Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 17/2008 Issue 33

EDITORIAL

Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu
Tuberous sclerosis complex: advances in diagnosis and management
Dorota Domańska-Pakieła, Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 11-22
Abstract  |  Full textPDF Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu

ORIGINAL ARTICLES

Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i młodzieży - na podstawie badań własnych
The state of diagnostication of neurodevelopmental disorders coexisting with ADHD in children and adolescents - own studies
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 23-30
Abstract  |  Full textPDF Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i mł

Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji
Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods
Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 31-38
Abstract  |  Full textPDF Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabi

Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci
Application of qualitative and quantitative EEG analysis for evaluation of early and late consequences of cranio-cerebral injuries in children
Anna Jędrzejewska, Krystyna Dobosiewicz, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Maria Flak, Irena Dyner-Jama, Jacek Durmała
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 39-48
Abstract  |  Full textPDF Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw

REVIEW PAPERS

Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie metody w modelach neuroprotekcji doświadczalnej
Primary culture of dissociated hippocampal neurons – the use of method in the experimental models of neuroprotection
Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Iłendo, Izabela Jałosińska
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 49-54
Abstract  |  Full textPDF Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie
metody w modelach neuroprot

Sezonowość występowania chorób neurologicznych
Seasonality of neurological disorders
Krystyna Klimaszewska, Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 55-58
Abstract  |  Full textPDF Sezonowość występowania chorób neurologicznych

Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty
Controversies concerning Vojta method – in physiotherapeutis opinion
Grażyna Dytrych
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 59-62
Abstract  |  Full textPDF Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty

Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi
Menkes disease – genetic defect in copper metabolism
Iwona Kochanowska, Elżbieta Hampel-Osipowicz, Piotr Waloszczyk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 63-68
Abstract  |  Full textPDF Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi

CASE REPORTS

Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku
Classic Menkes disease - clinical presentation
Iwona Kochanowska, Piotr Waloszczyk, Elżbieta Hampel-Osipowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 69-74
Abstract  |  Full textPDF Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych