Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00




Child Neurology Vol. 15/2006〈=en Issue 29


EDITORIAL
Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży
The importance of pharmacokinetic studies of antiepileptic drugs in the treatment of epilepsy in children and adolescents
Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 7-15
Abstract  |  Full textPDF Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i m

ORIGINAL ARTICLES
Możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym usprawnianych i leczonych toksyną botulinową w świetle trójwymiarowej analizy chodu
The possibility of gait disturbances mitigation in cerebral palsy children treated with botulinum toxin-A in the light of 3D gait analysis
Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Poliszuk-Siedlecka, Helena Moskała, Ryszard Tomaszewski
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 17-25
Abstract  |  Full textPDF Możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym usprawnian

Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego
The assessment of sensory integration in infants in the course of neurodevelopmental treatment
Małgorzata Matyja, Anna Osińska, Kamila Rejdak, Ewelina Zawisza, Ryszard Tomaszewski
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 27-34
Abstract  |  Full textPDF Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego

Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczaszkowymi
The analysis of clinical symptoms of patients in developmental age with intracranial cysts
Anna Winczewska-Wiktor, Barbara Steinborn, Justyna Młodzikowska-Albrecht, Włodzimierz Paprzycki, Marzenna Zakrzewska
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 35-44
Abstract  |  Full textPDF Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczas

REVIEW PAPERS
Choroby kręgu Charcot-Marie-Tooth o dziedziczeniu recesywnym
Charcot-Marie-Tooth disease with recessive trait of inheritance
Andrzej Kochański
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 45-51
Abstract  |  Full textPDF Choroby kręgu Charcot-Marie-Tooth o dziedziczeniu recesywnym

Historia odkrycia EEG
History of EEG discovery
Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 53-56
Abstract  |  Full textPDF Historia odkrycia EEG

CASE REPORTS
Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4 przypadków
Ischemic and hemorrhagic stroke in children treated for cancer disease - 4 cases study
Anna Gniatkowska-Nowakowska, Katarzyna Litwiniszyn-Krzewicka
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 57-61
Abstract  |  Full textPDF Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 63-66)
Full textPDF Skuteczność kwasu walproinowego w zespołach neurologicznych przebiegających z ruchami mimowo

Full textPDF Rumień wielopostaciowy jako objaw niepożądany stosowania Topiramatu

Full textPDF Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym pora

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych