis of the years 2004-2010
Joanna Dąbrowska, Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik, Joanna Śmigielska-Kuzia, Leszek Boćkowski, Barbara Artemowicz, Barbara Kiryluk
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 55-63
Abstract  |  Full textPDF Neuroborelioza jako częsta przyczyna porażenia nerwu twarzowego
u dzieci. Analiza retrospekty

Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego
Speech Development among Children with Cerebral P alsy and the Occurrence of Mental Retardation
Dorota Otapowicz, Krzysztof Sendrowski, Aleksander Waś, Magdalena Cholewa
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 65-71
Abstract  |  Full textPDF Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłoweg

Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową
Stages of the cooperation between rehabilitation physician and neuropediatrist in the treatment of patients with myelomeningocele
Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 73-79
Abstract  |  Full textPDF Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepuk

REVIEW PAPERS

Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieży
Acute treatment of migraine attacks and status migrainosus in children and adolescents
Leszek Boćkowski, Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 81-87
Abstract  |  Full textPDF Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieży

Badanie EEG w neuropediatrii
EEG investigation in neuropediatrics
Barbara Artemowicz, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 89-95
Abstract  |  Full textPDF Badanie EEG w neuropediatrii

Neurophysiologic, neuroimaging and biochemical studies in children and adolescents with Down syndrome
Neurofizjologiczne, neuroradiologiczne i biochemiczne badania u dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Joanna Śmigielska-Kuzia, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 97-103
Abstract  |  Full textPDF Neurophysiologic, neuroimaging and biochemical studies in children and adolescents with Down syn

Czy to autyzm? Trudności w diagnozie
Is it autism? Complexity of diagnosis
Aleksander Waś, Piotr Sobaniec, Barbara Kiryluk, Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 105-110
Abstract  |  Full textPDF Czy to autyzm? Trudności w diagnozie

Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHD
Can we help a child with hyperactivity? Ways to treat ADHD
Barbara Kiryluk, Aleksander Waś, Dorota Otapowicz, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 111-114
Abstract  |  Full textPDF Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHD

Napięciowe bóle głowy – aspekty psychologiczne
Tension-Type Headache – psychological aspects
Aleksander Waś, Stanisława Tucholska
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 115-119
Abstract  |  Full textPDF Napięciowe bóle głowy – aspekty psychologiczne

Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny
Factors affecting the process of balance development of child a nd the possibility of objective evaluation
Grażyna Paszko-Patej, Robert Terlikowski, Wojciech Kułak, Dorota Sienkiewicz, Bożena Okurowska-Zawada
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 121-127
Abstract  |  Full textPDF Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka
oraz możliwości jej obiekty

Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny
Low back pain in children – another challenge of modern medicine
Dorota Sienkiewicz, Wojciech Kułak, Elżbieta Gościk, Bożena Okurowska-Zawada, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 129-133
Abstract  |  Full textPDF Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie
dla współczesnej medycyny

Łagodny zespół hipermobilności stawów (BHJS)
Benign hypermobility joint syndrome (BHJS)
Anna Mirska, Anna Karolina Kalinowska, Elżbieta Topór, Kamila Okulczyk, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 135-140
Abstract  |  Full textPDF Łagodny zespół hipermobilności stawów (BHJS)

CASE REPORTS

Zespół Kożewnikowa u 12-letniego chłopca. Ewolucja obrazu i przebiegu klinicznego
Kozhevnikov syndrome. Presentation of 12 year -old boy. Evolution of image and clinical course
Joanna Dąbrowska, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz, Joanna Śmigielska-Kuzia, Leszek Boćkowski, Beata Olchowik, Barbara Kiryluk
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 141-147
Abstract  |  Full textPDF Zespół Kożewnikowa u 12-letniego chłopca. Ewolucja obrazu i przebiegu klinicznego


Agatha Christie i... tajemnicze zniknięcie
Agatha Christie and... her mysterious disappearance
Aleksandra Kulikowska, Magdalena Cholewa, Piotr Sobaniec, Beata Pawelska
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 149-151
Abstract  |  Full textPDF Agatha Christie i... tajemnicze zniknięcie

Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznych
Hospital common room as a place of therapeutic activities
Dorota Otapowicz, Magdalena Cholewa, Aleksandra Marchlewska, Joanna Chętnik, Agnieszka Ponurkiewicz, Beata Karwowska, Barbara Ramotowska, Piotr Sobaniec, Jolanta Dzienis, Agata Nędzi
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 153-157
Abstract  |  Full textPDF Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznych

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej – przykład współpracy interdyscyplinarnej
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation – an example of interdisciplinary cooperation
Beata Olchowik, Dorota Otapowicz, Aleksander Waś, Zofia Niewińska, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Jolanta Dzienis, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2011; 20, 41: 159-162
Abstract  |  Full textPDF Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej – przykład współpracy
interdyscyplinarn

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 163-166)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych