Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 17/2008 Issue 34

EDITORIAL

The neurology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
Problemy neurologiczne w ADHD
Elisa D’Agati, Romina Moavero, Claudio Paloscia, Augusto Pasini, Paolo Curatolo
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 15-20
Abstract  |  Full textPDF The neurology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

ORIGINAL ARTICLES

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci – doniesienie wstępne
Usefulness of proton magnetic spectroscopy (1HMRS) in assessment of intracranial tumors in children
Bożena Kubas, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Joanna Śmigielska-Kuzia, Eugeniusz Tarasów, Jerzy Walecki, Urszula Łebkowska, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 21-27
Abstract  |  Full textPDF Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego
1HMRS w diagnostyce guzów mózgu

Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego
Dysarthric speech in correlation with the clinical presentation of infantile cerebral palsy
Wojciech Sobaniec, Dorota Otapowicz, Bożena Okurowska-Zawada
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 29-35
Abstract  |  Full textPDF Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego

General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental retardation
Rozwój funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w odniesieniu do stopnia upośledzenia umysłowego
Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 37-41
Abstract  |  Full textPDF General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental
re

REVIEW PAPERS

Perspektywa terapeutyczna w chorobie Charcot-Marie-Tooth typu 1A
Therapeutic perspective in Charcot-Marie-Tooth type 1A disease
Andrzej Kochański
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 43-47
Abstract  |  Full textPDF Perspektywa terapeutyczna w chorobie Charcot-Marie-Tooth typu 1A

Zaburzenia snu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Sleep disorders in attention deficit hyperactivity disorder
Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 49-54
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia snu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodziny
Children Epilepsy and its effect on chosen aspects of family life
Hanna Rozenek, Krzysztof Owczarek
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 55-59
Abstract  |  Full textPDF Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodziny

Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce
Magnetic resonance spectroscopy in epilepsy
Joanna Michalska, Wojciech Kociemba, Barbara Steinborn, Marek Stajgis, Włodzimierz Paprzycki
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 61-64
Abstract  |  Full textPDF Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce

CASE REPORTS

Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe u 12-letniej dziewczynki z anomaliami żył głębokich mózgowia. Opis przypadku
Transient ischemic attacks (TIA) and epileptic seizures in 12-years old girl with cerebral venous malformations. Case Report
Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 65-69
Abstract  |  Full textPDF Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe
u 12-letniej dziewczynki z

Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego
Magnetostimulation in treatment of peripheral paralysis of facial nerve
Jarosław Pasek, Tomasz Pasek, Maria Kniażewska, Anna Obuchowicz, Aleksander Sieroń
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 71-74
Abstract  |  Full textPDF Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego

FROM THE HISTORY OF NEUROLOGY
(p. 75-76)
Full textPDF

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 77-82)

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 83-88)
Full textPDF

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 89-94)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych