Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 17/2008〈=en Issue 33


EDITORIAL
Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu
Tuberous sclerosis complex: advances in diagnosis and management
Dorota Domańska-Pakieła, Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 11-22
Abstract  |  Full textPDF Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu

ORIGINAL ARTICLES
Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i młodzieży - na podstawie badań własnych
The state of diagnostication of neurodevelopmental disorders coexisting with ADHD in children and adolescents - own studies
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 23-30
Abstract  |  Full textPDF Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i mł

Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji
Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods
Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 31-38
Abstract  |  Full textPDF Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabi

Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci
Application of qualitative and quantitative EEG analysis for evaluation of early and late consequences of cranio-cerebral injuries in children
Anna Jędrzejewska, Krystyna Dobosiewicz, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Maria Flak, Irena Dyner-Jama, Jacek Durmała
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 39-48
Abstract  |  Full textPDF Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw

REVIEW PAPERS
Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie metody w modelach neuroprotekcji doświadczalnej
Primary culture of dissociated hippocampal neurons – the use of method in the experimental models of neuroprotection
Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Iłendo, Izabela Jałosińska
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 49-54
Abstract  |  Full textPDF Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie
metody w modelach neuroprot

Sezonowość występowania chorób neurologicznych
Seasonality of neurological disorders
Krystyna Klimaszewska, Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 55-58
Abstract  |  Full textPDF Sezonowość występowania chorób neurologicznych

Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty
Controversies concerning Vojta method – in physiotherapeutis opinion
Grażyna Dytrych
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 59-62
Abstract  |  Full textPDF Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty

Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi
Menkes disease – genetic defect in copper metabolism
Iwona Kochanowska, Elżbieta Hampel-Osipowicz, Piotr Waloszczyk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 63-68
Abstract  |  Full textPDF Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi

CASE REPORTS
Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku
Classic Menkes disease - clinical presentation
Iwona Kochanowska, Piotr Waloszczyk, Elżbieta Hampel-Osipowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 69-74
Abstract  |  Full textPDF Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych