Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 15/2006 Nr 30

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?
Should we and can we classify the epileptic syndromes?
Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 7-14
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?

PRACE ORYGINALNE

Clinical characteristics of tuberous sclerosis complex in patients with no TSC1 or TSC2 mutations identified
Charakterystyka kliniczna stwardnienia guzowatego u pacjentów bez zidentyfikowanej mutacji w genach TSC1 i TSC2
Magdalena Kaczorowska, Julita Borkowska, Dorota Domańska-Pakieła, Jolanta Kasprzyk-Obara, Penelope S. Roberts, Sandra L. Dabora, David J. Kwiatkowski, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 15-20
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Clinical characteristics of tuberous sclerosis complex in patients with no TSC1 or TSC2 mutation

Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu
Symptomatology of borreliosis in children and adolescents admitted to the Chair and Department of Developmental Neurology Poznań University of Medical Sciences
Marcin Żarowski, Justyna Młodzikowska-Albrecht, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 21-26
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojoweg

Guzy wewnątrzkanałowe u dzieci
Spinal cord tumors in children
Beata Kazek, Ewa Jamroz, Andrzej Klimczak, Marek Mandera, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 27-34
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Guzy wewnątrzkanałowe u dzieci

Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych w przebiegu chorób nowotworowych u dzieci
Clinical symptomatology of vertebral and intrathecal involvement in children with malignancy
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Michał Pyda, Krzysztof Deka, Halina Woś, Marek Mandera, Ewa Jamroz, Ewa Kluczewska
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 35-40
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych w przebiegu ch

PRACE POGLĄDOWE

Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej – diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy
Microcephaly as a frequent symptom in clinical practice – differential diagnosis taking into account its etiopathogenesis
Krzysztof Szczałuba, Ewa Obersztyn, Tadeusz Mazurczak
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 41-50
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej – diagnostyka różnicowa z uwzględ

Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne
Back pain with non organic cause – biomechanical, neurophysiological and psychosocial determinants
Krystyna Dobosiewicz
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 51-58
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, ne

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny
Lumbar disc herniation in childhood – neurosurgical aspect
Marek Mandera
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 59-64
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny

Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Incidence, diagnostics and treatment of epilepsy in children with cerebral palsy
Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 65-68
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

PRACE KAZUISTYCZNE

Zespół Kabuki z padaczką ujawniającą się w 13 roku życia. Opis przypadku
Kabuki syndrome with epilepsy onset at the age of 13 years. A case report
Elżbieta Szczepanik, Ewa Obersztyn, Małgorzata Kruk, Krystyna Jastrzębska-Janas
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 69-74
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół Kabuki z padaczką ujawniającą się w 13 roku życia. Opis przypadku

DONIESIENIA I INFORMACJE
(str. 75-80)
Cały tekstPDF Bóle krzyża w schorzeniach wieku dziecięcego

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych