Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 19/2010 Nr 38

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży
Current recommendations in the treatment of epilepsy and epileptic syndromes in children and adolescents
Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 11-18
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży

PRACE ORYGINALNE

Subacute sclerosing panencephalitis with atypical early features
Podostre stwardniające zapalenie mózgu z atypowymi wczesnymi objawami (SSPE)
Nebojsa J. Jovic
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 19-26
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Subacute sclerosing panencephalitis with atypical early features

Gastrointestinal disturbances in patients with autistic spectrum disorders
Problemy gastroenterologiczne pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Beata Kazek, Ewa Jamroz, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Maciej Kajor, Monika Ciupińska-Kajor, Halina Woś
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 27-31
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Gastrointestinal disturbances in patients with autistic spectrum disorders

Long term results of neurosurgical treatment of subdural fluid collections in infants after purulent meningitis
Odległe wyniki leczenia neurochirurgicznego wylewów podtwardówkowych u niemowląt po przebytym ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
Augustyn Folwaczny, Andrzej Życiński, Jan Baron, Piotr Bażowski, Józef Dzielicki, Tomasz Legaszewski, Wojciech Pieniążek, Anna Kuroś-Wikło, Stanisław Furgał, Edyta Machura, Franciszek Halkiewicz, Bogusław Mazurek
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 33-39
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Long term results of neurosurgical treatment of subdural fluid collections in infants after puru

Sytuacja socjalna rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym
Social situation of families raising a child suffering from cerebral palsy
Ewa Wiśniewska, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 41-49
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Sytuacja socjalna rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym

PRACE POGLĄDOWE

Przeponowa postać rdzeniowego zaniku mięśni (SMARD1)
Spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1)
Maria Jędrzejowska
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 51-54
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przeponowa postać rdzeniowego zaniku mięśni (SMARD1)

Zespół Retta – postępy badań nad patogenezą
Rett Syndrome – progress of research on pathogenesis
Alina T. Midro
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 55-63
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół Retta – postępy badań nad patogenezą

Zespół nagłej śmierci niemowlęcia
Sudden Infant Death Syndrome
Stanisław Perz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 65-73
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół nagłej śmierci niemowlęcia

Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Autism – Contemporary View
Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Mirosław Jasiński
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie

Kliniczne aspekty stosowania fizykoterapii u dzieci
Clinical aspects of application of physical therapy modalities in children
Beata Olchowik, Wojciech Sobaniec, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 79-88
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Kliniczne aspekty stosowania fizykoterapii u dzieci

PRACE KAZUISTYCZNE

Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Listeria monocytogenes
Acute Hydrocephalus in Listeria Monocytogenes Meningitis
Ewa Jamroz, Ewa Głuszkiewicz, Jerzy Luszawski, Anna Skoczyńska, Marek Mandera
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 89-94
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii <i>Listeria monocy

Pourazowa zakrzepica zatok żylnych mózgowia jako powikłanie złamania piramidy kości skroniowej
Posttraumatic Cerebral Sinovenous Thrombosis as a Complication of Petrous Temporal Bone Fracture
Małgorzata Sadowska, Jerzy Pietruszewski, Halina Jabłecka-Deja
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 95-98
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Pourazowa zakrzepica zatok żylnych mózgowia jako powikłanie złamania piramidy kości skronio

CO NOWEGO W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
(str. 99-106)
Cały tekstPDF Co nowego w neurologii dziecięcej

KONFERENCJIE - SPOTKANIA - ZJAZDY
(str. 107-109)
Cały tekstPDF Konferencje - Spotkania - Zjazdy

DONIESIENIA I INFORMACJE
(str. 111-114)
Cały tekstPDF Doniesienia i informacje

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych