Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 20/2011 Issue 39

EDITORIAL

Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci a padaczka
Traumatic brain injury in children and epilepsy
Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 11-21
Abstract  |  Full textPDF Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci a padaczka

ORIGINAL ARTICLES

The effect of antiepileptic drugs in monotherapy on bone mineral density in children
Wpływ leków przeciwpadaczkowych stosowanych w monoterapii na mineralizację tkanki kostnej u dzieci
Anna Masztalerz, Grażyna Sergot-Martynowska, Beata Stępień-Jaszowska
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 23-27
Abstract  |  Full textPDF The effect of antiepileptic drugs in monotherapy on bone mineral density in children

Częstość występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia
Prevalence of sudden infant death syndrome (SIDS) risk factors
Stanisław Perz, Barbara Steinborn, Magdalena Staręga, Hanna Kara-Perz
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 29-38
Abstract  |  Full textPDF Częstość występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia

Występowanie i przebieg padaczki pourazowej u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w latach 2003–2010
Occurrence and course of post-traumatic epilepsy in children hospitalized in the P P rovincial Specialist Children’s Hospital in Olsztyn in the years 2003 to 2010
Elżbieta Łobodzińska-Młynarczyk, Edmund Brzozowski, Aleksandra Melnyk, Jacek Morski, Ewa Jankowska
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 39-44
Abstract  |  Full textPDF Występowanie i przebieg padaczki pourazowej u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalis

Nieprzypadkowe urazy głowy u dzieci
Non-accidental head trauma in children
Justyna Paprocka, Andrzej Klimczak, Ewa Jamroz, Marek Mandera
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 45-53
Abstract  |  Full textPDF Nieprzypadkowe urazy głowy u dzieci

Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Birth injuries of central nervous system treated in Pediatric Surgery Department of Medical University in Białystok
Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Marzanna Oksiuta, Ewa Dzienis-Koronkiewicz, Bożena Michalska, Leszek Drapało, Mieczysław Kaczmarek
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 55-59
Abstract  |  Full textPDF Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Un

REVIEW PAPERS

Patogeneza dysleksji rozwojowej i postępy w jej terapii
Pathogenesis of developmental dyslexia and advances in treatment
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 61-70
Abstract  |  Full textPDF Patogeneza dysleksji rozwojowej i postępy w jej terapii

Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych
Child neurologist in diagnostics of traumatic brain injury
Barbara Szwed-Białożyt
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 71-76
Abstract  |  Full textPDF Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych

CASE REPORTS

Przodomózgowie jednokomorowe – opis przypadku
Holoprosencephaly – case report
Grażyna Hnatyszyn, Magdalena Miedzińska, Małgorzata Hernicka-Stawiarska, Krzysztof Hnatyszyn, Stanisław Zajączek, Adam Koryzma
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 77-81
Abstract  |  Full textPDF Przodomózgowie jednokomorowe – opis przypadku

Urazy głowy niemowląt – opis dwóch przypadków.
Infants head trauma – case report
Bartosz Kotkowicz, Anna Kujawska, Michał Puliński, Wojciech Choiński
Neurol Dziec 2011; 20, 39: 83-85
Abstract  |  Full textPDF Urazy głowy niemowląt – opis dwóch przypadków.

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 87-95)
Full textPDF

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 97-101)
Full textPDF

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 103-107)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych