Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 15/2006〈=en Issue 30


EDITORIAL
Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?
Should we and can we classify the epileptic syndromes?
Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 7-14
Abstract  |  Full textPDF Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?

ORIGINAL ARTICLES
Clinical characteristics of tuberous sclerosis complex in patients with no TSC1 or TSC2 mutations identified
Charakterystyka kliniczna stwardnienia guzowatego u pacjentów bez zidentyfikowanej mutacji w genach TSC1 i TSC2
Magdalena Kaczorowska, Julita Borkowska, Dorota Domańska-Pakieła, Jolanta Kasprzyk-Obara, Penelope S. Roberts, Sandra L. Dabora, David J. Kwiatkowski, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 15-20
Abstract  |  Full textPDF Clinical characteristics of tuberous sclerosis complex in patients with no TSC1 or TSC2 mutation

Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu
Symptomatology of borreliosis in children and adolescents admitted to the Chair and Department of Developmental Neurology Poznań University of Medical Sciences
Marcin Żarowski, Justyna Młodzikowska-Albrecht, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 21-26
Abstract  |  Full textPDF Symptomatologia boreliozy u dzieci i młodzieży leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojoweg

Guzy wewnątrzkanałowe u dzieci
Spinal cord tumors in children
Beata Kazek, Ewa Jamroz, Andrzej Klimczak, Marek Mandera, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 27-34
Abstract  |  Full textPDF Guzy wewnątrzkanałowe u dzieci

Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych w przebiegu chorób nowotworowych u dzieci
Clinical symptomatology of vertebral and intrathecal involvement in children with malignancy
Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Michał Pyda, Krzysztof Deka, Halina Woś, Marek Mandera, Ewa Jamroz, Ewa Kluczewska
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 35-40
Abstract  |  Full textPDF Symptomatologia kliniczna uszkodzeń kręgosłupa i struktur wewnątrzkanałowych w przebiegu ch

REVIEW PAPERS
Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej – diagnostyka różnicowa z uwzględnieniem etiopatogenezy
Microcephaly as a frequent symptom in clinical practice – differential diagnosis taking into account its etiopathogenesis
Krzysztof Szczałuba, Ewa Obersztyn, Tadeusz Mazurczak
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 41-50
Abstract  |  Full textPDF Małogłowie jako częsty objaw w praktyce klinicznej – diagnostyka różnicowa z uwzględ

Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne
Back pain with non organic cause – biomechanical, neurophysiological and psychosocial determinants
Krystyna Dobosiewicz
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 51-58
Abstract  |  Full textPDF Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, ne

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny
Lumbar disc herniation in childhood – neurosurgical aspect
Marek Mandera
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 59-64
Abstract  |  Full textPDF Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny

Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Incidence, diagnostics and treatment of epilepsy in children with cerebral palsy
Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 65-68
Abstract  |  Full textPDF Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

CASE REPORTS
Zespół Kabuki z padaczką ujawniającą się w 13 roku życia. Opis przypadku
Kabuki syndrome with epilepsy onset at the age of 13 years. A case report
Elżbieta Szczepanik, Ewa Obersztyn, Małgorzata Kruk, Krystyna Jastrzębska-Janas
Neurol Dziec 2006; 15, 30: 69-74
Abstract  |  Full textPDF Zespół Kabuki z padaczką ujawniającą się w 13 roku życia. Opis przypadku

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 75-80)
Full textPDF Bóle krzyża w schorzeniach wieku dziecięcego

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych