Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 19/2010 Issue 37

EDITORIAL

Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents
Wybrane aspekty patofizjologii migreny u dzieci i młodzieży
Leszek Boćkowski
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 21-25
Abstract  |  Full textPDF Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents

ORIGINAL ARTICLES

A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor performance in children with meningomyelocele
Ocena przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych w korelacji z deformacjami kończyn dolnych i lokomocją u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
Krzysztof Sendrowski, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Bożena Okurowska-Zawada, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 27-32
Abstract  |  Full textPDF A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor perfo

Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indications?
Wykorzystanie przezczaszkowych badań naczyn mózgowych metodą Dopplera u pacjentów pediatrycznych: jak zweryfikować wskazania?
Ilona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Maciej Świat, Anna Gołba
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 33-37
Abstract  |  Full textPDF Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indicati

Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescents
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a
Justyna Młodzikowska-Albrecht, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 39-42
Abstract  |  Full textPDF Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescents

Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieci
Epilepsies with interictal occipital epileptiform discharges in children
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Marta Szmuda, Agnieszka Matheisel
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 43-46
Abstract  |  Full textPDF Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieci

Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine
Ocena nieprawidłowości EEG u dzieci z migreną
Leszek Boćkowski, Joanna Śmigielska Kuzia, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 47-53
Abstract  |  Full textPDF Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine

REVIEW PAPERS

Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne
Pediatric multiple sclerosis – the review of literature and own clinical observations
Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Marta Dubik-Jezierzańska, Barbara Ujma-Czapska, Olimpia Chrzan, Hanna Kuc, Joanna Radziejewska, Anna Stoińska, Karolina Zaleśna
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 55-60
Abstract  |  Full textPDF Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa
i ob

Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Quality of life of children with cerebral palsy
Elżbieta Topór, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 61-66
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Social functioning of family with disabled child
Ewa Sendecka, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 67-73
Abstract  |  Full textPDF Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie
Multiple sclerosis in in children: clinical symptoms diagnosis, differential diagnostics and treatment
Adrianna Wilczek
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 75-82
Abstract  |  Full textPDF Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie

Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów
ADHD as a predictor of cigarette smoking
Agnieszka Nowogrodzka, Bartosz Piasecki, Ewa Mojs, Martyna Gębska
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 83-86
Abstract  |  Full textPDF Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów

CASE REPORTS

Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Sandifera
Diagnostic problems in infant epilepsies with particular attention to Sandifer syndrome
Anna Masztalerz, Lucyna Müller, Marzenna Wesołowska, Grażyna Sergot-Martynowska
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 87-91
Abstract  |  Full textPDF Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespo

Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystrofią metachromatyczną
The role of multifactorial rehabilitation of a child with progressive metachromatic leukodystrophy
Małgorzata Fuchs, Karina Słonka, Kamila Małys, Lidia Hyla-Klekot
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 93-96
Abstract  |  Full textPDF Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystr

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 97-102)

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 103-106)

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 107)

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych