Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 19/2010〈=en Issue 37


EDITORIAL
Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents
Wybrane aspekty patofizjologii migreny u dzieci i młodzieży
Leszek Boćkowski
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 21-25
Abstract  |  Full textPDF Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents

ORIGINAL ARTICLES
A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor performance in children with meningomyelocele
Ocena przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych w korelacji z deformacjami kończyn dolnych i lokomocją u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
Krzysztof Sendrowski, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Bożena Okurowska-Zawada, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 27-32
Abstract  |  Full textPDF A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor perfo

Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indications?
Wykorzystanie przezczaszkowych badań naczyn mózgowych metodą Dopplera u pacjentów pediatrycznych: jak zweryfikować wskazania?
Ilona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Maciej Świat, Anna Gołba
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 33-37
Abstract  |  Full textPDF Application of transcranial Doppler ultrasound in pediatric patients: how to verify the indicati

Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescents
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a
Justyna Młodzikowska-Albrecht, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 39-42
Abstract  |  Full textPDF Sleep disorders in Tourette syndrome in children and adolescents

Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieci
Epilepsies with interictal occipital epileptiform discharges in children
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Marta Szmuda, Agnieszka Matheisel
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 43-46
Abstract  |  Full textPDF Padaczki z międzynapadowymi wyładowaniami w okolicach potylicznych u dzieci

Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine
Ocena nieprawidłowości EEG u dzieci z migreną
Leszek Boćkowski, Joanna Śmigielska Kuzia, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 47-53
Abstract  |  Full textPDF Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine

REVIEW PAPERS
Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne
Pediatric multiple sclerosis – the review of literature and own clinical observations
Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Małgorzata Bilińska, Marta Dubik-Jezierzańska, Barbara Ujma-Czapska, Olimpia Chrzan, Hanna Kuc, Joanna Radziejewska, Anna Stoińska, Karolina Zaleśna
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 55-60
Abstract  |  Full textPDF Dziecięca i młodzieńcza postać stwardnienia rozsianego – przegląd piśmiennictwa
i ob

Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Quality of life of children with cerebral palsy
Elżbieta Topór, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 61-66
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Social functioning of family with disabled child
Ewa Sendecka, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 67-73
Abstract  |  Full textPDF Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie
Multiple sclerosis in in children: clinical symptoms diagnosis, differential diagnostics and treatment
Adrianna Wilczek
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 75-82
Abstract  |  Full textPDF Stwardnienie rozsiane u dzieci: objawy kliniczne, diagnostyka, różnicowanie i leczenie

Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów
ADHD as a predictor of cigarette smoking
Agnieszka Nowogrodzka, Bartosz Piasecki, Ewa Mojs, Martyna Gębska
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 83-86
Abstract  |  Full textPDF Zespół ADHD jako predyktor palenia papierosów

CASE REPORTS
Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Sandifera
Diagnostic problems in infant epilepsies with particular attention to Sandifer syndrome
Anna Masztalerz, Lucyna Müller, Marzenna Wesołowska, Grażyna Sergot-Martynowska
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 87-91
Abstract  |  Full textPDF Trudności diagnostyczne w padaczkach wieku niemowlęcego ze szczególnym uwzględnieniem zespo

Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystrofią metachromatyczną
The role of multifactorial rehabilitation of a child with progressive metachromatic leukodystrophy
Małgorzata Fuchs, Karina Słonka, Kamila Małys, Lidia Hyla-Klekot
Neurol Dziec 2010; 19, 37: 93-96
Abstract  |  Full textPDF Rola wieloczynnikowej terapii usprawniającej w opiece nad dzieckiem z postępującą leukodystr

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY (p. 97-102)

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA (p. 103-106)

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 107)

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych